Login

Reningelst

Activiteit:Zondag 20 oktober 2013: Dag van de trage weg.
Afspraak om 14 uur aan de kerk van Reningelst.
De term 'trage wegen' duidt alle wegen aan die niet bedoeld zijn voor gemotoriseerd verkeer. Dit kunnen kerk- of buurtwegels zijn, jachtpaden, oude spoorwegbeddingen enz.
Behalve het feit dat trage wegen verkeersveilig en recreatief interessant zijn, zijn ze ook ecologisch belangrijk. De bermen van deze wegen zijn schuilplaatsen voor heel wat dieren en vormen goede verbindingsassen voor dieren en planten om te migreren.
De buurtwegen moeten niet allemaal opnieuw opengesteld worden maar afschaffen heeft geen zin want misschien komen ze ooit nog eens van pas?!? Sommige gemeenten stellen bepaalde buurtwegen opnieuw open om bijvoorbeeld een wandelcircuit op kaart te zetten. Andere gemeenten doen dat niet of zouden bepaalde wegen het liefst afschaffen.... In 1996 werd aan het Poperingse stadsbestuur gesignaleerd dat bepaalde delen van de buurtweg 54 in Reningelst niet of moeilijk begaanbaar zijn om een veilige 'trage" verbinding tussen Reningelst en Westouter te realiseren als alternatief voor de Heuvellandseweg die geen infrastructuur biedt voor fietsers of voetgangers.
Na diverse vergaderingen hierover is er echter nog steeds niets uit de bus gekomen. De stad onderneemt tot nu toe echter geen stappen en is blijkbaar doof en blind voor dit mooie alternatief. Info: Chris Develter 057/335394

Datum: Zondag 20 oktober
Afspraakplaats: om 14 uur aan Kerk Reningelst. Einde voorzien om 17 uur.
Wat breng je mee? wandelschoenen
Organiserende groep: Natuurpunt Poperinge
Meer info? Guido Quaghebeur, voorzitter, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 057/337978

Go to top