vendredi, 03 October 2014 05:18

Halte Ronse

Op 7 september trok 'Sporen in de Tijd' zich op gang voor een laatste reis. Verschillende enthousiaste wandelaars hielpen mee met de verhuis van heel wat objecten uit de tentoonstelling van Ellezelles naar Ronse. In De Ververij (de laatste halte van de expo) namen Wouter Stockman (schepen leefmilieu, duurzaamheid en mobiliteit) en Jan Leconte (cultuurbeleidscoördinator) het 'Gulden Boek' in ontvangst.

tw klein514   tw klein515

tw klein516   tw klein517

 

Op 14 september opende de expo op Open Monumentendag in cultureel centrum De Ververij in Ronse. Na een inleidend woord door Burgemeester Luc Dupont en een toelichting door Zowie Vangeel (Trage Wegen vzw) en Lien Urmel (Elder Erfgoedprojecten) projecteerde Koenraad Deblauwe van vzw VAAK een aantal mini-documentaires, die deel uitmaken van de tentoonstelling. Nadien volgde een receptie en een optreden van een muzikaal trio onder leiding van Wim De Wulf.

tw klein518   tw klein519

tw klein520   tw klein521

MEER FOTO'S VAN DE SYMBOLISCHE VERHUIS EN DE OPENING VAN DE EXPO

 

In het kader van de Week van de Mobiliteit maakten we op 19 september met mobiele meetapparatuur een wandeling van +/- 2 uur op en rondom het Mijnwerkerspad. Tijdens de wandeling hebben we over het hele traject de concentraties fijn stof (black carbon) gemeten. Onderweg schatten alle deelnemers de concentraties aan fijn stof in met behulp van gekleurde stickers en kaarten. Na de wandeling werden de resultaten van de gemeten waarden in real time verwerkt, getoond en kort toegelicht.

tw klein522   tw klein523tw klein524   tw klein525

 

 

27/9: PERFORMANCE OVER HET MIJNWERKERSPAD

          LE LONG DE L'ANCIENNE LIGNE DE CHEMIN DE FER

In het grensgebied van de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines graaft het 'Pigmeeënorkestje' in het mijn- en spoorverleden. Samen met lokale muzikanten en enthousiastelingen werken ze aan hun eigen interpretatie van het Mijnwerkerspad waarin plekken en generaties met elkaar worden verweven.

Sur la zone transfrontalière entre les Vlaamse Ardennen et le Pays des Collines, l' 'Orchestre des pigmées' creuse le passé ferroviaire et minier. Réunissant des musiciens locaux et enthousiastes, ils façonnent une interprétation singulière du Sentier des Mineurs, entrelaçant lieux et générations.

 

 tw klein513   SPT - Jordi Bover

Het Spaanse gezelschap Orquestina de Pigmeos creëert unieke voorstellingen op locatie, waarbij de omgeving een actieve rol speelt: landschap, omgevingsgeluiden en lokale verhalen worden gecombineerd met muziek, multimedia en performance.

La compagnie espagnole Orquestina de Pigmeos, crée des spectacles uniques et in situ, mobilisant l'environnement de manière active: le paysage, les sons ambiants et les histoires locales se combinent avec musique, multimedia et performance.

 • Wandeling van 7 km met verrassende, artistieke interventies onderweg
 • Start: Ellezelles, Mont 12 (Les Jardins de la Grange) - 17u
 • Einde: Wijkcentrum Aan't Spoor, Grote Marijve 133, Ronse - 21u
 • Kleine maaltijd inbegrepen
 • Busvervoer: station Ronse > Ellezelles, 16u30 en Ronse > Ellezelles, 21u30
 • Gratis evenement
 • Op facebook
 • Ballade de 7 km avec une série d'interventions artistiques et surprenantes
 • Départ: Ellezelles, Mont 12 (Les Jardins de la Grange) - 17h
 • Fin: Wijkcentrum Aan't Spoor, Grote Marijve 133, Renaix - 21h
 • Petit repas inclus
 • Navettes: gare de Renaix > Ellezelles à 16h30 et Renaix > Ellezelles à 21h30
 • Événement gratuit
 • Sur facebook

Activiteit met steun van het Prins Filipfonds / Activité avec le soutien du Fonds Prince Philippe.

Afbeeldingen: archief familie Roman, Jordi Bover / Images: archive famille Roman, Jordi Bover

jeudi, 04 September 2014 04:26

FEESTELIJKE OPENING EXPO ELLEZELLES

Op 16 augustus verhuisde de tentoonstelling met een symbolische wandeling langs het Mijnwerkerspad van Flobecq naar Ellezelles.

Het voormalige station van Ellezelles was het decor voor een tentoonstelling van Ducasse St Roch, in samenwerking met vzw Histoire et Terroir. Als het ware een extra luik aan Sporen in de Tijd, specifiek over het station van Ellezelles en de voormalige spoorlijn die hier deel uitmaakte van het dagelijks leven. Fanfare "Les Amis réunis" zorgde voor de muzikale ondersteuning.

Tegen de avond vervoerde een klein treintje de bezoekers naar het Maison du Pays des Collines. Daar werd de tentoonstelling van Sporen in de Tijd feestelijk geopend.

KLIK HIER voor een filmpje (met dank aan Susan Tanghe).

--------------------------------

Le 16 août l'expo se déplaçait de Flobecq vers Ellezelles avec une promenade symbolique sur le Sentier des Mineurs.

Sur la place de l'ancienne gare d'Ellezelles tout le monde était invités à inaugurer une exposition réalisée pour la Ducasse St Roch. En effet, le comité s'associe au projet en proposant une annexe à l'exposition « Sporen in de Tijd » qui mettre en valeur la place de l'ancienne gare du temps du fonctionnement de la ligne de chemin de fer (exposition construite conjointement avec la Ducasse et l'asbl Histoire et Terroir). La fanfare « Les Amis réunis » était là aussi avec des étapes musicales.

Le petit train Jean-Jean était de la partie et effectuait quelques allers et retours entre l'anciènne gare et la Maison du Pays des Collines pour le vernissage de l'exposition « Sporen in de Tijd ».

CLICQUEZ ICI pour un vidéo (merci à Susan Tanghe).

tw klein507   tw klein508

tw klein509   tw klein510

Afbeeldingen/images: Erik Kellens

mercredi, 23 July 2014 13:39

FLOBECQ - ELLEZELLES

Het was warm, zéér warm. Maar op 18 juli daagden toch heel wat mensen op in La Maison des Plantes Médicinales (Rue George Jouret 9d) voor de opening van de EXPO in Flobecq.

 

Programma:
- Toelichting project door Trage Wegen vzw en Centre culturel du Pays des Collines;
- Toespraak door Burgemeester Philippe Mettens;
- Muzikaal intermezzo door "Duo Eidesis";
- Receptie.

 

De tentoonstelling kan je er tot en met 10 augustus bezoeken op woe-do-vrij tussen 14u en 17u en za-zo tussen 10u en 18u.

 

De beelden van de EXPO vind je HIER.

 

SFEERVOLLE VERHUIS NAAR ELLEZELLES

Op 16 augustus verhuist de expo van Flobecq naar Ellezelles. Stap mee in deze feestelijke stoet vanuit Maison des Plantes Médicinales (Rue Georges Jouret 9d) langs het Mijnwerkerspad naar het voormalige station van Ellezelles. Het vertrek is voorzien rond 13u.

Dezelfde avond wordt de tentoonstelling feestelijk geopend in Maison du Pays des Collines (Ruelle des Ecoles 1) om 19u30.

 

De tentoonstelling kan je er tot en met 7 september bezoeken van di tot vrij tussen 10u en 17u en za-zo tussen 13u en 17u.

 

tw klein499   tw klein500

 

---- VERSION FRANCAISE ----

 

Il faisait chaud, très chaud. Mais néanmoins il y était beaucoup de monde à la Maison des Plantes Médicinales (Rue George Jouret 9d) pour l’inauguration de l’EXPO à Flobecq le 18 juillet.

 

Programme:
- Présentation du projet par l'association « Trage Wegen » et le Centre culturel du Pays des Collines;
- Discours de Monsieur le Bourgmestre Philippe Mettens;
- Prestation du groupe « Duo Eidesis »;
- Réception.

 

L’exposition est ouverte jusqu'au 10 août et accessible mer-jeu-ven entre 14h et 17h et sam-dim entre 10h et 18h.

 

CLIQUEZ ICI pour les photos.

 

16/08 - DÉPLACEMENT SYMBOLIQUE VERS ELLEZELLES

Les randonneurs et accompagnateurs sont invités à rejoindre la Maison des Plantes Médicinales à Flobecq (Rue Georges Jouret 9d) à 13h; ceux-ci se mettront en marche afin de déplacer symboliquement l’exposition via l’ancienne ligne de chemin de fer n°82 et n°87.

Le vernissage de l’exposition « Sporen in de Tijd » sera prévu dès 19h30 à la Maison du Pays des Collines (Ruelle des Ecoles 1).

 

L’exposition est ouverte jusqu'au 7 septembre et accessible mar à ven entre 10h et 17h et sam-dim entre 13h et 17h.

Na Zottegem, Zwalm en Brakel stoomt Sporen in de Tijd door naar Flobecq en Ellezelles. U bent van harte welkom op een van de feestelijke openingen of activiteiten!

 

Nous sommes heureux de vous inviter au vernissage de l'exposition à Flobecq et Ellezelles, avec une ouverture festive dans chaque commune et une série d'activités publiques.

 

18/07 - Feestelijke opening EXPO / Ouverture festive de l'EXPO – Flobecq

Wanneer? Vrijdag 18 juli om 19u30

Waar? Maison des plantes médicinales – Rue Georges Jouret 9d, Flobecq

Programma:
- Toelichting project door Trage Wegen vzw en Centre culturel du Pays des Collines;
- Toespraak door Burgemeester Philippe Mettens en Schepen van Cultuur Véronique Kesteloot;
- Muzikaal intermezzo door "Duo Eidesis";
- Symbolische opening van de tentoonstelling door Burgemeester Philippe Mettens;
- Receptie.

De tentoonstelling kan je er tot en met 10 augustus bezoeken op woe-do-vrij tussen 14u en 17u en za-zo tussen 10u en 18u.

 

Quand? Vendredi le 18 juillet à 19h30
Ou? Maison des plantes médicinales – Rue Georges Jouret 9d, Flobecq

Programme:
- Présentation du projet par l'association flamande « Trage Wegen » et le Centre culturel du Pays des Collines;
- Discours de Monsieur le Bourgmestre Philippe Mettens et Madame l'Echevine de la Culture Véronique Kesteloot;
- Prestation du groupe « Duo Eidesis »;
- Ouverture symbolique de l'exposition par Monsieur le Bourgmestre Philippe Mettens;
- Réception.

L'exposition est ouverte jusqu'au 10 août et accessible mer-jeu-ven entre 14h et 17h et sam-dim entre 10h et 18h.

 

16/08 - Sfeervolle verhuis naar Ellezelles / Deplaçement symbolique vers Ellzelles

Zaterdag 16 augustus verhuist de expo naar de volgende halte. Iedereen is uitgenodigd om via de oude spoorlijn in een feestelijke stoet mee te wandelen richting Ellezelles. We verzamelen aan Maison des plantes médicinales in Flobecq (Rue Georges Jouret 9d) om 13u. Op het traject zal fanfare "Les Amis réunis" 2 muzikale interventies brengen. Na een tocht van +/- 6-7 km is de aankomst voorzien aan het voormalige station van Ellezelles rond 14u30. De fanfare brengt daar een laatste interventie en de deelnemers zijn er uitgenodigd op de opening van een tentoonstelling van Ducasse St Roch, in samenwerking met vzw Histoire et Terroir. Deze tentoonstelling vormt als het ware een extra luik aan de expo van Sporen in de Tijd. Later op de dag vervoert het kleine Jean-Jean treintje iedereen naar het centrum waar de expo Sporen in de Tijd feestelijk geopend zal worden (zie hieronder).

 

Les randonneurs et accompagnateurs sont invités à rejoindre la Maison des plantes médicinales à Flobecq (Rue Georges Jouret 9d) à 13h; ceux-ci se mettront en marche afin de déplacer symboliquement l'exposition via l'ancienne ligne de chemin de fer n°82 et n°87. Sur le trajet, la fanfare « Les Amis réunis » leur proposera d'effectuer deux étapes musicales.

A l'arrivée, sur la place de l'ancienne gare d'Ellezelles à partir de 14h30, les marcheurs seront invités à inaugurer une exposition réalisée pour la Ducasse St Roch. En effet, le comité s'associe au projet en proposant une annexe à l'exposition « Sporen in de Tijd » qui mettre en valeur la place de l'ancienne gare du temps du fonctionnement de la ligne de chemin de fer. Cette exposition, construite conjointement avec la Ducasse et l'asbl Histoire et Terroir, prendra place sur une dizaine de panneaux à l'intérieur du chapiteau dressé sur la Place. Une troisième et dernière prestation de la fanfare « Les Amis Réunis » est prévue lors de l'arrivée des randonneurs.

Le vernissage de l'exposition « Sporen in de Tijd » sera prévu dès 19h30 à la Maison du Pays des Collines. Afin de rester dans le temps et de permettre à tout un chacun de voyager entre la place de l'ancienne gare et la Maison du Pays des Collines, le petit train Jean-Jean sera de la partie et effectuera quelques allers et retours entre les deux sites.

 

16/08 - Feestelijke opening EXPO / Ouverture festive de l'EXPO – Ellezelles

Wanneer? Zaterdag 16 augustus om 19u30

Waar? Maison du Pays des Collines – Ruelle des Ecoles 1, Ellezelles

Programma:

- Toelichting project door Trage Wegen vzw en Centre culturel du Pays des Collines;
- Toespraak van Burgemeester Idès Cauchie en Schepen van Cultuur Etienne Buidin;
- Symbolische opening van de tentoonstelling door Burgemeester Idès Cauchie;
- Receptie.

De tentoonstelling kan je er tot en met 7 september bezoeken van di tot vrij tussen 10u en 17u en za-zo tussen 13u en 17u.

 

Quand? Samedi le 16 août à 19h30
Ou? Maison du Pays des Collines – Ruelle des Ecoles 1, Ellezelles

Programme:
- Présentation du projet par l'association flamande « Trage Wegen » et le Centre culturel du Pays des Collines;
- Discours de Monsieur le Bourgmestre Idès Cauchie et Monsieur l'Echevin de la Culture Etienne Buidin;
- Ouverture symbolique de l'exposition par Monsieur le Bourgmestre Idès Cauchie;
- Verre de l'amitié.

L'exposition est ouverte jusqu'au 7 septembre et accessible mar à ven entre 10h et 17h et sam-dim entre 13h et 17h.

 

En er is meer! Et en plus!

22-25/7: Creatieve stage 'Samen sporen, de reizigers' (voor de kleintjes) in Flobecq
Résidence d'artistes du Pays des Collines – Place André Nouille 11, Flobecq – 9u tot 15u30

26/7: Avondspektakel voor jong en oud in Flobecq
Maison des Plantes Médicinales – Rue Georges Jouret 9d, Flobecq – 19u

15-16-17/08: Ducasse Saint Roch in Ellezelles
Place de l'Ancienne gare, Ellezelles

30/8: Wandeling – kruiden verkennen in Ellezelles
Place de l'Ancienne gare, Mont, Ellezelles – 14u

 

22-25/7: Stage créatif 'En train, les voyageurs' (pour les petites)
Résidence d'artistes du Pays des Collines – Place André Nouille 11, Flobecq – 9h à 15h30

26/7: Fête de nuit
Maison des Plantes Médicinales – Rue Georges Jouret 9d, Flobecq – 19h

15-16-17/08: Ducasse Saint Roch
Place de l'ancienne gare, Ellezelles

30/8: Randonnée – découvrir les herbes
Place de l'ancienne gare, Mont, Ellezelles – 14h

Over Mijnwerkers en Molenaars in Opbrakel ...

Afspraak: Zaterdag 28 juni om 14u30 aan Zaal Onthaal, Sint-Martensstraat 5, Opbrakel.

Duur: Ongeveer 2 uur.

Prijs: 5 euro pp.

 

Vanuit Opbrakel mag je mee op een wandeling tussen de tentoonstelling en het Mijnwerkerspad, in het gezelschap van Valère, die ooit nog met het Fosttreintje pendelde en daarover boeiende en grappige anekdoten kan vertellen.

We brengen ook een bezoek aan de Verrebeekmolen, die langs het pad ligt en bij voldoende wind zal malen. Daar hoor je het verhaal van molens en molenaars en kan je zelfs een zakje meel kopen.

Je krijgt tegelijk een beeld van de tijd toen lijn 82 tussen Zottegem en Ronse werd aangelegd. Een periode die vaak als "Arm Vlaanderen" wordt omschreven en je hoort waarom de stoom zowel de mijnwerker als de molenaar naar de dieperik hielp.

 

Inschrijven:

5 euro vooraf overschrijven op rekeningnummer BE77 6528 3039 3642.

Mailen naar  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  of bellen naar 0476 56 78 40.

Meer info op: www.sporenindetijd.be of www.gidsenvlaamseardennen.be.

    SPT - Logos FR