Erfgoed

Oude Romeinse heerbaan in Opbrakel Oude Romeinse heerbaan in Opbrakel

Trage wegen zijn een onderdeel van het landschap en drukken er hun stempel op. Het zijn de enige landschapselementen die het landschap ook ontsluiten. 

Ze doen dat zeer efficiënt omdat het vaak de kortste (binnen)wegen zijn. Zeker de onverharde wegen zijn de meest oorspronkelijke vorm van ontsluiting en geven door hun onverhard karakter een zeer intense binding met het landschap. Ze maken het landschap. 

Trage wegen vormen een tastbaar bewijs van hoe er in het verleden omgegaan werd met mobiliteit. Kan het verleden ons nog wat leren?!

Ga naar boven