Universiteit Gent - Laboratorium voor Informatietechnologie

Het Sideways Wandel Kunsten Festival neemt op haar tocht IDEA-materiaal mee, aangepast voor DonkeyXote door de UGENT, Laboratorium voor Informatietechnologie (INTEC). Er is een groeiende bezorgdheid omtrent de sterke impact van bepaalde milieustressoren op de levenskwaliteit en gezondheid in Vlaanderen. Gedetailleerde metingen zijn hierbij vaak essentieel.

IDEAlife-logo

Het IDEA-project focust in hoofdzaak op de millieustressoren met een sterk lokaal karakter zoals (ultra)fijn stof en omgevingslawaai. De ruimtelijke- en tijdsresolutie van de reeds aanwezige meetnetwerken in Vlaanderen is ontoereikend, en de kostprijs voor verdere uitbouw hoog. DonkeyXote zal gedurende de tocht een reeks metingen verrichten die ons een idee geven over de luchtkwaliteit langsheen trage wegen. De volksgezondheid heeft baat bij wandelen en fietsen. Anderzijds horen we negatieve signalen over de effecten van de slechte luchtkwaliteit langsheen wandel- en fietsroutes, waardoor mensen vaak afhaken. En zo toch in de wagen kruipen.

IDEA moedigt participatieve metingen van de luchtkwaliteit langsheen wandel- en fietsroutes aan. Hiervoor worden compacte sensoren gebruikt die door vrijwilligers worden gedragen. Voor het eerst gaat er echter meetapparatuur mee op de rug van een ezel voor een toch van meer dan 330 kilometer, de langste ooit ondernomen in het IDEA-project. IDEA wil hiermee het publiek sensibiliseren om trage wegen te gebruiken, maar ook een signaal geven aan politici om de trage wegen te beschermen en te herwaarderen. De data die wordt verzameld, kan in een latere fase worden gebruikt in routeplanners of als promotiemateriaal voor "groene" steden en regio's.