Vlaamse Overheid

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid ondersteunt het project Sideways 2012. Het Departement LNE streeft een kwaliteitsvol leefmilieu na dat op een duurzame wijze gebruik maakt van diverse voorraden. Het treedt op als regisseur voor een geïntegreerd milieu- natuur- en energiebeleid waarmee het een globale en geïntegreerde aanpak over de verschillende milieuaspecten heen bewaakt. Het Departement richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding en –implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie en werkt daarvoor samen met interne en externe partners.

Het project Sideways sluit aan bij de visie en missie van het Departement LNE. Het integreert op een creatieve en artistieke wijze nadrukkelijk verschillende thema’s: natuur, cultuur, recreatie, erfgoed… en zet zo aan tot denken en communiceren, het delen van emoties en ideeën. In het project komen heel wat principes van educatie voor duurzame ontwikkeling (kritische reflectie, milieu-integratie, toekomstdenken…) aan bod. Met zijn vele invalshoeken kan Sideways 2012 een nieuw en breed publiek aantrekken en het draagvlak voor de trage wegenproblematiek vergroten.

www.vlaanderen.be