Login

Lokeren

Naam van de groep: vzw Durme en JNM Durmeland

Activiteit: Deze actie gaat voor het behoud van het rustig karakter van de onverharde dijken van de Durme en de Moervaart. Door de geplande verharding van dit pad, dreigt de rust hier te verdwijnen. Op de Dag van de Trage Weg fietsen we over één van de laatste onverharde wegen, maar ook over bestaande fietstrajecten. 

Gidsen geven een woordje uitleg over de plannen van het herinrichten van het eeuwenoude Pieter Heydensveer. Dit wordt een zelfbedieningsveer over de Moervaart en een knooppunt voor de fietstrajecten in de buurt.

Trage weg: De stad Lokeren en de afdeling Bovenschelde, plannen vanuit het stadscentrum een verhard fietspad op de dijken van de Durme en de Moervaart. Dit drie meter brede, verharde fietspad zou een einde maken aan de rust in dit gebied.

Het traject ligt tot Daknam niet op het wettelijke jaagpad van de Durme en verder naar het noorden is daar het laatste doorlopend onverhard rustig pad van Lokeren. Dit pad is ideaal voor de rustzoekende wandelaar of fietser en ligt in zeer waardevol natuurgebied. Net omwille van deze rust, kunnen zeer zeldzame vogels zoals de tafeleend, de dodaars en de bruine kiekendief er broeden. Bovendien dreigt een prachtige rij knotwilgen van het erkende reservaat "Lokerse Moervaartmeersen" te verdwijnen. Reden genoeg dus om dit rustige, onverhard pad te beschermen.

Er bestaat een sterke discussie over de aanleg van dit fietspad. De vzw Durme heeft verschillende contacten met de minister en de betrokken besturen. Ook juridische procedures worden voorbereid, als dit nodig mocht blijken om de belangen van de natuurliefhebber en de natuur zelf te verdedigen.

Contact: Jurgen Couckuyt, vzw Durme ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Datum van de actie: zondag 24 oktober, van 14u30 tot 17u00

Afspraakplaats: om14u30 aan de brug van Daknam over de Durme

Wat breng je mee?: fiets, kledij aangepast aan de weersomstandigheden en eventueel een fluo hesje

Go to top