Pro Natura Netwerk

Pro Natura Netwerk is een feitelijke vereniging die het bindmiddel vormt tussen een aantal vzw's en bedrijven met sociaal oogmerk. Deze organisaties werken onder één management en met dezelfde fislosofie en bedrijfscultuur aan het realiseren van de missie die wordt samengevat in "Werk maken van Natuur!". 

 

De slogan "Werk maken van Natuur!" heeft twee betekenissen, enerzijds 'maken we werk van een betere ecologische leefomgeving' en anderzijds 'creëren we werk door de acties om te komen tot een betere ecologische kwaliteit'. Onze dubbele maatschappelijke doelstelling zit dus perfect vervat in "Werk maken van Natuur!"

 

www.pronatura.be

 

 Verloren stukje wei wordt trage weg

De vzw Econet/Pronatura stond mee aan de wieg van onze vereniging, in juni 2002. De hoogste tijd dus om eens kennis te maken. Nieuwsgierig als we zijn, zoeken we Wim De Roo op (Natuurontwikkelaar bij Econet Vlaams-Brabant) voor enkele prangende vragen.

Wat is de vzw Econet/Pronatura eigenlijk, Wim?

De vereniging Econet/Pronatura ontstond midden de jaren 90 als een antwoord op twee problemen: werkloosheid bij laaggeschoolde mensen en het verdwijnen van onze natuur- en landschapswaarden. Door op te treden als een zogeheten 'invoegbedrijf' sla je twee vliegen in één klap: de vereniging voert arbeidsintensieve natuurbeheerswerken, waarbij ze laaggeschoolden die moeilijk aan werk geraken de kans geeft enige ervaring op te doen. Het resultaat is dat werken waar de gemeentes geen tijd, middelen of kennis voor hebben, toch kunnen gebeuren. De mensen die al dat werk uitvoeren genieten van een eerste werkervaring, die achteraf dikwijls leidt tot een job in de sector van de tuinaanleggers en gespecialiseerde aannemers. Onze vereniging heeft afdelingen in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Jullie zijn mede-oprichter van de vzw Trage Wegen. Vanwaar die interesse?

Met Econet/Pronatura werken we vaak op de zogeheten trage wegen. Dat gaat van het inzetten van onze ploegen voor ecologisch bermbeheer tot het heraanleggen van overwoekerde stukken veldweg. Door al dat werk geraak je verbonden met de thematiek. En hoewel we heel veel in contact komen met trage wegen, hebben we vrij weinig vat op de beschermen van die wegjes. Ze verdwijnen ook vandaag nog. We merken dat de meeste gemeenten zelfs geen inventaris hebben van hun trage-wegenpatrimonium. Onze steun bij het oprichten van de vzw Trage Wegen lag dus voor de hand, temeer omdat wijzelf ook steeds op zoek zijn naar zoveel mogelijk partners.

Kan je een voorbeeld aanhalen van zo'n trage-wegenproject in opdracht van een gemeente?

Uiteraard. In Lennik hebben we onlangs een stukje weide heringericht. Het kleine lapje grond was zodanig hellend dat er geen bebouwing mogelijk was. Het lag vaak ook te nat. We legden er een voetweg aan, evenals een poel met een brugje en een wilgenhut voor kinderen. Dat brugje is trouwens een 'levende' brug, want het wilgenhout dat we ervoor gebruikten is ondertussen uitgelopen. Op die manier voorkom je dat de palen gaan rotten, en hoef je dus geen duur en chemisch behandeld hout te gebruiken. Een speciale afsluiting zorgt ervoor dat er over de voetweg geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is, kinderwagens kunnen wel. Het stukje van amper 50 meter sluit aan op een bestaande voetweg en verbindt deze met de St.-Elooiswijk, waar toch heel wat mensen wonen. Een aanzienlijke meerwaarde voor die wijk, terwijl het project amper 1800 euro heeft gekost.

Wat brengt de toekomst, Wim?

Wij willen met Econet/Pronatura absoluut op dat élan doorgaan. Er is immers nog heel wat werk aan de winkel. Momenteel werken onze teams met de middelen van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeentes en de Vlaamse overheid. Dat is zo succesvol gebleken, dat we deze formule wensen te behouden.

We wensen jullie in elk geval veel succes daarmee!

Meer info: Wim De Roo, Econet Vlaams-Brabant vzw, F. Roggemanskaai 8, 1501 Halle, 02/3565656 ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_WedPMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Vraag van de maand: hoe verloopt de aanmaak, wijziging of opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan (deel 3: de geïntegreerde procedure)?

    De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uitdat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, maar hoe verloopt die nu precies?

  • K2_TuePMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Fijner fietsen in Brussel met de BikeNodes

    Fietsen in Brussel zit in de lift. Dankzij zo'n 40 km nieuwe fietspaden, dankzij de vele campagnes. En nu is er ook een app die fietsers helpt om fijne routes te vinden. De app BikeNode verzamelt meer dan 250 km aan fietsroutes, in, door en naar onze hoofdstad. Tijdens de lockdown bleek al dat er maar weinig uitgestippelde fietsroutes zijn in Brussel. En een systeem als de fietsknooppunten bestond er evenmin.

Volledig nieuwsoverzicht