Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 
woensdag, 08 November 2017 09:42

Wat betekent een nieuw decreet op de gemeentewegen voor de trage wegen?

Niet toevallig op de Dag van de Trage Weg - met naar schatting 35.000 deelnemers - verscheen een persbericht dat een nieuw decretaal kader voor de gemeentewegen aankondigde. Heel wat media pikten dat op. Hier en daar werd geopperd dat het einde van de heisa rond buurtwegen in zicht is. Maar wat is er nu juist aan de hand?

Van conceptnota (2016)…

dtwezine01In juni vorig jaar kondigen een aantal volksvertegenwoordigers uit de meerderheid in het Vlaams Parlement >> een conceptnota aan die de principes voor een decretaal kader voor gemeentewegen vastlegt. De initiatiefnemers zijn voor N-VA Lies JansWilfried Vandaele en Bert Maertens. Voor CD&V onderschrijven Dirk De Kort enLode Ceyssens de nota. Voor Open VLD tekent voorzitster Gwendolyn Rutten.

Onze analyse van deze conceptnota verschijnt kort daarna in dit e-zine. Erg kort samengevat: de principes voor een gemeentwegendecreet zijn verdedigbaar en kunnen winst opleveren voor het tragewegennet. Onder meer het verdwijnen van de juridische onduidelijkheid over de teloorgaande verjaring en een duidelijk omschreven handhavingstaak voor de lokale besturen zijn duidelijke pluspunten.

Deze conceptnota wordt in december 2016 besproken in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Op de website van het Vlaams Parlement kan je >> een filmpje hierover bekijken. 

… naar decreetsvoorstel (2017)

dtwezine03De degelijk opgestelde conceptnota bevat - zoals we vorig jaar al stelden - mooie principes, maar bij de uitwerking van het decreet kan het nog alle kanten op. Vooral op procedureel-technisch vlak zijn het decreetsteksten zelf die het verschil zullen maken. Hete hangijzers daarbij zijn de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeentebesturen, de provincies en de Vlaamse overheid. Ook de mate en wijze waarop beroep kan aangetekend worden tegen de beslissingen van die overheden is uit te klaren. We maakten al onze bekommernissen ter zake over aan de betrokken beleidsmakers. De Vlaamse meerderheidspartijen moeten nog een aantal stevige knopen doorhakken vooraleer de conceptnota ook echt een decreet wordt. Een vastgesteld voorstel van decreet is er dan ook nog niet.

Wat volgt?

dtwezine06Van zodra er een decreetsvoorstel wordt neergelegd in het Vlaams Parlement begint dan de parlementaire behandeling: er komen lezingen in de commissie Mobiliteit & Openbare Werken, een hoorzitting waarop allerlei betrokken partijen worden uitgenodigd. Naar alle verwachting ook Trage Wegen, als belangenbehartiger van ieder die de kleine wegjes in ons land een warm hart toedraagt. Tijdens dit proces kan het voorstel nog gewijzigd worden. Na een stemming in de commissie gaat de tekst naar het parlement ter bespreking en ter stemming. Tegen dan schrijven we allicht voorjaar 2018. We houden je op de hoogte!

Wat kan jij doen?

Het staat je natuurlijk vrij om zelf contact op te nemen met één van de initiatiefnemers (zie de links hierboven) en je bezorgdheden te delen.

Meer info?

Bij Trage Wegen volgt Steven Clays dit dossier van zeer nabij op. Je kan hem bereiken op 09 331 59 21 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Bewaren

Gelijkaardige berichten

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.