Milieufront Omer Wattez vzw

Milieufront Omer Wattez vzw wil de menselijke leefomgeving, de natuurlijke en de cultuurhistorische waarden beschermen. Waar we kunnen willen we het ook herstellen. Om dat doel te bereiken kunnen we volgens onze statuten naar de rechtbank stappen wanneer er inbreuken gepleegd worden tegen de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud, tegen landschappen en monumenten. Ook als waterlopen vervuild worden, als de kwaliteit van bodem en lucht bedreigd worden kan de vereniging optreden. Het moeten niet altijd juridische acties zijn; schrijven naar administraties kan ook; of de gemeentebesturen voor hun verantwoordelijkheid stellen. De valleien van Leie, Schelde en Dender met de tussenliggende heuvels zijn ons terrein.

www.milieufrontomerwattez.be

Achter de schermen van de wandelknooppunten

In de nieuwsbrief van juli 2007 stelden wij de nieuwe wandelknooppuntenkaart van de Vlaamse Ardennen al voor. De cartografen van dienst waren vrijwilligers van het Milieufront Omer Wattez vzw (MOW). Een meer dan valabel argument om deze vereniging eens in de kijker te zetten. Wij spraken met Dirk Van Den Berghe, actief bij MOW afdeling Maarkedal.

Hoe is het Milieufront Omer Wattez vzw ontstaan? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
MOW is ontstaan als actiegroep naar aanleiding van de plannen om een snelweg (de A9) aan te leggen dwars door de Vlaamse Ardennen. Deze nutteloze snelweg is ondertussen van de gewestplannen verdwenen. Milieufront Omer Wattez vzw werd opgericht op 8 maart 1975 en wil de menselijke leefomgeving, de natuurlijke en cultuurhistorische waarden beschermen. Waar mogelijk, willen we die omgeving ook herstellen. Om dat doel te bereiken, kunnen we volgens onze statuten naar de rechtbank stappen wanneer er inbreuken gepleegd worden tegen de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud, tegen landschappen en monumenten. Schrijven naar administraties kan ook, of wij wijzen de gemeentebesturen op hun verantwoordelijkheid.

Hoe lang is het Milieufront Omer Wattez vzw al bezig met trage wegen en hoe is dat gekomen?
MOW is al in het begin bekommerd om het behoud van ons cultureel patrimonium aan trage wegen. Concreet is het vooral de werkgroep van MOW-Maarkedal die al van begin jaren '90 actief is rond het behoud en de openstelling van trage wegen. Mensen van het eerste uur waren Rémi Cansse, André Somers of Jan Papignies. De directe aanleiding was ook hier de afsluiting van een voetweg door een privé persoon. Het was de tijd dat een provinciebestuur dat nog liet betijen. Omdat we al snel begrepen dat je niet bij elke weg die dreigt te verdwijnen een rechtzaak kan starten, hebben we het toen over een andere boeg gegooid. Een steeds terugkerend argument was dat die 'wegskes' toch niet meer gebruikt worden. We moesten deze vicieuze cirkel dus doorbreken. Eerst begonnen we afdrukken van stafkaarten aan elkaar te nieten en er lusvormige wandelingen op aan te duiden. Later werden het heuse wandelboekjes en nu is er dus een eerste wandelknooppuntenkaart op waterwerend papier. Iedereen gaat het landschap ontdekken met een boekje of kaart in de hand. De vraag naar deze producten is nauwelijks bij te houden.

Hoe is het eigenlijk gesteld met de trage wegen in de Vlaamse Ardennen?
Het netwerk aan voetpaden is nog redelijk groot. Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat ruilverkavelingen in deze streek een kleinere impact hadden dan elders. Ze onderhouden is een ander paar mouwen, op dat vlak kan nog veel verbeterd worden. Maar dan heb je wel de hulp van het gemeentebestuur nodig om dit op te volgen, wat in sommige gemeenten nu al gebeurt.

Hoe verloopt de samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen?
Je kan niet echt spreken van een samenwerking, omdat de statuten van RLVA dit niet toelaten. Indien wij bijvoorbeeld beroep willen doen op de arbeidersploeg om een weg te maaien, dient deze aanvraag steeds via de gemeente te verlopen. Het Regionaal Landschap neemt wel altijd onze activiteiten op in hun infobrochure en ze verkopen ook onze wandelknooppuntenkaart via hun site.

Onderneemt het provinciebestuur stappen om de trage wegen afdoende te beschermen of ze opnieuw in de belangstelling te plaatsen?
Na een jarenlang systematisch afschaffen valt nu toch een kentering op te merken. Men gaat voetpaden een nieuw leven geven via aangeduidde wandelroutes. Deze wandelroutes gaan wel de echte knelpunten uit de weg. Die laten ze blijkbaar liggen voor ons...

Jullie rol is dus nog niet uitgespeeld. Bedankt voor dit gesprek en nog veel trage-wegenplezier!

Meer info:
vzw Milieufront Omer Wattez - Dirk Van Den Berghe, 055/309666 ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Vraag van de maand: hoe je gemeente aanzetten tot actie? (2)

    Het is allicht geen nieuws meer: op 1 september 2019 trad het decreet houdende de gemeentewegen (afgekort: Gemeentewegendecreet) in werking. Dat is belangrijk, want ook de trage wegen vallen onder dit decreet. Dit nieuwe reglementair kader zorgt voor heel wat veranderingen. Dé hamvraag die we de de afgelopen weken en maanden steeds meer te horen kregen is dan ook... op wélke manier kan ik mijn gemeente aanzetten tot actie? Vandaag: het verzoek tot herwaardering.

  • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Het kan wél - Meer dan 3 km herstelde en nieuwe wegen in en rond de dorpskern van Rozebeke

    Jaarlijks worden er op de Dag van de Trage Weg heel wat herstelde en nieuwe trage verbindingen ingewandeld. De afgelopen herfstige editie vormde hierop géén uitzondering. De werkgroep Trage Wegen Zwalm toonde zich opnieuw erg actief en sloot trots het voorbije werkjaar af met enkele mooie realisaties in en rond Rozebeke (één van de 12 Zwalmse kerkdorpen). Ook Natuurpunt Zwalmvallei en het Agentschap voor Natuur en Bos zorgden voor twee gloednieuwe doorsteken in de Zwalmvallei.

Volledig nieuwsoverzicht