Uitnodiging 'Sporen in de Tijd' / Invitation 'Cheminer le Temps'

 --- VERSION FRANCAISE EN BAS ---

Eindstation Brakel

De  tentoonstelling "Sporen in de Tijd" krijgt een vast eindstation in de Boembekemolen te Michelbeke-Brakel. Iedereen is welkom op de (her)opening op zondag 13 september 2015 om 11 uur in de Boembekemolen, Boembeke 18 te 9660 Brakel.

Programma:
• Verwelkoming door Jan François namens vzw Boembeke.
• Hoe “Sporen in de Tijd” zijn eindstation in de Boembekemolen vond; door schepen van Cultuur en Feestelijkheden Marin Devalck.
• Opening van de tentoonstelling en uitnodiging naar de receptie met Boembekebier; door Stefaan Devleeschouwer, burgemeester wnd.
• Slotlied “De ballade van de fosseman”; door Marin Devalck

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Terminus Brakel

L'EXPO "Cheminer le Temps" trouve une dernière halte dans le moulin Boembeke à Michelbeke-Brakel. Tout le monde est le bienvenu ce dimanche 13 septembre pour la (ré)ouverture de l'expo dans le moulin Boembeke, Boembeke 18, 9660 Brakel (11h00).

Programme:
• Bienvenu par Jan François au nom de l'asbl Boembeke.
• Comment "Cheminer le Temps" et le moulin Boembeke se sont croisés; par l'échevin de la Culture et des Festivités Marin Devalck.
• Ouverture de l'expo et invitation à la réception avec Boembekebier; par Stefaan Devleeschouwer, bourgmestre ad interim.
• Chanson "La ballade de la fosseman"; par Marin Devalck

Merci de confirmer votre présence via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

    leaderlogostp