Login

Asse

Naam van de groep: Gemeente Asse, milieuraad, Natuurpunt en wandelverenigingen

Contact: Danny Van Roy ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Datum van de actie: zondag 21 september

Activiteit: de gemeente Asse stelde 1360 meter trage wegen terug open. De voorbereidende werken zoals verwijderen van takken, maaien, enz. werden vooraf uitgevoerd door de Technische Dienst. Op de actiedag zelf verkenden een zestigtal wandelaars de nieuwe wegen en enkele conflictpunten. Deelnemers aan de wandeling plaatsen infobordjes over de opengestelde trage wegen.

Go to top