Login

Roosdaal


Naam van de groep:
gemeente Roosdaal en de werkgroep trage wegen

Contact: Ludo Stassen, duurzaamheidsambtenaar ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Datum van de actie: zondag 25 oktober

Activiteit: vorig jaar is op aangeven van de werkgroep trage wegen de verbinding tussen de Langebroekstraat en de Vossenbunderstraat in ere hersteld. Op de Dag van de Trage Weg 2009 werd een nieuw traject ingewandeld, op advies van dezelfde werkgroep. Het gaat hierbij om de verbindingsweg die de Piezelstraat, via hof te Wolfput, verbindt met het reeds bestaande netwerk van trage wegen, de bunkers en de Dikke van Pamelwandeling. Tijdens de wandeling kregen ook andere trage wegen de aandacht die ze verdienen.

Go to top