Klimaatverandering vraagt om waterdoorlatende toplagen

Klimaatopwarming brengt heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee...

De zeespiegel stijgt en het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. De klimaatverandering veroorzaakt extreme regenbuien en langdurig natte periodes. De kans op overstromingen en wateroverlast neemt toe.

Door bodemdaling groeit het niveauverschil tussen de zee en de bodem. Veengronden zakken in. Hierdoor kost het veel meer moeite om een teveel aan regenwater weg te pompen. Het gevolg is dat het grondwater op sommige plaatsen hoger komt te staan.

Daarnaast zorgt de verstedelijking voor meer bebouwing en bestrating. Hierdoor is er minder grond beschikbaar waardoor water weg kan zakken. Overtollig water kan niet meer wegstromen door rioleringen en gemalen.

Door het toepassen van beton en asfalt stijgt de temperatuur en daardoor kan het in de stad wel tot 7 graden warmer worden dan in het buitengebied. We spreken dan van hittestress.

Waterdoorlatende verhardingen zijn de oplossing 

Voor (recreatieve) parkings en trage wegen is de keuze voor een waterdoorlatende halfverharding van Koers een hele goede. Koers heeft namelijk al meer dan 20 jaar ervaring met de ontwikkeling en productie van de milieuvriendelijke Koersmixen, die allen gebaseerd zijn op het C2C-principe, geproduceerd in een CO2-neutrale mengcentrale. Een duurzaam product dus!

In de Nederlandse duinen wordt al meer dan tien jaar Koersmix halfverharding verwerkt als milieuvriendelijke en waterdoorlatende toplaag voor parkeervakken en wandel-/fietspaden. De duinen maken deel uit van Natura 2000: een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese lidstaten. DurEko-mix® is samengesteld uit gewassen natuursteen met een mineraal bindmiddel, deze halfverharding is waterdoorlatend en verstoort de ondergrond niet.

Een drinkwaterleverancier daar ter plaatse produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater. Zij beheren en beschermen het prachtige natuurgebied en de drinkwaterwinning al ruim 140 jaar en ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen.

Een zorgvuldig beheer van dit natuur- en waterwingebied is zeer belangrijk en daarom worden weloverwogen beslissingen genomen, ook in de keuze voor (half-)verhardingen.

Ook in Vlaanderen wordt meer en meer gekozen voor waterdoorlatende oplossingen voor trage wegen. Klimaatvriendelijk en heel belangrijk: ook toegankelijk en comfortabel voor mindervaliden.

Meer weten? Neem gerust contact op met Koers: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Bronnen: DUNEA; Rijksoverheid; Koers. 

Dunea april 2017 fietsenstallingAanleg DurEko-mix Dunea november 2017 11

Dunea april 2017 parkeerplaats                          DurEko-mix duinen De Banjaard op helling

Parkeerplaats Dunea te Wassenaar mei 2016 4Parking DurEko-mix Meijendelseweg Wassenaar 7 

De campagne Dag van de Trage Weg is mede mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde steun van

  koerslogo

Go to top