Actiecomité tot beveiliging van het leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland. Opgericht in 1970, heeft ABLLO vzw tot doel de belangen van natuur en milieu in de breedst mogelijke betekenis te behartigen. www.abllo.be
Eén van de oudste vrijetijdsverenigingen van ons land. Opgericht in 1927 en na een woelige periode met o.a. een ondergrondse werking tijdens WOII, groeide ze uit tot een volwaardige socio-culturele vereniging die zich vooral in de eerste decennia na WOII mengde in maatschappelijke debatten zoals de strijd voor betaald verlof.…
Bond Beter Leefmilieu is de federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Wij willen een betere en schonere wereld, waar het goed toeven is voor iedereen. Samen met onze lidverenigingen werken we aan een rijke natuur, een divers landschap en een groene en gezonde woonomgeving. Maar onze blik…
BOS+ is de enige milieu-organisatie in Vlaanderen die specifiek bezig is met bos. Bossen zijn onze levensader, onze groene long ! Drie hoofddoelstellingen bepalen reeds meer dan 30 jaar het beleid van BOS+ en ze zijn nog steeds actueel. Ze bewijzen dat de hedendaagse problemen in het Vlaamse bosbeleid ook…
Feitelijke vereniging die opkomt voor de trage wegen in Lebbeke
De Bron vzw is een koepel van 7 natuur- en/of milieubewegingen tussen IJzer en Leie. Het is een regionale natuurvereniging waarvan het werkgebied 12 gemeenten omvat, van Poperinge tot Wervik www.debron.be
De rotonde "De Sterre" is het bekendste en drukste verkeersknooppunt ten zuidwesten van de stad Gent. Wandelclub de Sterrestappers dankt er haar naam aan, maar we associëren ons al even graag met trage wegen. We verkiezen kleine paadjes boven asfaltbaantjes zodat stevige wandelschoenen aangewezen zijn. Onze wandelclub is aangesloten bij…
Regionale milieuvereniging voor de regio Tielt. Meer bepaald in de fusiegemeenten Ardooie, Pittem, Wingene, Ruiselede, Tielt, Oostrozebeke, Meulebeke, Dentergem, Wielsbeke en Beernem. Wij zetten ons elke dag opnieuw in voor het behoud en de verbetering van het leefmilieu in uw streek, de Tieltse regio... Niet zagen, niet tsjiepen, maar werken!…
De Trage Weg Neerpelt werd in 2000 opgericht op initiatief van Natuurpunt Neerpelt. Het is een project dat veldwegen een naam wil geven. De vereniging wil eeuwenoude namen opnieuw in het geheugen van de wandelaar prenten en heeft een inventaris opgemaakt van 125 veldwegen. In overleg met het gemeentebestuur worden…
vzw Durme is een regionale vereniging die actief is rond natuur in de streek van Durme, Donk en Schelde. De belangrijkste pijlers van de vereniging zijn natuurbescherming, natuurbeheer en natuureducatie. vzw Durme beheert maar liefst meer dan 330 ha natuur, verdeeld over 11 natuurreservaten en verschillende natuurrelicten in die regio.…
De Vlaamse ‘Grote Routepaden’ is een vzw ontstaan in 1977 naar het voorbeeld van de Franse GR (Grande Randonnée) die reeds na de tweede wereldoorlog met de wit-rode bewegwijzering van langeafstandspaden begonnen was. www.groteroutepaden.be 
De vereniging houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om belangstelling te wekken voor onze leefgemeenschap in heden en verleden, onze kennis ervan te vergroten en het waardevolle van vroeger te behouden. Heemkundekring Amalia van Solms is werkzaam in de tweelinggemeente Baarle-Hertog (B) - Baarle-Nassau (NL),…
Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen. Vanaf 2019 kunt u bij Histories…
Eind de jaren '70 zijn wij begonnen in Sleidinge (Evergem, Oost-Vlaanderen) met een groep sterk gemotiveerde mensen die met de natuur bezig waren. We wilden die interesse met iedereen delen. Wandelen en fietsen langs rustige wegen is daarvoor ideaal. In 1980 brachten we dan een boek uit: het Kerkwegel inventarisatieboek.…
De Jeugdbond voor Natuur en Milieuof kortweg JNM, is een vereniging voor álle jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. JNM organiseert tal van projecten en nationale bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen. Het kampenseizoen is het hoogtepunt van ons activiteitenaanbod. Men kan in de zomervakantie kiezen tussen een 60-tal kampen…
Johanna.be stimuleert elk initiatief dat zwakke weggebruikers structureel een plaats wil geven. Dat kan een voetweg zijn, een degelijke berm, een voetpad, .... Te dikwijls worden voetgangers 'het asfalt opgejaagd' omwille van volgeparkeerde bermen of afgesloten / omgeploegde alternatieve paden. De voetganger moet altijd een degelijk alternatief hebben voor de…
Het educatieve karakter van Natura Limburg vormt de voornaamste doelstelling. Ons streven ligt in het bijbrengen van kennis over het planten- en dierenleven, in het opwekken van bewondering, respect en liefde voor het ganse natuurlijke gebeuren. Deze verworvenheden liggen aan de basis van het natuurbeschermingsidee.
Milieufront Omer Wattez vzw wil de menselijke leefomgeving, de natuurlijke en de cultuurhistorische waarden beschermen. Waar we kunnen willen we het ook herstellen. Om dat doel te bereiken kunnen we volgens onze statuten naar de rechtbank stappen wanneer er inbreuken gepleegd worden tegen de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud, tegen landschappen…
Natuurpunt is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud in Vlaanderen. Gesteund door 90.000 leden zetten meer dan 6.000 vrijwilligers zich dagelijks in om bedreigde planten, dieren, biotopen en landschappen te beschermen. Daartoe kopen en beheren we honderden natuurgebieden, brengen we de gezondheid van de natuur in kaart, laten…
Deze kern van afdeling Denderstreek van Natuurpunt zet zich in het bijzonder in voor de trage wegen.
Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw is als regionale vereniging actief in het midden van West-Vlaanderen. Binnen onze koepel werken NP Gistel-Oudenburg & Hoge Dijken vzw (met o.m. de werkgroep Natuurfotografen Hoge Dijken), NP Mandelstreke, NP Ruidenberg, NP Torhout en Ruimte Diksmuide samen voor meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb…
Natuurpunt Oost-Brabant is de onafhankelijke natuur- en milieuvereniging voor Oost- en Midden-Brabant. Tot haar kerntaken rekent de vereniging natuurbehoud en –beheer, landschapszorg, beleidswerking, natuurbeleving, natuurstudie, vorming en educatie. Natuurpunt Oost-Brabant is actief lid van de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu.  Natuurpunt Oost-Brabant heeft meerdere lokale afdelingen in Oost- en Midden-Brabant…
De Milieuvereniging van Tielrode en omgeving. Op vrijdag 16 januari 1981 werd in Tielrode in de herberg "Ons Streven" een milieuwerkgroep opgericht. Tijdstip en plaats van de stichtingsvergadering waren geen toeval. De herberg bevond zich vlak bij voetweg nr 25 langsheen de oevers van de Durme. Op 29 oktober 1980…
Pasar vzw is een sociaal-culturele vereniging die zoveel mogelijk mensen wil motiveren en kansen geven om hun vakantie en recreatie zo waardevol mogelijk in te vullen. Ook zij die om een of andere reden verhinderd worden om vakantie te nemen, krijgen daarbij aandacht. 'Vakantie voor allen' realiseren is daarbij de…
Pro Natura Netwerk is een feitelijke vereniging die het bindmiddel vormt tussen een aantal vzw's en bedrijven met sociaal oogmerk. Deze organisaties werken onder één management en met dezelfde fislosofie en bedrijfscultuur aan het realiseren van de missie die wordt samengevat in "Werk maken van Natuur!". 
Het werkingsgebied van het Regionaal Landschap strekt zich uit over de valleien van de Kleine Nete, de Grote Nete en de Aa. Het omvat 17 gemeenten: Balen, Beerse, Dessel, Geel, Olen, Kasterlee, Herentals, Herenthout, Lille, Meerhout, Mol, Turnhout, Vosselaar, Vorselaar, Oud-Turnhout, Retie en Grobbendonk.  www.rlkgn.be
Een regionaal landschap is een unieke streek: mooie landschappen, boeiende natuur, rijke cultuurhistorie. Bovenal: een streek die je niet kan kopiëren! Een regionaal landschap is ook een samenwerkingsverband waarin het Vlaamse Gewest, de provincie, gemeenten, natuurverenigingen, landbouworganisaties participeren. Een creatief projectteam stroomlijnt de samenwerking tussen de partners. Het is geen…
Als Regionaal Landschap Lage Kempen willen we het mooie en waardevolle landschap van de Lage Kempen zoveel mogelijk behouden en nieuwe kansen geven. Maar ook de mens vergeten we niet: we zorgen ervoor dat mensen weer meer van de Lage Kempen kunnen genieten door het landschap dichter naar haar bewoners…
De vzw Regionaal Landschap Meetjesland wil "een draagvlak bekomen inzake natuurbehoud" in het Meetjesland. Een draagvlak bekom je door mensen te informeren, sensibiliseren, laten waarderen van hun Meetjesland, hun streek. Door positieve en zichtbare acties op het terrein waar de mensen bij betrokken zijn. In het Meetjesland - een typisch…
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei vzw strekt zich uit over een knap stukje Zuidwest Brabant. Het gebied bestaat uit twee grote landschappelijke eenheden: het Pajottenland met zijn Zuunbeek en de Brabantse Ardennen. Ze worden van elkaar gescheiden door de Zenne in een lager gelegen gebied: de Zennevallei. Het oorspronkelijke landschap…
... is een streek die door haar prachtig landschap met een uitgesproken groen karakter een grote landschappelijke en ecologische waarde heeft. Aantrekkelijk voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers van buiten de streek. ... is ook een vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven van deze streek te beschermen.…
Ronsers-trekking.be - buitengewoon actief. Ronseren is een buitenactiviteit. Je loopt ervoor weg van thuis tijdens landschapswandelingen: dagtochten of meerdaagse trektochten. Het kan te voet of per fiets, met lichte of zware rugzak. Soms zweet je ervan of word je er moe van. Je kunt er blaren of lekke banden van…
Op vakantie in Heuvelland? Dan moet je zeker te paard gezeten hebben! Ruiterclub Rodeberg helpt je deze unieke kans moet je met beide handen grijpen! Een bezoekje aan de manege, een tof spel te paard of een serieuze initiatieles met alle grondbeginselen van het paardrijden. Tal van mogelijkheden zowel voor…
Waar men gaat of staat langs Vlaamse wegen, overal komt men scouts en gidsen tegen. Een banale bende vol lawaai of een maffe club op verkenning? Wie goed kijkt, ziet méér. Scouts en Gidsen Vlaanderen is een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Scouting…
Trage Wegen Destelbergen komt op voor de toekomst van de trage wegen in Groot-Destelbergen. Meer info: Franky Van Peteghem, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bij Schampavie kan je minstens 2x per maand terecht, vaak méér, voor één of meer dagen wandelen of fietsen. Een 10-tal tochtbegeleiders delen met jou hun passie voor de ontdekking te voet of per fiets van België én omgeving. Lente, zomer, herfst of winter: altijd kan je met Schampavie op…
Het Vlaams Compostelagenootschap wil iedereen samenbrengen die op een of andere wijze geïnteresseerd voor Compostela. Het richt zich zowel tot wie vandaag opnieuw naar Santiago trekt, te voet, per fiets of hoe dan ook, als tot wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de pelgrimstocht met al zijn aspecten. …
De Vlaamse Wandelfederatie groepeert zo'n 80 clubs, goed voor bijna 17.000 wandelaars.   www.vwf.be
De Voetgangersbeweging vzw streeft de realisatie na van volgende eisen: Gestage vermindering van het aantal verkeersslachtoffers; Het gemotoriseerd verkeer in aantal en snelheid beheersen in stad en dorp; Zone 30-gebieden realiseren en nastreven maximumsnelheid van 30km/u in woongebieden; Kiezen voor inbreiding met nabijheid van voorzieningen: ‘te voet goed te doen’; Inrichten…
Wandelsport Vlaanderen groepeert meer dan 250 wandelverenigingen in Vlaanderen met meer dan 35.000 aangesloten leden. Wandelsport Vlaanderen zorgt voor de promotie van de wandelsport, de begeleiding van haar leden-clubs, adviseert en informeert hen. Ze staat jaarlijks met haar aangesloten verenigingen in voor ruim 1.000 organisaties, waaraan meer dan 1.000.000 enthousiaste…
De ondernomen acties zijn vooral gericht op het indienen van bezwaarschriften, op waakzaamheid. In onze regio, het Heuvelland, staan de buurt- en veldwegen onder grote druk: landbouwers willen ze bij hun akkers inlijven en ploegen ze, soms ’s nachts, om. Delen ervan worden door privé-eigenaars ingepalmd: men spant prikkeldraad, men…
De werkgroep komt op voor het behoud van de trage verbindingen in Kapelle-op-den-Bos. Ze werkte er samen met de gemeente aan de consultatie van de trage wegen en ziet nu toe op de uitvoering van het plan. Meer info: Ronan Christiaens, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
In Merelbeke leeft al lang een grote interesse voor het behoud en gebruik van trage wegen. Die interesse werd aangewakkerd door de gemeentelijke werkgroep trage wegen en mondde uit in een grootscheepse inventarisatie van de trage wegen in Merelbeke. Daarbij wordt aandacht besteed aan álle trage wegen, niet alleen de…
De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) is de koepelorganisatie van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. www.wmfkoepel.be

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_ThuAMCESTE_July+0200RJulAMCEST_0C3 Spoorwegovergangen: wetgevend werk in zicht

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Kamer de resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

  • K2_WedPMCESTE_June+0200RJunPMCEST_0C3 Resolutie overwegen unaniem aangenomen door de Federale Kamer

    Op 20 mei 2021 keurde de voltallige Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen goed. Het voorstel, ingediend door Kim Buyst (Groen), Nicolas Parent (Ecolo) en Joris Vandenbroucke (Vooruit) is er onder meer op gericht Infrabel aan te manen omzichtiger om te springen met het opheffen van overwegen. Gaten in de voetgangers- en fietsnetwerken zijn immers te vermijden.

Volledig nieuwsoverzicht