Trage Wegen vzw: ruimte voor mobiliteit en omgeving

Trage Wegen vzw maakte een begrip van de term 'trage weg'. Dat blijven we doen. Met gerichte projecten en door campagnewerk. In onze nieuwsbrief, twaalf keer per jaar. In samenwerking met de vele actievelingen die onze visie op het terrein waarmaken. We kiezen resoluut voor een overlegmodel: werken in alle openheid, met aandacht voor ieders standpunten. Het resultaat na tien jaar Trage Wegen vzw: het thema trage wegen staat op de kaart.

tw_klein096Gedeelde kennis versterkt

Trage Wegen vzw maakt er een erezaak van om iedereen die technische of juridische vragen heeft te helpen. Kennis en ervaring zijn de basis voor doordachte beslissingen. Onze standaarddocumenten, voorbeelddossiers en achtergrondinformatie maken het verschil.

De Trage-Wegen-Lijn behandelt elk jaar zo'n driehonderd dossiers. Onze webbibliotheek blijft groeien. Logisch, de informatiestroom neemt evenredig toe met de vele tragewegenprojecten. Via de maandelijkse nieuwsbrief informeren we over de jongste ontwikkelingen in tragewegenland.

Trage Wegen vzw biedt een uitgebreid vormingsprogramma aan. Interactief en op maat van vrijwilligers, gespecialiseerde ambtenaren of beleidsmakers. Praktijkgericht of gefocust op de juridische achtergrond. We gaan langs bij lokale werkgroepen, maar doen even goed ons verhaal op studiedagen voor specialisten.

tw_klein305Winnen met overleg

Lokale besturen doen een beroep op Trage Wegen vzw om hun tragewegennetwerk aan te pakken. We helpen ze de wegen in kaart te brengen en organiseren buurtoverleg. Want de mening van de gebruikers is de sleutel tot succes om een lokaal netwerk te herstellen. Trage Wegen vzw treedt op als coach en zoekt mee naar win-winsituaties.

Resultaat: een gedragen herstelplan voor de trage wegen. Suggesties weg per weg. Mooie realisaties, met nieuwe verbindingen en groene stapstenen. Vandaag passen meer dan zeventig gemeenten over heel Vlaanderen deze methodiek succesvol toe.

tw_klein249Wegen bewegen

De kracht van Trage Wegen vzw is zijn geëngageerd netwerk. Trage Wegen vzw verenigt 45 verenigingen. Een spreekbuis voor groepen die vooruit willen met de trage wegen in hun buurt. Recreatie en milieu, letterlijk in beweging. Dat levert soms onverwachte partners op. Waar anders kom je zowel de jeugdbeweging tegen, op stap met de KWB of wandelclub Voetje-voor-voetje?

Elke week organiseren mensen tochten langs trage wegen. Of zoeken ze verlaten veldwegen op. Trage Wegen vzw reikt ze hulpmiddelen aan waardoor hun inspanningen beter doorklinken bij het lokale bestuur.

Een keer per jaar bundelen we alle krachten op de Dag van de Trage Weg. Eind oktober organiseert Trage Wegen vzw samen met Sentiers.be, zijn Waalse tegenhanger, een grootschalig actieweekend. We snoeien en maaien, knippen lintjes en heffen het glas op nieuwe en herstelde paden.

tw_klein187Waar het op staat

Duizenden mensen vragen om meer en betere trage wegen. Voor die achterban neemt Trage Wegen vzw heldere standpunten in. We focussen op de waarden die trage wegen toevoegen aan onze samenleving.

  • We pleiten voor een fijnmazig tragewegennetwerk.
  • We eisen een evenwaardige infrastructuur voor wandelaars en fietsers die de vergelijking doorstaat met de wegen voor Koning Auto.
  • We gaan voor aangename steden en woonbuurten, doordrongen van trage wegen.
  • We willen open ruimte en het patrimonium op het platteland behouden.

Op weg naar de toekomst

De tijd dat trage wegen symbool stonden voor burenruzies, processen en rechtbanken is voorbij. Trage Wegen vzw staat voor een verhaal van kansen en samenwerking. De toon en de inhoud van de berichtgeving verandert. "Schoolkinderen zoeken met klasuitstap trage wegen op" of "Boeren bouwen aan het landschap". Dat vergroot het draagvlak.

Meer en meer gemeenten zetten de stap: wegjes gaan weer open en worden onderhouden. We beseffen dat niet alle conflicten van de baan zijn. Maar het perspectief zit goed: trage wegen zijn en hebben toekomst.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.

Nieuws

  • K2_WedPMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Vraag van de maand: hoe verloopt de aanmaak, wijziging of opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan (deel 3: de geïntegreerde procedure)?

    De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uitdat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen. Dat kan door het volgen van > de autonome procedure, maar dergelijke wijzigingen kunnen ook worden geïntegreerd in een omgevingsvergunning. We spreken daarom van > de geïntegreerde procedure, maar hoe verloopt die nu precies?

  • K2_TuePMCESTE_September+0200RSepPMCEST_1C3 Fijner fietsen in Brussel met de BikeNodes

    Fietsen in Brussel zit in de lift. Dankzij zo'n 40 km nieuwe fietspaden, dankzij de vele campagnes. En nu is er ook een app die fietsers helpt om fijne routes te vinden. De app BikeNode verzamelt meer dan 250 km aan fietsroutes, in, door en naar onze hoofdstad. Tijdens de lockdown bleek al dat er maar weinig uitgestippelde fietsroutes zijn in Brussel. En een systeem als de fietsknooppunten bestond er evenmin.

Volledig nieuwsoverzicht