Login

Lanaken

Naam van de groep: Werkgroep Trage Wegen

Contact: Bart Hoelbeek - duurzaamheidsambtenaar ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Datum van de actie: zondag 21 september

Activiteit: Tijdens de Dag van de Trage Weg kon u kennismaken met de trage wegen in Briegden en Veldwezelt. De gemeente en enkele buurtverenigingen stelden samen een gevarieerd programma op:

  • Begeleide ochtendwandeling
  • Inhuldiging naambordjes en voorstelling boek over de holle wegen van Briegden
  • Inwandelen nieuw tracé tussen Aan de Quattel en het Belvédèrepad

Trage weg: In Briegden werden twee belangrijke trage wegen (Aan de Quattel en Belvédèrepad) terug met elkaar verbonden via een kleine verbinding doorheen een weiland

Go to top