Milieufront Omer Wattez vzw

Milieufront Omer Wattez vzw wil de menselijke leefomgeving, de natuurlijke en de cultuurhistorische waarden beschermen. Waar we kunnen willen we het ook herstellen. Om dat doel te bereiken kunnen we volgens onze statuten naar de rechtbank stappen wanneer er inbreuken gepleegd worden tegen de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud, tegen landschappen en monumenten. Ook als waterlopen vervuild worden, als de kwaliteit van bodem en lucht bedreigd worden kan de vereniging optreden. Het moeten niet altijd juridische acties zijn; schrijven naar administraties kan ook; of de gemeentebesturen voor hun verantwoordelijkheid stellen. De valleien van Leie, Schelde en Dender met de tussenliggende heuvels zijn ons terrein.

www.milieufrontomerwattez.be

Achter de schermen van de wandelknooppunten

In de nieuwsbrief van juli 2007 stelden wij de nieuwe wandelknooppuntenkaart van de Vlaamse Ardennen al voor. De cartografen van dienst waren vrijwilligers van het Milieufront Omer Wattez vzw (MOW). Een meer dan valabel argument om deze vereniging eens in de kijker te zetten. Wij spraken met Dirk Van Den Berghe, actief bij MOW afdeling Maarkedal.

Hoe is het Milieufront Omer Wattez vzw ontstaan? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
MOW is ontstaan als actiegroep naar aanleiding van de plannen om een snelweg (de A9) aan te leggen dwars door de Vlaamse Ardennen. Deze nutteloze snelweg is ondertussen van de gewestplannen verdwenen. Milieufront Omer Wattez vzw werd opgericht op 8 maart 1975 en wil de menselijke leefomgeving, de natuurlijke en cultuurhistorische waarden beschermen. Waar mogelijk, willen we die omgeving ook herstellen. Om dat doel te bereiken, kunnen we volgens onze statuten naar de rechtbank stappen wanneer er inbreuken gepleegd worden tegen de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud, tegen landschappen en monumenten. Schrijven naar administraties kan ook, of wij wijzen de gemeentebesturen op hun verantwoordelijkheid.

Hoe lang is het Milieufront Omer Wattez vzw al bezig met trage wegen en hoe is dat gekomen?
MOW is al in het begin bekommerd om het behoud van ons cultureel patrimonium aan trage wegen. Concreet is het vooral de werkgroep van MOW-Maarkedal die al van begin jaren '90 actief is rond het behoud en de openstelling van trage wegen. Mensen van het eerste uur waren Rémi Cansse, André Somers of Jan Papignies. De directe aanleiding was ook hier de afsluiting van een voetweg door een privé persoon. Het was de tijd dat een provinciebestuur dat nog liet betijen. Omdat we al snel begrepen dat je niet bij elke weg die dreigt te verdwijnen een rechtzaak kan starten, hebben we het toen over een andere boeg gegooid. Een steeds terugkerend argument was dat die 'wegskes' toch niet meer gebruikt worden. We moesten deze vicieuze cirkel dus doorbreken. Eerst begonnen we afdrukken van stafkaarten aan elkaar te nieten en er lusvormige wandelingen op aan te duiden. Later werden het heuse wandelboekjes en nu is er dus een eerste wandelknooppuntenkaart op waterwerend papier. Iedereen gaat het landschap ontdekken met een boekje of kaart in de hand. De vraag naar deze producten is nauwelijks bij te houden.

Hoe is het eigenlijk gesteld met de trage wegen in de Vlaamse Ardennen?
Het netwerk aan voetpaden is nog redelijk groot. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat ruilverkavelingen in deze streek een kleinere impact hadden dan elders. Ze onderhouden is een ander paar mouwen, op dat vlak kan nog veel verbeterd worden. Maar dan heb je wel de hulp van het gemeentebestuur nodig om dit op te volgen, wat in sommige gemeenten nu al gebeurt.

Hoe verloopt de samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen?
Je kan niet echt spreken van een samenwerking, omdat de statuten van RLVA dit niet toelaten. Indien wij bijvoorbeeld beroep willen doen op de arbeidersploeg om een weg te maaien, dient deze aanvraag steeds via de gemeente te verlopen. Het Regionaal Landschap neemt wel altijd onze activiteiten op in hun infobrochure en ze verkopen ook onze wandelknooppuntenkaart via hun site.

Onderneemt het provinciebestuur stappen om de trage wegen afdoende te beschermen of ze opnieuw in de belangstelling te plaatsen?
Na een jarenlang systematisch afschaffen valt nu toch een kentering op te merken. Men gaat voetpaden een nieuw leven geven via aangeduidde wandelroutes. Deze wandelroutes gaan wel de echte knelpunten uit de weg. Die laten ze blijkbaar liggen voor ons...

Jullie rol is dus nog niet uitgespeeld. Bedankt voor dit gesprek en nog veel trage-wegenplezier!

Meer info:
vzw Milieufront Omer Wattez - Dirk Van Den Berghe, 055/309666 ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_MonAMCETE_February+0100RFebAMCET_1C3 Vraag van de maand: Wat is een rooilijnplan?

    De regels die van toepassing zijn op trage wegen veranderden ingrijpend op 1 september 2019 door de invoering van het Gemeentewegendecreet. Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop de ligging en de breedte van de trage wegen worden vastgelegd. Dat is immers waarvoor een rooilijnplan dient. Het Gemeentewegendecreet bepaalt wat er minstens op zo’n plan te moet staan. Een woordje uitleg!

  • K2_MonAMCETE_February+0100RFebAMCET_1C3 30 dagen 30 minuten in 't groen: Trage Wegen doet mee. Jij ook?

    Voor het vijfde jaar op rij slaan BOS+ en CM de handen in elkaar om zo veel mogelijk mensen te laten bewegen in het groen, omdat het goed is voor je gezondheid. Heb je al gemerkt dat je stress afneemt na een stevige boswandeling? Of dat bewegen in het groen je slaapkwaliteit bevordert? En niet alleen je humeur, maar ook je lichaam geniet van buiten bewegen. Je krijgt minder fijn stof binnen en je houdt je inspanning langer vol in een groene omgeving. Ervaar het zelf en doe mee aan de uitdaging van 30-30 vanaf 7 maart.

Volledig nieuwsoverzicht