Waerbeke

WaerbekeWaerbeke werkt als sociaal-culturele beweging rond stilte en leefkwaliteit in Vlaanderen (en Brussel). De organisatie koestert en bevordert de beleving van stilte, rust en ruimte in tal van maatschappelijke domeinen (o.m. cultuur, natuur en leefmilieu, welzijn en volksgezondheid, landbouw en platteland, mobiliteit, toerisme). Zij informeert en sensibiliseert, biedt vorming en onder¬steuning aan en voert actie naar ver¬schillende doelgroepen over heel het land. Waerbeke ontstond naar aanleiding van de opstart van het Stiltegebied Dender-Mark, het eerste officieel erkende stiltegebied in Vlaanderen.

portaalvandestilte.be