Login

Onze partners

Tous à Pied

tous a pied

Sentiers.be, onze zustervereniging in Wallonië heet voortaan Tous à Pied en coördineert de Dag van de Trage Weg in het zuiden van ons land.

www.tousapied.be

Vereniging voor Openbaar Groen

De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) promoot, ondersteunt en pleit voor het openbaar groen in al zijn vormen. Dit ondermeer door het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen.

www.vvog.info

Vlaamse Atletiekliga

Lopen is het fijnst en veiligst lang trage wegen. Zo denkt de Vlaamse Atletiekliga en haar clubs er ook over!

www.val.be

Vlaamse Liga Paardensport

De Vlaamse Liga Paardensport vzw is met 5 provinciales, 455 aangesloten clubs en meer dan 25 000 leden in 2010 de grootste paardensportfederatie van Vlaanderen. Naast de 3 Olympische disciplines dressuur, eventing en jumping vallen ook de disciplines endurance, horse-Ball, mennen, para-equestrian, reining en voltige en de onder de werking van VLP.

www.vlp.be

VRP

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) groepeert sinds 1997 ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen uit Vlaanderen en Brussel. Onder de ca. 1.000 leden bevinden zich vaklui uit de academische wereld, de privésector en overheidsdiensten. Daarnaast zoekt de VRP ook aansluiting bij disciplines, organisaties en activiteiten op het raakvlak van stedenbouw en ruimtelijke planning (wonen, mobiliteit, open ruimte, economie, wetgeving, monumentenzorg, vastgoed, natuur, toerisme, gezondheid …).

www.vrp.be

VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

www.vvsg.be

Waerbeke

Waerbeke koestert en bevordert de beleving van stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel. In al haar initiatieven tracht Waerbeke de verbindende en verdiepende waarde van stilte onder de aandacht te brengen. De organisatie informeert en sensibiliseert, biedt vorming en onder­steuning aan en voert actie naar ver­schillende doelgroepen.

www.waerbeke.be

Wandelsport Vlaanderen

Wandelsport Vlaanderen groepeert meer dan 250 wandelverenigingen in Vlaanderen met meer dan 35.000 aangesloten leden. Wandelsport Vlaanderen zorgt voor de promotie van de wandelsport, de begeleiding van haar leden-clubs, adviseert en informeert hen. Ze staat jaarlijks met haar aangesloten verenigingen in voor ruim 1.000 organisaties, waaraan meer dan 1.000.000 enthousiaste wandelaars deelnemen.

www.wandelsportvlaanderen.be 

Published in Leden
Page 3 of 3
Go to top