Voetgangersbeweging vzw

De Voetgangersbeweging vzw streeft de realisatie na van volgende eisen:

 • Gestage vermindering van het aantal verkeersslachtoffers;
 • Het gemotoriseerd verkeer in aantal en snelheid beheersen in stad en dorp;
 • Zone 30-gebieden realiseren en nastreven maximumsnelheid van 30km/u in woongebieden;
 • Kiezen voor inbreiding met nabijheid van voorzieningen: ‘te voet goed te doen’;
 • Inrichten en creëren van veilige en comfortabele voetgangersnetwerken;
 • Het waarborgen van obstakelvrije en begaanbare loopzones;
 • Een garantie op veilig oversteken;
 • Realiseren van een hoge straatkwaliteit, zonder vuil, stank, lawaai en stress, met groen, en bloemen, die geen obstakel vormen voor de voetganger en de fietser;
 • Voetgangersrealisaties in overleg met betrokken gebruikers;
 • Frequent, comfortabel en betaalbaar openbaar vervoer met voorrang op het privé-vervoer;
 • Een voetgangersvriendelijke verkeerswetgeving;
 • Nastreven van de handhaving van de verkeerswetgeving

www.voetgangersbeweging.be

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

 • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Vraag van de maand: hoe je gemeente aanzetten tot actie? (2)

  Het is allicht geen nieuws meer: op 1 september 2019 trad het decreet houdende de gemeentewegen (afgekort: Gemeentewegendecreet) in werking. Dat is belangrijk, want ook de trage wegen vallen onder dit decreet. Dit nieuwe reglementair kader zorgt voor heel wat veranderingen. Dé hamvraag die we de de afgelopen weken en maanden steeds meer te horen kregen is dan ook... op wélke manier kan ik mijn gemeente aanzetten tot actie? Vandaag: het verzoek tot herwaardering.

 • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Het kan wél - Meer dan 3 km herstelde en nieuwe wegen in en rond de dorpskern van Rozebeke

  Jaarlijks worden er op de Dag van de Trage Weg heel wat herstelde en nieuwe trage verbindingen ingewandeld. De afgelopen herfstige editie vormde hierop géén uitzondering. De werkgroep Trage Wegen Zwalm toonde zich opnieuw erg actief en sloot trots het voorbije werkjaar af met enkele mooie realisaties in en rond Rozebeke (één van de 12 Zwalmse kerkdorpen). Ook Natuurpunt Zwalmvallei en het Agentschap voor Natuur en Bos zorgden voor twee gloednieuwe doorsteken in de Zwalmvallei.

Volledig nieuwsoverzicht