Login

Onze partners

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Bond Beter Leefmilieu is de federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Wij willen een betere en schonere wereld, waar het goed toeven is voor iedereen. Samen met onze lidverenigingen werken we aan een rijke natuur, een divers landschap en een groene en gezonde woonomgeving. Maar onze blik reikt ook verder dan Vlaanderen. Iedereen op de planeet aarde, ook de generaties die na ons komen, hebben het recht op welvaart, een gezond leefmilieu en op ongerepte natuur. Die toekomstdroom proberen we waar te maken door het met raad en daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen.

www.bblv.be 

Published in Leden

Bos+

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen timmert al meer dan 40 jaar aan de weg voor meer en beter bos in Vlaanderen. Haar dochterorganisatie Groenhart doet sinds een 10-tal jaar hetzelfde in de tropen. De jarenlange geslaagde samenwerking mondde in april 2012 uit in BOS+. BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

www.bosplus.be

Chirojeugd Vlaanderen

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel doen ze ervaring op, leren ze samenleven en krijgen ze een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, het is een leerschool voor het leven . Chiro is geen eiland, maar is betrokken op de brede gemeenschap. Jongeren worden aangezet om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. Zo worden ze gevormd tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

www.chiro.be

FARO

FARO is het Vlaams steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.

www.faro.be

Fietsersbond

De Fietsersbond komt op voor alle fietsers in heel Vlaanderen en Brussel. We lobbyen, voeren acties, geven advies, zijn gesprekspartner met meer dan 125 gemeentebesturen... Kortom, we zetten druk op het beleid:

>> om meer en betere fietspaden, fietsroutes en meer ruimte te voorzien voor fietsers;

>> om de verkeersregels aan te passen op maat van fietsers;

>> om fietsen naar het werk fiscaal interessanter te maken.

www.fietsersbond.be

Gezinssport Vlaanderen

Wij doen gezinnen gezond bewegen!
Gezinssport Vlaanderen is de sportdienst van de Gezinsbond.

www.gezinssportvlaanderen.be

Grote Routepaden vzw

De Vlaamse ‘Grote Routepaden’ is een vzw ontstaan in 1977 naar het voorbeeld van de Franse GR (Grande Randonnée) die reeds na de tweede wereldoorlog met de wit-rode bewegwijzering van langeafstandspaden begonnen was.

www.groteroutepaden.be 

Published in Leden

Herita

Herita vzw is een netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Erfgoed beleven is dé sleutel tot engagement voor erfgoed. Daarom ijvert Herita voor meer openstelling van monumenten. Want zij willen van élke dag Open Monumentendag maken.

www.herita.be

Histories vzw

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Vanaf 2019 kunt u bij Histories terecht voor al uw vragen rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en -deling een speerpunt in de dagelijkse werking.

www.historiesvzw.be

 
Published in Leden

Infopunt Publieke Ruimte

Dialoog en betrokkenheid maken openbare ruimte tot publieke ruimte. Infopunt Publieke Ruimte is een aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.

publiekeruimte.info

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 3
Go to top