ABLLO vzw

Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland. Opgericht in 1970, heeft ABLLO vzw tot doel de belangen van natuur en milieu in de breedst mogelijke betekenis te behartigen.

www.abllo.be

Denktank én milieuvereniging met impact.

Deze Waaslandse milieugroep heeft niet alleen een geschiedenis met enkele mooie successen, ze gaat volop voor de toekomst. Een toekomst met trage wegen, zo blijkt uit ons gesprek met Jenny De Laet van ABLLO.


Hoe is ABLLO vzw ontstaan? Wat is jullie voornaamste doelstelling?
ABLLO vzw is ontstaan onder impuls van enkele enthousiaste mensen in het Waasland waaronder Miet Smet en Hubert David die natuur en milieu in het Waasland wilden vrijwaren voor de volgende generaties. Van begin af aan is er gekozen om te protesteren maar tegelijk ook altijd een haalbaar alternatief naar voren te schuiven.

De klassering van De Grote Geul in Kieldrecht, het vrijwaren van het Stropersbos in Stekene en Sint-Gillis-Waas voor verkaveling voor weekendverblijven waren onze eerste dossiers. Toen al waarschuwden we voor de vermestingproblemen in het Waasland, een dossier dat nog altijd brandend actueel is. Tussen 1977 en 1983 werden talrijke acties gevoerd om de Ruilverkaveling in Meerdonk te vergroenen. Ook nu nog houden we ruilverkavelingprojecten nauwlettend in de gaten. In de jaren 70 werd actie gevoerd tegen de kerncentrales in Doel. Rationeel Energie Gebruik (REG) en klimaatverandering vormen op het ogenblik belangrijke thema’s in onze werking. We volgen ook de afvalproblematiek op. En van bij het begin zijn duurzame mobiliteit en aandacht voor de zwakke weggebruiker voor ons belangrijke thema’s. Twee grote wegendossiers: de grote ring om Antwerpen en de RW 60 uit de jaren zeventig blijven onder de aandacht van ABLLO vzw.

Ook in Sint-Niklaas zelf verzette ABLLO vzw heel wat werk: Het dossier ‘het Onze Lieve Vrouw-plein blijft’ en het lanceren van de idee om een vrije buscorridor te bouwen van koopcentrum Waasland naar het station van Sint-Niklaas getuigen hiervan. Intussen is die buscorridor trouwens gerealiseerd. Over heel de periode werden heel wat openbaar vervoerdossiers en fietsdossiers gemaakt, die je samen met nog veel meer op onze website kan vinden. (www.ABLLOvzw.be)

In 2005 vierde ABLLO vzw haar 35° verjaardag en zette daarbij een belangrijke stap, namelijk het aanwerven van een deeltijdse werkkracht om de werking te ondersteunen.

Op welke manier zijn jullie met het trage-wegenpatrimonium begaan?

Vanuit onze aandacht voor de zwakke weggebruiker en het behoud van ons erfgoed, zijn we uiteraard ook begaan met de trage wegen in het Waasland. Heel wat trage wegen bieden een kans aan kleine landschapselementen en dragen op die manier bij aan het biodiversiteitherstel.

Vinden jullie het een taak mensen enthousiast te maken voor trage wegen?

Aan de hand van de studie van het Wase trage-wegennet en wandelingen langs trage wegen in samenwerking met andere verenigingen zoals bvb. de Gezinsbond, willen we ook in het Waasland instanties enthousiasmeren voor het optimaal behoud van trage wegen. Recent werd het Regionaal Landschap Schelde-Durme opgericht. Ook zij willen zich op een zachte manier inzetten voor het behoud van trage wegen. ABLLO vzw werkt nauw samen met het RLSD.

Wat betekent lid zijn van Trage Wegen vzw voor ABLLO vzw?

Met ons lidmaatschap bij Trage Wegen vzw hopen we bij onze pogingen om trage wegen in het Waasland optimaal te beschermen, een ruggesteun te vinden. Sommige gemeenten in het Waasland boycotten op een directe manier het trage-wegennetwerk. Naast het open stellen - open houden, van trage wegen, is het ook belangrijk dat trage wegen ecologisch beheerd worden. In die zin vertegenwoordigen ze ook een sensibiliserende maatschappelijke functie. Met de hulp van ons lidmaatschap bij zowel Trage Wegen vzw als RLSD hopen we het tij te kunnen keren.

Hoe is het gesteld met de trage wegen in het Waasland? Welke kansen en bedreigingen ontwikkelen zich in jouw streek?

Recent interviewde ABLLO vzw schepen Van Roeyen (’t Groene Waasland 2008; 2: 22-24) met betrekking tot de inspanningen van de gemeente Beveren voor het trage-wegennetwerk. Ook de activiteiten van ‘Ons Streven’ rond trage wegen in de gemeente Temse verschenen in ons tijdschrift (’ t Groene Waasland 2008; 1:30) Daarnaast ergeren we ons mateloos aan enkele Wase gemeenten die de trage wegen problematiek doelbewust negeren. In de toekomst willen we hiertegen optreden. Aangezien ABLLO vzw geen straatactiegroep maar een studiegroep en denktank is, willen we reeds in 2008 optimaal investeren in het Wase trage wegen netwerk.

De milieuwerkgroep Ons Streven vzw is al een tijdje lid van Trage Wegen. Hoe verloopt de samenwerking en uitwisseling inzake trage wegen?

‘Ons Streven’ vormt al jaren een associatie met ABLLO vzw. Wij volgen de inspanningen van ‘Ons Streven’ in de gemeente Temse nauwlettend en publiceren hun acties rond trage wegen in het ‘t Groene Waasland’

Jullie hebben de meerwaarde van het lobbenstadmodel voor de stedelijke ontwikkeling van bijvoorbeeld Sint-Niklaas al aangetoond. Denk je dat de kwalitatieve en multifunctionele ontwikkeling van trage wegen hier een rol kan spelen?

Trage wegen vormen belangrijke erfgoedelementen. Niet enkel in het buitengebied, maar ook in onze steden en gemeenten die zeker bewaard en beschermd moeten worden voor volgende generaties. ABLLO vzw investeert heel wat tijd in het promoten van het lobbenstadmodel om enerzijds steden en gemeenten naar de toekomst toe optimaal leefbaar te houden. Anderzijds wordt met het lobbenstad model de biodiversiteit in onze stedelijke milieus geoptimaliseerd. Trage wegen kunnen hierin een belangrijke rol spelen als groene lijnen en verbindingselementen waarlangs burgers zich duurzaam kunnen verplaatsen.

Dank u voor dit interview en veel succes met de Wase trage wegen!

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_WedPMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Vraag van de maand: hoe verloopt de aanmaak, wijziging of opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan (deel 3: de geïntegreerde procedure)?

    De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uitdat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, maar hoe verloopt die nu precies?

  • K2_TuePMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Fijner fietsen in Brussel met de BikeNodes

    Fietsen in Brussel zit in de lift. Dankzij zo'n 40 km nieuwe fietspaden, dankzij de vele campagnes. En nu is er ook een app die fietsers helpt om fijne routes te vinden. De app BikeNode verzamelt meer dan 250 km aan fietsroutes, in, door en naar onze hoofdstad. Tijdens de lockdown bleek al dat er maar weinig uitgestippelde fietsroutes zijn in Brussel. En een systeem als de fietsknooppunten bestond er evenmin.

Volledig nieuwsoverzicht