Vlaams Compostelagenootschap vzw

Het Vlaams Compostelagenootschap wil iedereen samenbrengen die op een of andere wijze geïnteresseerd voor Compostela. Het richt zich zowel tot wie vandaag opnieuw naar Santiago trekt, te voet, per fiets of hoe dan ook, als tot wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de pelgrimstocht met al zijn aspecten. 

Het Compostelagenootschap is een culturele vereniging die open staat voor alle soorten van motivatie: van religieus-meditatief tot sportief-recreatief. Het richt zich in de eerste plaats tot de individuele Santiagoganger.  

Samen met vele andere Santiagoverenigingen in Europa willen we de oude Jacobswegen in Europa opnieuw tot leven wekken. We geloven immers dat pelgrimeren zowel een weg naar binnen als naar buiten is: een weg om zichzelf beter te ontdekken en een weg om mensen dichter bij elkaar te brengen.

 

www.compostelagenootschap.be  - Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela is de vereniging van de vrienden van Sint-Jakob. Het Vlaams Compostelagenootschap werd gesticht in 1985 en is een van de oudste Compostelagenootschappen buiten Spanje. De stichter ervan, Dom Willibrord Mondelaers, was een monnik uit de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken die veel aandacht besteedde aan de persoonlijke begeleiding van de pelgrims. Het genootschap heeft zich begin 2005 als effectief lid bij de vzw Trage Wegen aangesloten. Een kleine voorstelling is dus aan de orde!

Het Vlaams Compostelagenootschap besteedt bij organisatie van zijn activiteiten zowel aandacht aan de culturele als aan de spirituele aspecten van het pelgrimeren. Verder wordt niet alleen het accent gelegd op de voorbereiding en het volbrengen van de Santiagotocht maar ook op de achtergrond en de betekenis van dit fenomeen. Om deze doelstellingen te bereiken organiseert het genootschap elk jaar voorbereidingsdagen voor kandidaat-pelgrims, ontmoetingsdagen voor leden, voordrachten en studiedagen. Het genootschap beschikt over een bibliotheek en documentatiecentrum waar elke zaterdag voor de leden permanentie wordt gehouden. Tenslotte geeft het genootschap ook een tijdschrift uit, met als titel De Pelgrim. Het verschijnt viermaal per jaar en omvat per jaar ongeveer 200 pagina’s. De vereniging telt ongeveer 1700 aangesloten leden en reikt per jaar ongeveer 900 geloofsbrieven uit.

Wat heeft een vereniging als het Vlaams Compostelagenootschap nu met trage wegen te maken? Het antwoord is eenvoudig: geen pelgrimstocht zonder wegen. In het begin van de jaren negentig was van de oude bedevaartwegen enkel de Camino francés in Spanje bewegwijzerd en de route van Le Puy tot Roncesvalles. Vandaag kan men spreken over een netwerk van Jakobswegen dat zich uitstrekt over geheel West-Europa. Zo kan men nu van Friesland of de Poolse grens tot Santiago lopen zonder het Jakobspad te verlaten. Maar ook het omgekeerde is waar: geen wegen zonder pelgrims. Lang voor het toerisme bestond waren pelgrims en handelaars de eerste reizigers. Ook vandaag bestaat voor trage wegen alleen een toekomst wanneer ze actief gebruikt worden. De herontdekking van het pelgrimeren (als een zoektocht naar spiritualiteit) kan aan dergelijke wegen een nieuwe functie geven en ze inschakelen in een groter Europees geheel.

Meer info bij:
www.compostelagenootschap.be
, Vlaams Compostelagenootschap, Ravenstraat 98, 3000 Leuven, 016 47 09 72

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_WedPMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Vraag van de maand: hoe verloopt de aanmaak, wijziging of opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan (deel 3: de geïntegreerde procedure)?

    De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uitdat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, maar hoe verloopt die nu precies?

  • K2_TuePMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Fijner fietsen in Brussel met de BikeNodes

    Fietsen in Brussel zit in de lift. Dankzij zo'n 40 km nieuwe fietspaden, dankzij de vele campagnes. En nu is er ook een app die fietsers helpt om fijne routes te vinden. De app BikeNode verzamelt meer dan 250 km aan fietsroutes, in, door en naar onze hoofdstad. Tijdens de lockdown bleek al dat er maar weinig uitgestippelde fietsroutes zijn in Brussel. En een systeem als de fietsknooppunten bestond er evenmin.

Volledig nieuwsoverzicht