Samenlevingsopbouw Brussel

Samenlevingsopbouw Brussel is een autonome en onafhankelijke vzw en wordt via het decreet op het maatschappelijk opbouwwerk (1991) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Als werkingsprincipe wordt in dit decreet binnen het systeem van meerjarenplannen en jaarprogrammaties het projectmatig werken naar voren geschoven.

Deze projecten vormen tijdelijke en wel omschreven initiatieven met als finaliteit een grotere participatie en integratie van kwetsbare groepen in het maatschappelijk gebeuren. Binnen het huidige meerjarenplan 2009-2015 – dat zich situeert in de sfeer van armoedebestrijding en wijkontwikkeling – zijn een 20-tal medewerkers actief op drie programmasporen : toegang tot grondrechten, het recht op wonen en fysieke en sociale leefbaarheid.

samenlevingsopbouwbrussel.be/