Roemeens Cultureel Instituut Brussel

Het Roemeens Cultureel Instituut Brussel (RCI Brussel) is lid van het wereldwijde netwerk van Roemeense Culturele Insituten. RCI zet zich in voor de ontwikkeling van een cultureel management platform en een communicatieplan in samenwerking met verschillende Europese instellingen. Daarbij heeft ze als opdracht om informatie te verstrekken en onderzoek te voeren binnen de Roemeense culturele sector.

Sinds 2010, programmeert RCI Brussel ook voor alle BENELUX landen. BENELUX is een regio dat gekarakteriseerd wordt door meertaligheid, interculturele dialoog en een verscheidenheid aan aanpak. De uitdagingen voor het RCI vandaag liggen in de wens om de Roemeense culturele discours te kaderen in de Europese visie, met een professioneel management en hoge ambities, in de specifieke context van Brussel. Het netwerk van RCI faciliteert samenwerkingsverbanden tussen de Roemeense overheid en de non-gouvernementele instellingen en hun correspondenten in Brussel. Culturele samenwerking is een voortdurende betrachting van het Instituut. Sinds 2007, is RCI een zeer actieve lidvereniging van EUNIC Brussel netwerk.

Lees ook het persbericht (17.07.2012) van het Roemeens Cultureel Instituut Brussel in het RoemeensFransEngels en Nederlands.

Roemeens Cultureel Instituut Brussel
Gabriellestraat 107
1180 Bruxelles
T +32 (0) 2 344 41 45
F + 32 (0) 2 344 24 79
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.icr.ro/bruxelles/

web Romanian Cult Inst Buzek Young People Born in 1989  066