Login

Halle

Naam van de groep: Trage Wegen Zuid-West Brabant, Natuurpunt Halle, stad Halle en Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën

Contact: Myriam Van Der Gucht, groenambtenaar (02/263 25 28)

Datum van de actie: zondag 25 oktober

Activiteit: inwandelen van een geherwaardeerde wandelroute langs de voetwegen 112 en 100. Voetweg 112 Stroppen-Alsput kreeg een betere inrichting en de bedding van voetweg 100 Alsput-Windmoleken-Wolvendries werd hersteld. Op de Dag van de Trage Weg werden deze wegen ingewandeld en de tragewegennaambordjes onthuld. 

Go to top