Werkgroep Trage Wegen Merelbeke

In Merelbeke leeft al lang een grote interesse voor het behoud en gebruik van trage wegen. Die interesse werd aangewakkerd door de gemeentelijke werkgroep trage wegen en mondde uit in een grootscheepse inventarisatie van de trage wegen in Merelbeke. Daarbij wordt aandacht besteed aan álle trage wegen, niet alleen de officiële buurtwegen, maar ook spontaan gegroeide wegen, erfdienstbaarheden van doorgang,… Per trage weg werd nagegaan wat de mogelijkheden zijn op gebied van natuurontwikkeling, landschapsherstel, veilige mobiliteit, recreatie,… De knelpunten werden genoteerd (afsluitingen, slecht onderhoud, zwerfvuil, putten,…) en waar mogelijk zijn concrete oplossingen geformuleerd. Dit vormt de basis vormen voor een netwerk van trage wegen. Bij de inventarisatie werden zoveel mogelijk mensen betrokken. Er worden ook educatieve wandelingen georganiseerd om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

Volledig nieuwsoverzicht