netwerk duurzame mobiliteit

duurzamemobiliteitDuurzaam mobiel zijn - iedereen kan veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen elke bestemming bereiken – is één van de doelstellingen van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Maar het is niet alleen het vege lijf dat dient verplaatst te worden, ook goederen worden op transport gezet. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een lerend-informerend netwerk van verenigingen, bedrijven, gemeenten en besturen om de duurzame mobiliteit van mens en goederen te promoten en te ondersteunen.


Om dat te bereiken worden jaarlijks mobiliteitscampagnes opgezet. De Week van de Mobiliteit bijvoorbeeld met klassiekers zoals autoloze zondag en Strapdag, en met vernieuwende en inspirerende initiatieven zoals dit jaar ‘ik ben dertiger’ wil zo veel mogelijk mensen sensibiliseren om zich op een blijvende en duurzame wijze te verplaatsen.  Er wordt nagedacht over het duurzaam transporteren van goederen. Er wordt actief ingezet op het overtuigen van de beleidsverantwoordelijken over de noodzaak aan een duurzamer mobiliteitsbeleid.

De drijvende kracht achter dit netwerk is de koepelorganisatie van de mobiliteitsverenigingen, Komimo vzw en haar 8 lidorganisaties, Trage Wegen, Bond Beter Leefmilieu, Mobiel 21, Autopia, Taxistop, Voetgangersbeweging, Fietsersbond en TreinTramBus.
Wil je meer weten, zoom dan in op www.duurzame-mobiliteit.be, op www.weekvandemobiliteit.be of smove mee op www.s-move.be

logo netwerk duurzame mobiliteitlogo komi rgb