Merelbeke

Naam van de groep: Werkgroep Trage Wegen

Contact: Roland De Wilde ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Datum van de actie: zondag 21 september

Activiteit: Merelbeke leverde de voorbije jaren inspanningen om een deel van de trage wegen op haar grondgebied een naam te geven. Vaak gaat het om oude namen die verwijzen naar de geschiedenis van het gebied waar de voetwegen liggen. Op de Dag van de Trage Weg nodigden de Werkgroep Trage Wegen van Bottelare en Schelderode elkaar uit om te genieten van elkaars wandelwegen.
Daarnaast werd onderzocht welke trage wegen nog beter toegankelijk gemaakt kunnen worden voor de wandelaar. Elke deelnemer kreeg een formulier waarop hij zijn persoonlijke top-3 kon aanduiden van trage wegen die hij het snelst geherwaardeerd wil zien worden in Bottelare of Schelderode. Het resultaat van deze rondvraag werd overgemaakt aan het schepencollege.

Go to top