Integratiecentrum Foyer

logo Foyer klHet Integratiecentrum Foyer is een maatschappelijke voorziening die werkt aan een samenleving die positief omgaat met diversiteit en waarin mensen met een migratieachtergrond volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk leven. Uitgaande van de sterkte en kwaliteiten van alle burgers wil de Foyer mensen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te dragen. 
Dialoog in kleur

Dat betekent ook zelfstandig keuzes maken en beslissingen nemen in ieders belang. Foyer streeft naar gelijke rechten, kansen, ontplooiing en erkenning voor iedereen. Hiermee wil Foyer bijdragen tot een duurzaam intercultureel Brussels project in een Europees perspectief.

In Brussel organiseert Foyer al een aantal jaren de Dag van de Dialoog. Mensen die elkaar niet of niet goed kennen, gaan in dialoog met elkaar. Zo'n 8 tot 12 mensen gaan samen aan tafel een gesprek aan, met één dialoogbegeleider, die er vooral op toeziet dat iedereen aan het woord komt. Een dialoog is immers géén debat of discussie: het komt er niet op aan om gelijk te krijgen of om anderen te overtuigen. Luisteren naar wat elk te vertellen heeft, is zoveel boeiender. Op zaterdag 1 september, tussen 11u en 13u, zoekt Foyer het groen op aan de Hoogstamboomgaard dichtbij het Laarbeekbos, en komt er in het kader van Sideways, een Picknick van de Dialoog!

Regionaal Integratiecentrum Foyer
Werkhuizenstraat 25
1080 Brussel
Tel +32 2 609 55 64
Fax +32 2 411 04 39
www.foyer.be

BIS AWARD kl Kids run kl