Bond Beter Leefmilieu

BBL lokaal KyotoprotocolBond Beter Leefmilieu is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Concreet? Gezonde lucht. Helder water. Natuur om van te genieten. Door gerichte samenwerking en overleg overtuigen we politici en bedrijfsleiders van het belang van een doortastend milieubeleid. En we geven advies aan onze lidverenigingen. Omdat we vinden dat bruisende milieuverenigingen de beste garantie zijn voor een toekomst voor mens én natuur.

Daartoe organizeren ze grootschalige publiekscampagnes, met duizenden deelnemers per jaar. Zo bewijzen we dat milieuvriendelijk leven binnen ieders handbereik ligt. BBL werkt vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later. Hun werking richt zich op het met raad en daad ondersteunen van de verenigingen onder hun koepel, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen is actief in het Vlaamse middenveld. Middenveldorganisaties vervullen drie belangrijke maatschappelijke taken. Zij verenigen mensen en dragen op die manier bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Dat is hun sociale opdracht. Middenveldorganisaties geven mensen een geïnformeerde stem en laten de burgers wegen op het beleid. Dat is de democratische opdracht van het middenveld. Zij geven de burger ook effectief invloed op het beleid en willen dat beleid inspireren, doeltreffend en efficiënt maken. Dat is hun politieke opdracht.

http://www.bondbeterleefmilieu.be/ logo bbl