Nieuws (655)

Over de grond van de zaak wil Marino Keulen zich niet uitspreken: 'Dat is een bevoegdheid van de minister van Ruimtelijke Ordening en de gouverneur'

Waasmunster l Vlaams minister Marino Keulen (VLD) vindt dat de gemeente Waasmunter de plannen voor een nieuwe buurtweg die het domein van Jan De Clerck ontziet moet bijsturen. Maar de gemeentelijke beslissing vernietigen doet hij niet.

Veertien trage wegen hebben in Neerpelt een naambordje gekregen. "Nu zullen ze niet meer zo snel verdwijnen", zegt voorzitter Jan Daniëls tevreden.

Nogal wat fietsers en voetgangers uit Zeveneken gebruiken vanuit de Sint-Elooistraat een verbindingsweg naar de school en het rustoord. Maar die weg loopt voor een flink deel over private eigendom. Het gemeentebestuur start nu een procedure op om die verbindingsweg te erkennen als voetweg zodat die altijd toegankelijk blijft.

De werkgroep Oude Voetwegen wordt ongeduldig. Zo vlot de heropening van het eerste deel van het Stip Stappenpad liep, zo stroef verloopt het vervolgdossier. Hoe loopt het verder?

Om een einde te maken aan de jarenlange commotie wil de gemeente Waasmunster een nieuwe straat aanleggen rond het domein van Jan De Clerck, de bestuurder van tapijtenfabrikant Domo die een bestaande weg door zijn landgoed op eigen houtje heeft afgesloten. De administratie Binnenlands Bestuur vindt dat minister Keulen (VLD) de beslissing van de gemeente moet
schorsen, maar die aarzelt.

WAASMUNSTER - Voor de correctionele rechtbank in Dendermonde moesten Jan De Clerck en zijn vrouw zich met hun vennootschap Schoonhoudt verantwoorden voor het afsluiten van buurtweg 14 in Waasmunster. De verdediging ging in de tegenaanval en hoopt vrijuit te gaan.

Voor de Dendermondse strafrechtbank is gisteren de rechtszaak rond buurtweg 14 in Waasmunster van start gegaan. Alles draait rond een grote poort die de verdere toegang van een betonnen weg op het domein Het Oud Vliegveld, eigendom van de familie De Clerck, verhindert. De vzw Durme diende een klacht in.
De familie De Clerck, die voor vrijspraak pleit, is eigenaar van het grote domein Het Oud Vliegveld, waar ze haar villa op bouwde.


Tijdens de zomervakantie zijn in de gemeente Tervuren verschillende vrijwilligers druk in de weer met de inventarisatie van trage wegen.

Waals Minister van Landbouw, Platteland en Leefmilieu Benoît Lutgen (cdH) pakt met een omzendbrief en via de intentie het Waalse equivalent van het bosdecreet te herzien de overlast van quads en motoren hard aan. Dat viel deze week te lezen in Le Soir.

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft alle bestaande en verdwenen voet- en kerkpaden, holle en veldwegen in het kerkdorp Veldwezelt en in de aanpalende ex-gehuchten Briegden en Kesselt in kaart gebracht. Daarbij werden ze genummerd en beschreven met de bedoeling deze trage wegen op termijn een opknapbeurt te geven.

Afgelopen zaterdag 17 juni 2006 gaven de lidorganisaties van Trage Wegen vzw te kennen dat ze de komende jaren samen voluit zullen gaan voor minstens 1000 km extra trage wegen in Vlaanderen. Dat viel te horen op de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de brede platformvereniging die zich intussen reeds 4 jaar inzet voor het behoud, herstel én de ontwikkeling van onze trage wegen.

Straten, pleinen of steegjes, ze dragen allemaal een naam. Die kregen ze niet zomaar, want het geven van namen aan openbare wegen of pleinen is aan regels gebonden. Enkel de gemeente kan namen geven aan openbare wegen of deze wijzigen. Het is de gemeenteraad die een voorstel principieel goedkeurt, maar daarna moet de Provinciale Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving zich er nog eens over buigen en moeten ook de wijkbewoners worden geraadpleegd (openbaar onderzoek). Straatnamen kunnen worden toegekend aan alles wat maar op een weg lijkt, zelfs al is de weg eigenlijk privébezit. Straatnamen kunnen zelfs al bestaan, voordat de weg wordt aangelegd.

Inwoners kiezen namen trage wegen

De Merelbeekse gemeenteraad stemde op 27 september 2005 in met de voorlopige vaststelling van 50 straatnamen aan bestaande trage wegen op het grondgebied Bottelare en op het grondgebied Munte. In kregen alle voet- en buurtwegen in de Atlas der Buurtwegen een nummer en een officiële benaming. In de loop der jaren -en zeker bij de gemeentefusies in 1977- gingen wat van die namen teloor. Aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur wordt nu advies gevraagd en er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. In een volgende zitting wordt dan de benaming definitief vastgesteld.

Na een kleine saga in Zottegem zorgde het opschortend beroep bij de Vlaamse Minister er alsnog voor dat buurtweg 87 blijft bestaan.

ZOTTEGEM. - Bij besluit van 21 november 2002 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, wordt
goedgekeurd de beslissing van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 24 juli 1997, houdende het behoud van de
buurtweg nr. 87 te Zottegem (Erwetegem).

OOSTERZELE. - Bij besluit van 25 september 2002 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening :
- wordt van goedkeuring onthouden de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 7 december 2000, houdende het gedeeltelijk afschaffen van de buurtweg nr. 48 te Oosterzele.

ZOTTEGEM. - Bij besluit van 14 januari 2002 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening:

- is besloten dat het ministerieel besluit van 24 oktober 2001 betreffende het beroep ingediend tegen het behoud van de <buurtweg> nr. 50 te Erwetegem in de stad Zottegem wordt ingetrokken;
- is goedgekeurd de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 12 april 2001, houdende het behoud van het deel van de buurtweg nr. 50 te Erwetegem.

BERLARE. - Bij besluit van 1 juli 1999 van de minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening:
- wordt goedkeuring onthouden aan de beslissing van 20 februari 1997 van de bestendige deputatie voor de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de bestaande voetweg nr. 129 te Berlare gedeeltelijk wordt verplaatst.

Page 30 of 30

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.