Vlaams Compostelagenootschap vzw

Het Vlaams Compostelagenootschap wil iedereen samenbrengen die op een of andere wijze geïnteresseerd voor Compostela. Het richt zich zowel tot wie vandaag opnieuw naar Santiago trekt, te voet, per fiets of hoe dan ook, als tot wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de pelgrimstocht met al zijn aspecten. 

Het Compostelagenootschap is een culturele vereniging die open staat voor alle soorten van motivatie: van religieus-meditatief tot sportief-recreatief. Het richt zich in de eerste plaats tot de individuele Santiagoganger.  

Samen met vele andere Santiagoverenigingen in Europa willen we de oude Jacobswegen in Europa opnieuw tot leven wekken. We geloven immers dat pelgrimeren zowel een weg naar binnen als naar buiten is: een weg om zichzelf beter te ontdekken en een weg om mensen dichter bij elkaar te brengen.

 

www.compostelagenootschap.be  - Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

Het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela is de vereniging van de vrienden van Sint-Jakob. Het Vlaams Compostelagenootschap werd gesticht in 1985 en is een van de oudste Compostelagenootschappen buiten Spanje. De stichter ervan, Dom Willibrord Mondelaers, was een monnik uit de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken die veel aandacht besteedde aan de persoonlijke begeleiding van de pelgrims. Het genootschap heeft zich begin 2005 als effectief lid bij de vzw Trage Wegen aangesloten. Een kleine voorstelling is dus aan de orde!

Het Vlaams Compostelagenootschap besteedt bij organisatie van zijn activiteiten zowel aandacht aan de culturele als aan de spirituele aspecten van het pelgrimeren. Verder wordt niet alleen het accent gelegd op de voorbereiding en het volbrengen van de Santiagotocht maar ook op de achtergrond en de betekenis van dit fenomeen. Om deze doelstellingen te bereiken organiseert het genootschap elk jaar voorbereidingsdagen voor kandidaat-pelgrims, ontmoetingsdagen voor leden, voordrachten en studiedagen. Het genootschap beschikt over een bibliotheek en documentatiecentrum waar elke zaterdag voor de leden permanentie wordt gehouden. Tenslotte geeft het genootschap ook een tijdschrift uit, met als titel De Pelgrim. Het verschijnt viermaal per jaar en omvat per jaar ongeveer 200 pagina’s. De vereniging telt ongeveer 1700 aangesloten leden en reikt per jaar ongeveer 900 geloofsbrieven uit.

Wat heeft een vereniging als het Vlaams Compostelagenootschap nu met trage wegen te maken? Het antwoord is eenvoudig: geen pelgrimstocht zonder wegen. In het begin van de jaren negentig was van de oude bedevaartwegen enkel de Camino francés in Spanje bewegwijzerd en de route van Le Puy tot Roncesvalles. Vandaag kan men spreken over een netwerk van Jakobswegen dat zich uitstrekt over geheel West-Europa. Zo kan men nu van Friesland of de Poolse grens tot Santiago lopen zonder het Jakobspad te verlaten. Maar ook het omgekeerde is waar: geen wegen zonder pelgrims. Lang voor het toerisme bestond waren pelgrims en handelaars de eerste reizigers. Ook vandaag bestaat voor trage wegen alleen een toekomst wanneer ze actief gebruikt worden. De herontdekking van het pelgrimeren (als een zoektocht naar spiritualiteit) kan aan dergelijke wegen een nieuwe functie geven en ze inschakelen in een groter Europees geheel.

Meer info bij:
www.compostelagenootschap.be
, Vlaams Compostelagenootschap, Ravenstraat 98, 3000 Leuven, 016 47 09 72

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Vraag van de maand: hoe je gemeente aanzetten tot actie? (2)

    Het is allicht geen nieuws meer: op 1 september 2019 trad het decreet houdende de gemeentewegen (afgekort: Gemeentewegendecreet) in werking. Dat is belangrijk, want ook de trage wegen vallen onder dit decreet. Dit nieuwe reglementair kader zorgt voor heel wat veranderingen. Dé hamvraag die we de de afgelopen weken en maanden steeds meer te horen kregen is dan ook... op wélke manier kan ik mijn gemeente aanzetten tot actie? Vandaag: het verzoek tot herwaardering.

  • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Het kan wél - Meer dan 3 km herstelde en nieuwe wegen in en rond de dorpskern van Rozebeke

    Jaarlijks worden er op de Dag van de Trage Weg heel wat herstelde en nieuwe trage verbindingen ingewandeld. De afgelopen herfstige editie vormde hierop géén uitzondering. De werkgroep Trage Wegen Zwalm toonde zich opnieuw erg actief en sloot trots het voorbije werkjaar af met enkele mooie realisaties in en rond Rozebeke (één van de 12 Zwalmse kerkdorpen). Ook Natuurpunt Zwalmvallei en het Agentschap voor Natuur en Bos zorgden voor twee gloednieuwe doorsteken in de Zwalmvallei.

Volledig nieuwsoverzicht