Ons Streven vzw

De Milieuvereniging van Tielrode en omgeving. Op vrijdag 16 januari 1981 werd in Tielrode in de herberg "Ons Streven" een milieuwerkgroep opgericht. Tijdstip en plaats van de stichtingsvergadering waren geen toeval. De herberg bevond zich vlak bij voetweg nr 25 langsheen de oevers van de Durme. Op 29 oktober 1980 werd bij het gemeentebestuur van Temse een aanvraag ingediend om deze voetweg af te schaffen. Het openbaar onderzoek dat volgde op die aanvraag was de directe aanleiding van de oprichting van een actiegroep. Door een continue reeks milieuproblemen, een intensieve en gevarieerde werking, een trouwe aanhang en een gestaag groeiende milieubewustzijn bij de bevolking, kan "Ons Streven" sinds haar ontstaan rekenen op een toenemend aantal steunende leden.

www.onsstreven.be  

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Vraag van de maand: hoe je gemeente aanzetten tot actie? (2)

    Het is allicht geen nieuws meer: op 1 september 2019 trad het decreet houdende de gemeentewegen (afgekort: Gemeentewegendecreet) in werking. Dat is belangrijk, want ook de trage wegen vallen onder dit decreet. Dit nieuwe reglementair kader zorgt voor heel wat veranderingen. Dé hamvraag die we de de afgelopen weken en maanden steeds meer te horen kregen is dan ook... op wélke manier kan ik mijn gemeente aanzetten tot actie? Vandaag: het verzoek tot herwaardering.

  • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Het kan wél - Meer dan 3 km herstelde en nieuwe wegen in en rond de dorpskern van Rozebeke

    Jaarlijks worden er op de Dag van de Trage Weg heel wat herstelde en nieuwe trage verbindingen ingewandeld. De afgelopen herfstige editie vormde hierop géén uitzondering. De werkgroep Trage Wegen Zwalm toonde zich opnieuw erg actief en sloot trots het voorbije werkjaar af met enkele mooie realisaties in en rond Rozebeke (één van de 12 Zwalmse kerkdorpen). Ook Natuurpunt Zwalmvallei en het Agentschap voor Natuur en Bos zorgden voor twee gloednieuwe doorsteken in de Zwalmvallei.

Volledig nieuwsoverzicht