ATTENTION LIJN 82! TRAIN ELLEZELLES – RONSE

VERSLAG: Performance met artistieke interventies – 27/09/2014

De afgelopen jaren maakten de Spaanse artiesten Nilo Gallego en Chus Domínguez met hun gezelschap Orquestina de Pigmeos furore op tal van Europese kunstenfestivals. Zij creëren unieke voorstellingen op locatie, waarbij de omgeving een actieve rol speelt: landschap, omgevingsgeluiden en lokale verhalen worden gecombineerd met muziek, multimedia en performance.

In het grensgebied van de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines groef het 'Pigmeeënorkestje' in het mijn- en spoorverleden. Samen met lokale muzikanten, artiesten en enthousiastelingen werkten ze aan ATTENTION LIJN82! TRAIN ELLEZELLES – RONSE, hun eigen interpretatie van het Mijnwerkerspad waarin plekken en generaties met elkaar werden verweven.

tw klein526   tw klein527

Het evenement nam de vorm aan van een wandelparcours tussen Ellezelles en Ronse, met onderweg een reeks van artistieke en verrassende interventies. Het parcours startte aan het oude station van Ellezelles en liep via het Mijnwerkerspad, over de taalgrens, richting het station van Ronse. Het traject was in totaal ongeveer 7 km lang. De performance vond plaats tussen 17u en 21u30.

tw klein528   tw klein529

De verschillende artistieke interventies werden uitgewerkt met specifieke aandacht voor streekidentiteit en landschap, materieel en immaterieel spoorwegerfgoed. Ze ontvouwden zich op een tiental markante plaatsen op het traject. Voor de uitvoering van deze interventies werd heel wat creatief talent uit de streek gemobiliseerd. En verschillende partners, lokale ondernemers en vrijwilligers uit beide taalgemeenschappen ondersteunden het evenement. Onderaan dit artikel is een overzicht opgenomen.

tw klein530   tw klein531

De performance bracht een heel divers publiek op de been, van jonge kinderen tot ouderen, van sportievelingen tot kunstliefhebbers. Het evenement kon rekenen op een 60-tal participanten in de performance en ruim 200 deelnemers uit beide taalgemeenschappen.

tw klein532   tw klein533

Deze bijzondere performance rond het Mijnwerkerspad / spoorlijn 82 bracht verschillende gemeenten en taalgemeenschappen geografisch en sociaal bij elkaar, zorgde voor evocatie en bevraging van het landelijke, cultuurhistorische en immateriële patrimonium met een maximale participatie van de lokale bevolking.

tw klein534   tw klein535

HIER MEER FOTO'S VAN HET EVENEMENT

ORQUESTINA DE PIGMEOS
Nilo Gallego, Chus Domínguez, Coias Pedro Sousa, Carlitos Mendes, Lien Urmel

En / et:
Jean Pierre Dusoulier & Jackie, Pjeroo Roobjee, Andria De Ridder
Karin Van Steenlandt (lerares accordeon / tutrice accordéon), Luc Baert (leraar slagwerk / tuteur percussion)
Tim, Martijn, Joiva, Chanel, Femke, Antje, Silke, Laure, Noa, Jolan, Floriene, Milan, Hermien, Lop, Klara, Kaat (accordéon)
Loren, Rodobe, Artur, Maxime, Robbe, Bo, Lucas, Lon, Levender, Gathier, Mathin, Zliot, Hermes (slagwerk / percussion)
Emile Ryckebusch (beat box), Thomas (drum core)
Fathia Galas, Latija, Olga, Laila, Annie (naaisters / les couturières) – Fathia, Latija, Laila, Zeyneb, Nassira, Janova, Jamila, Zohen, Kariha, Rodija (thee en gebak / thé et pâttiseries) & Annie (cake)
Rita Claus & Wout Desmytere (Ronsisch dialect/e)
Zowie Vangeel, Karel De Wagter, Marc Urmel

Dank aan / Merci à:
Jean Pierre Hoebeke (recepten mijnwerkers / les recettes minières), Frans Roman (uitlenen mijnwerkerslamp / prêter la lampe de mineur), NMBS (uitlenen pet en naambord Ronse / prêter la casquette et la plaque de Renaix), Pieter Blondé, Natuurpunt Ename (uitlenen potten / prêter les pots), Phillippe Moreaux, Natuurpunt Ronse (appels uit de boomgaard / les pommes du verger), Susan Tanghe (filmen / filmer), Griet Decoene (maaltijd voor de artiesten / les repas pour les artistes), Fanny Vandesande, Storm Calle, Ria Hanot, Sabine & Leentje, Guy & Ellizabeth

André Doclot, Stéphane Deroubaix & la Maison du Pays des Collines, Greta (Brasserie d´Hoppe), Barbara Verhaeghe & Zaineb Chekrad (Wijkcentrum Aan't Spoor), Dimitri de Broyer, Angelo Possemiers, Tom Pottie, Dany & Carine De Ridder, Andy & Sarah

Andy Vandevyvere, Steven Clays & Trage Wegen vzw, Elder Erfgoedprojecten

Stad Ronse, Gemeente Ellezelles / Ville de Renaix, Commune d'Ellezelles

Filip Brys & Kunstacadamie Ronse / Académie des beaux-arts Renaix

Jan Leconte, Danick Deweerdt & Cultureel Centrum De Ververij / Centre Culturel De Ververij
Axelle Risselin, Sarah Gousset & Centre Culturel du Pays des Collines

Uitleendienst Provincie Oost-Vlaanderen / Service de prêt de la Province de Flandre Orientale

Station / gare Ronse, Jeugdherberg De Fiertel / Auberge de jeunesse De Fiertel, Brasserie Quintine

De partners van het project 'Sporen in de Tijd' en iedereen die er aan meewerkte / Les parténaires du projet 'Cheminer le Temps' et tout le monde qui collaboraient

Met de steun van het Prins Filipfonds / Avec le soutien du Fonds Prince Philippe

    leaderlogostp