Login

Onze partners

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen timmert al meer dan 40 jaar aan de weg voor meer en beter bos in Vlaanderen. Haar dochterorganisatie Groenhart doet sinds een 10-tal jaar hetzelfde in de tropen. De jarenlange geslaagde samenwerking mondde in april 2012 uit in BOS+. BOS+ is de enige Vlaamse…
De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel doen ze ervaring op, leren ze samenleven en krijgen ze een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel,…
FARO is het Vlaams steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld. www.faro.be
De Fietsersbond komt op voor alle fietsers in heel Vlaanderen en Brussel. We lobbyen, voeren acties, geven advies, zijn gesprekspartner met meer dan 125 gemeentebesturen... Kortom, we zetten druk op het beleid: >> om meer en betere fietspaden, fietsroutes en meer ruimte te voorzien voor fietsers; >> om de verkeersregels…
Wij doen gezinnen gezond bewegen!Gezinssport Vlaanderen is de sportdienst van de Gezinsbond. www.gezinssportvlaanderen.be
Herita vzw is een netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Erfgoed beleven is dé sleutel tot engagement voor erfgoed. Daarom ijvert Herita voor meer openstelling van monumenten. Want zij willen van élke dag Open Monumentendag maken. www.herita.be
Dialoog en betrokkenheid maken openbare ruimte tot publieke ruimte. Infopunt Publieke Ruimte is een aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving. publiekeruimte.info
Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en/of -spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ'ers sterker worden als persoon en als groep. Door…
KSA is een jeugdbeweging. Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een vrijwillig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving zijn de belangrijkste stimulansen die we aan onze groepen willen geven. We richten ons op kinderen en jongeren als individuen, in groep en in het geheel van de samenleving. Spelenderwijs en met…
De vzw Landelijke Rijverenigingen (LRV), is een vereniging van meer dan 400-tal plaatselijke ponyclubs en rijverenigingen. LRV is een  door BLOSO erkende en gesubsidieerde ruitersportfederatie LRV heeft  meer dan 13 000 leden. Het accent binnen LRV ligt op het ‘democratisch’ paard- en ponyrijden en het toegankelijk en laagdrempelig maken van…
Het Netwerk Duurzame Mobiliteit richt zich naar iedereen die zich wil inzetten voor een duurzame mobiliteit, zowel van mensen als van goederen. Het Netwerk streeft naar een duurzame uitbouw van duurzame mobiliteit. Een hele mondvol, maar het betekent gewoon dat we niet alleen over onze mobiliteit van vandaag nadenken maar…
OKRA is de grootste vereniging voor 55-plussers in Vlaanderen & Brussel. Maak kennis met een bruisende organisatie waarin ontspanning en ontmoeting centraal staan! www.okra.be
16 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. Ze brengen inwoners en partners samen rond een wervend verhaal over natuur en landschap dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. www.regionalelandschappen.be
Smove.be is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Onze bevolking groeit aan, het aantal kleine gezinnen neemt toe, het wagenpark wordt groter, de open ruimte schaarser. De mogelijkheden voor iedereen om zich veilig, comfortabel en milieuvriendelijk te verplaatsen staan onder druk. En de impact van onze mobiliteit is groot.…
Sentiers.be, onze zustervereniging in Wallonië heet voortaan Tous à Pied en coördineert de Dag van de Trage Weg in het zuiden van ons land. www.tousapied.be
De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) promoot, ondersteunt en pleit voor het openbaar groen in al zijn vormen. Dit ondermeer door het organiseren van vorming en het stimuleren van onderzoek inzake openbaar groen. www.vvog.info
Lopen is het fijnst en veiligst lang trage wegen. Zo denkt de Vlaamse Atletiekliga en haar clubs er ook over! www.val.be
De Vlaamse Liga Paardensport vzw is met 5 provinciales, 455 aangesloten clubs en meer dan 25 000 leden in 2010 de grootste paardensportfederatie van Vlaanderen. Naast de 3 Olympische disciplines dressuur, eventing en jumping vallen ook de disciplines endurance, horse-Ball, mennen, para-equestrian, reining en voltige en de onder de werking van VLP. www.vlp.be
De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP vzw) groepeert sinds 1997 ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen uit Vlaanderen en Brussel. Onder de ca. 1.000 leden bevinden zich vaklui uit de academische wereld, de privésector en overheidsdiensten. Daarnaast zoekt de VRP ook aansluiting bij disciplines, organisaties en activiteiten op het raakvlak…
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling…
Waerbeke koestert en bevordert de beleving van stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel. In al haar initiatieven tracht Waerbeke de verbindende en verdiepende waarde van stilte onder de aandacht te brengen. De organisatie informeert en sensibiliseert, biedt vorming en onder­steuning aan en voert actie naar ver­schillende doelgroepen. www.waerbeke.be
Go to top