Login

Chirojeugd Vlaanderen

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel doen ze ervaring op, leren ze samenleven en krijgen ze een kijk op zichzelf en op de wereld. De Chiro is meer nog dan spel, het is een leerschool voor het leven . Chiro is geen eiland, maar is betrokken op de brede gemeenschap. Jongeren worden aangezet om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. Zo worden ze gevormd tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

www.chiro.be

Go to top