Login

Kontich

Trage wegen, groene aders in het landschap
Nergens in Vlaanderen kan je de nevelstad zo goed ervaren als ten zuiden van de stad Antwerpen. Dit sterk verstedelijkte gebied wordt bovendien doorsneden door heel wat snelwegen en spoorwegen. Industriezones en woonwijken schurken er tegen elkaar aan. Toch verbergt de streek nog flinke stukken open ruimte. Je vindt er beekvalleien, kasteeldomeinen en hoeves... met elkaar verbonden door trage wegen.

Landschapspark Zuidrand
Om deze altijd maar schaarse wordende open ruimte te beschermen en te koesteren is de provincie Antwerpen is, samen met 9 gemeenten, de Vlaamse overheid en heel wat verenigingen gestart met een landschapswerking die de gemeentegrenzen overstijgt. Ten zuiden van Antwerpen, maken de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en district Wilrijk deel uit van het Landschapspark Zuidrand. Sinds 2012 wordt er flink ingezet op trage wegen.

Onderweg naar een weefsel van trage wegen
Gemeenten en vrijwilligers uit tal van verenigingen, gingen met de steun van de provincie Antwerpen aan de slag met Trage Wegen vzw en het Landschapspark Zuidrand. Alle wegjes werden per gemeente in kaart gebracht. Er werd gedroomd over een wenselijk tragewegenweefsel tijdens infoavonden zodat de besturen in de Zuidrand weten wat er leeft bij burgers en verenigingen. Uiteindelijk werden alle kaarten bij elkaar gelegd zodat de gemeenten een volledig beeld hebben van de toestand van trage wegen. Zo kunnen ze inspelen op kansen: om veilige doorsteken te maken voor inwoners en kinderen van en naar school, bijvoorbeeld. Of voor verbindingswegen voor landbouwers. Maar ook als basis voor wandel- en fietskaarten. De gemeenten in het Landschapspark krijgen begeleiding "op maat", voor het openen van trage wegen, in overleg en vanuit consensus.

Voetweg nr. 48, Kontich
Natuurpunt Oude Spoorweg speelde in op deze kans toen uit de inventarisatie bleek dat voetweg nr. 48 in de gemeente Kontich vroeger diagonaal door het gebied naast de Babbelse Plassen liep. Een echte verbinding vanaf de Duffelshoek naar de gemeente Duffel, nog amper herkenbaar als een oude overgroeide dreef van knotwilgen en –populieren, afgewisseld met enkele zomereiken. Natuurpunt werkt er aan een nieuw natuurgebied: een combinatie van de Babbelse Plassen en het toekomstige "Langbos". Dankzij een subsidie van de provincie Antwerpen, onder de vleugels van het Landschapspark Zuidrand en door de inspanning van Natuurpunt en haar vrijwilligers, werd de voetweg terug opgewaardeerd als wandelpad. Dit mooie verhaal wordt -samen met alle betrokkenen bij het project- in de kijker gezet.

Afspraakplaats
Op 19 oktober om 14 u aan de Boskapelweg in Kontich-Kazerne

Organisatie
Natuurpunt Oude Spoorweg, gemeentebestuur Kontich, Landschapspark Zuidrand met de steun van de provincie Antwerpen

Meer informatie
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top