++++ UITGESTELD +++ Trefdag Trage Wegen - 21 maart 2020 in Diest

Trage Wegen volgt de richtlijnen tegen de verspreiding van het Coronavirus. We stellen de Trefdag van 21 maart in Diest uit. We houden je op de hoogte van een nieuwe datum over een paar weken.
Tot zolang: blijf wandelen en fietsen langs trage wegen en zorg goed voor elkaar!

Ontmoetingsdag voor liefhebbers van wandel- en fietspaden

Uitwisseling, inspiratie en een verkwikkende voorjaarswandeling: dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse Trefdag. Lokale werkgroepen en pleitbezorgers geven tips om trage wegen te behartigen. Het nieuwe Decreet Gemeentewegen krijgt specifieke aandacht. Bezoekers horen ervaringen uit de eerste hand.

In de voormiddag is iedereen om 9u30 welkom in het pittoreske begijnhof van Oranjestad Diest, op de grens tussen het Hageland en de Kempen. Deze historische stadswijk is vlot te bereiken vanuit het treinstation van Diest. Na een lichte lunch ontdekken we in de namiddag de oude stadswallen, kruisen we de Demer en verkennen we het landelijke Molenstede op de Lazarijberg rond Fort Leopold. De start van de wandeling is om 13u15. 

De Trefdag is een hartelijk ontmoetingsmoment voor liefhebbers van trage wegen én alle fervente wandelaars en fietsers. Deelname is gratis, maar om praktische redenen vragen we je in te schrijven.

Programma

9:30 – 10:00

Onthaal - Goed op weg met koffie, thee, water en fruitsap

10:00 – 11:00

Algemene Vergadering Trage Wegen - Onze lidverenigingen beraadslagen over bestuurszaken. We sluiten de jaarrekening 2019 af, keuren de begroting 2020 goed en kijken naar de plannen voor 2020.

FILM ‘De kinderen van de Pijp’

 

11:00 - 11:10

PAUZE

11:10 -12:30

FOCUS - Het gemeentewegendecreet in actie?

Op 1 september 2019 trad het decreet houdende de gemeentewegen (afgekort: Gemeentewegendecreet) in werking. Dit kersvers reglementair kader zorgt voor heel wat vernieuwingen, ook voor trage wegen. De afgelopen weken en maanden vroegen meer en meer mensen zich af wat de concrete gevolgen van dit decreet  zijn. Krijgen burgers nu meer mogelijkheden om hun gemeente aan te zetten tot actie? Hoe verlopen de nieuwe procedures? Regent het nu massaal afschaffingsdossiers?

Na een algemene inleiding door inhoudelijk coördinator Steven Clays, gaan we in afzonderlijke uitwisselingssessies in op deze (en andere) onderwerpen. Deelnemers maken een keuze tussen één van de volgende sessies:

 (1) De werkgroep als waakhond - openbare onderzoeken, bezwaarschriften en beroepen

Waken over het lot van de trage wegen blijft een belangrijke taak voor lokale actievelingen. Voor welke zaken die te maken hebben met trage wegen zijn gemeentebesturen verplicht hun burgers te bevragen? Hoe blijf je op de hoogte van alle openbare onderzoeken? Hoe stel je een degelijk bezwaarschrift op? En welke mogelijkheden bestaan er om een beslissing van het lokaal bestuur ongedaan te maken? Hoe kan je je als werkgroep hierop organiseren?

 (2) Schrijf-ze-vrij – hoe omgaan met verzoekschriften?

Het gemeentewegendecreet voorziet een reeks nieuwe mogelijkheden om trage wegen te heropenen op verzoek van burgers. Een half jaar na de invoering van het decreet, duiken de eerste ervaringen met deze verzoeken op. Op deze sessie bekijken we samen met enkele werkgroepen de mogelijkheid.

 (3) Doorgang voor iedereen & Dag van de Trage Weg

Met de invoering van het gemeentewegendecreet krijgt ook de spandoekklassieker nieuwe mogelijkheden om gemeenten uit te dagen om trage wegen open te krijgen. Met goedgekozen voorbeelddossiers komt het draagvlak voor lokaal herstel van trage wegen in de kijker te staan. In deze sessie wisselen werkgroepen hun spandoekverhalen uit en krijg je inspiratie om zelf een ‘Doorgang voor iedereen’ op te zetten.  

 (4) Samenwerken met de lokale jeugdbewegingen

Hoe maak je de plaatselijke jeugdbeweging warm voor trage wegen? Op deze sessie komen een aantal goede praktijken aan bod om de banden aan te halen, gaande van een samenwerken op een jaarlijkse wandeldag tot het organiseren van jeugdbewegingsactiviteiten. Een aantal werkgroepen getuigen!

 (5) Wegen dankzij wandelaars

Eén van de meest eenvoudige manieren om trage wegen open te krijgen én te houden is ze met velen te gebruiken. Op cruciale tijdstippen en met regelmaat subtiel verscholen wegjes toevoegen aan een wandeltocht: een laagdrempelige actiemethode om soms lange administratieve stappen te vermijden. Maar hoe begin je eraan?

 (6) Een tragewegenkaart opmaken

Stimuleer je gemeente een handige kaart voor haar inwoners uit te geven waarop alle trage wegen te zien zijn. Zo promoot je het gebruik van de trage wegen! Enkele werkgroepen die hiermee ervaring hebben, geven een aantal tips mee die tot succes leiden.

12:30 - 13:15

LUNCH – buffet

Verwelkoming - Schepen Monique De Dobbeleer heet ons welkom voor het namiddaggedeelte in Diest

13:15 - 16:30

Voorjaarswandeling – Natuurpunt Diest, Landelijke Gilde Molenstede en Heemkring Molenstede nemen ons op sleeptouw

16:30 - …

Afsluitende drink

Vragen? Neem contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 09 / 331 59 20.

Inschrijven?

De trefdag is volledig gratis, maar om praktische redenen vragen we je in te schrijven.

 

Praktisch

Bereikbaarheid 

Het Begijnhof Diest is makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken. Zowel vanuit Gent, Leuven, Antwerpen als Hasselt neem je de trein naar Diest en wandel je op minder dan een kwartier van het NMBS-station naar het Begijnhof.  Wij zorgen voor wegwijzers vanaf het station van Diest.

Het Begijnhof ligt aan fietsknooppunt 33 van het fietsroutenetwerk Hageland. Gebruik fietsnet.be en plan zo snel je fietsroute.

Er is een grote parking tegenover het Begijnhof voor mensen die met de wagen komen.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_FriAMCETE_November+0100RNovAMCET_1C3 Vraag van de maand: Vormen waterlopen een bedreiging voor de trage wegen die er naast lopen?

    De loop van beken en rivieren is dynamisch. Als waterlopen hun natuurlijke gang gaan, verplaatsen ze zich in de loop der tijden. Soms wordt aangehaald dat een buurtweg niet meer toegankelijk is omdat hij volgens de ligging in de Atlas der Buurtwegen nu ín de beek ligt. Dat zou betekenen dat heel wat gemeentewegen - of delen ervan - sinds de opmaak van de Atlas der Buurtwegen opgeslorpt zijn door de beek of rivier waar ze naast liepen. Deze kwestie zorgt vaak voor verwarring, zo blijkt uit de vele vragen die wij hierover binnen krijgen.

  • K2_FriPMCETE_October+0100ROctPMCET_1C3 Vraag van de maand: hoe dien je beroep in tegen de wijziging of opheffing van een gemeenteweg in een omgevingsvergunning?

    De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uit dat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, die we vorige maand uitvoerig toelichtten.  Als de gemeenteraad de rooilijn van een trage weg wijzigt of opheft in een omgevingsvergunningsdossier, dan geldt er een speciale beroepsprocedure. Een woordje uitleg.

Volledig nieuwsoverzicht