Werkgroep Trage Wegen Merelbeke

In Merelbeke leeft al lang een grote interesse voor het behoud en gebruik van trage wegen. Die interesse werd aangewakkerd door de gemeentelijke werkgroep trage wegen en mondde uit in een grootscheepse inventarisatie van de trage wegen in Merelbeke. Daarbij wordt aandacht besteed aan álle trage wegen, niet alleen de officiële buurtwegen, maar ook spontaan gegroeide wegen, erfdienstbaarheden van doorgang,… Per trage weg werd nagegaan wat de mogelijkheden zijn op gebied van natuurontwikkeling, landschapsherstel, veilige mobiliteit, recreatie,… De knelpunten werden genoteerd (afsluitingen, slecht onderhoud, zwerfvuil, putten,…) en waar mogelijk zijn concrete oplossingen geformuleerd. Dit vormt de basis vormen voor een netwerk van trage wegen. Bij de inventarisatie werden zoveel mogelijk mensen betrokken. Er worden ook educatieve wandelingen georganiseerd om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Vraag van de maand: hoe je gemeente aanzetten tot actie? (2)

    Het is allicht geen nieuws meer: op 1 september 2019 trad het decreet houdende de gemeentewegen (afgekort: Gemeentewegendecreet) in werking. Dat is belangrijk, want ook de trage wegen vallen onder dit decreet. Dit nieuwe reglementair kader zorgt voor heel wat veranderingen. Dé hamvraag die we de de afgelopen weken en maanden steeds meer te horen kregen is dan ook... op wélke manier kan ik mijn gemeente aanzetten tot actie? Vandaag: het verzoek tot herwaardering.

  • K2_TuePMCETE_November+0100RNovPMCET_0C3 Het kan wél - Meer dan 3 km herstelde en nieuwe wegen in en rond de dorpskern van Rozebeke

    Jaarlijks worden er op de Dag van de Trage Weg heel wat herstelde en nieuwe trage verbindingen ingewandeld. De afgelopen herfstige editie vormde hierop géén uitzondering. De werkgroep Trage Wegen Zwalm toonde zich opnieuw erg actief en sloot trots het voorbije werkjaar af met enkele mooie realisaties in en rond Rozebeke (één van de 12 Zwalmse kerkdorpen). Ook Natuurpunt Zwalmvallei en het Agentschap voor Natuur en Bos zorgden voor twee gloednieuwe doorsteken in de Zwalmvallei.

Volledig nieuwsoverzicht