Nieuws (623)

Op 13/5/2008 gaf minister Joke Schauvliege groen licht aan de Vlaamse Landmaatschappij voor de opstart van een grootschalig “onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling” voor het grondgebied Gooik. Binnenkort stuurt de VLM de resultaten van haar werk van de voorbij 5 jaar naar de minister. Er zijn een aantal toelichtings- en overlegmomenten georganiseerd met inwoners, verenigingen en adviesraden in de Pajotse gemeente, waarbij telkens duidelijk werd dat er absoluut geen draagvlak bestaat voor een ruilverkaveling in Gooik.

Onze collega's van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn op zoek naar een coördinator/netwerkmedewerker. Iets voor jou? Kijk dan zeker eens op >>> www.duurzame-mobiliteit.be. Solliciteren kan tot 15 januari.

Heel wat Vlaamse gemeenten zetten trage wegen in als een middel voor veilige verplaatsingen voor hun voetgangers en fietsers. De vertegenwoordigers van de zes gemeenten in de raad van bestuur van het Platform Omgeving Leie en Schelde (POLS) hebben daarom aan de Erfgoedcel Leie Schelde gevraagd om de oude naam op te sporen van die wegen.

Straf nieuws van aan de overkant van het Kanaal: vorige maand keurde het parlement van Wales de Active Travel Act goed. Het doel van deze wet: meer burgers vaker aan het wandelen en fietsen krijgen. Dat is goed voor de gezondheid (en voor de sociale zekerheid) en zorgt ervoor dat meer mensen de auto vaker laten staan.

De voorbije zomer kocht de stad Sint-Niklaas een halfopen woning om in de tuin ervan een trage weg aan te leggen. We spraken met Tim De Brabander - deskundige jeugdruimte - over het hoe en waarom van deze actie.

Na meer dan twee jaar stilzwijgen na het studiewerk en de publieksbevraging is het er: het Mobiliteitsplan Vlaanderen, ofwel: het Ontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen. Tot en met 12 januari 2014 kan iedereen kan zijn opmerkingen en suggesties bij het plan kwijt via de website www.mobiliteitsplanvlaanderen.be. Hier alvast in een notendop wat wij ervan vinden.

Wat is jouw mening over natuur dicht bij huis? Wat denk jij over de bescherming van bedreigde diersoorten, wilde natuur en mooie landschappen? Dat wil Natuurpunt (één van onze lidverenigingen) te weten komen met de Grote Natuurenquête. Met de resultaten stappen we naar de Vlaamse politici. Met de wijzing van het natuurdecreet focust Vlaanderen op de gebieden die door Europa beschermd worden. De gebieden die daarbuiten vallen, zowat 90% van de oppervlakte van Vlaanderen, zouden nog amper middelen krijgen. En de verkiezingen komen er in sneltreinvaart aan.

In het Vlaams-Brabantse Beersel werd onlangs voetweg 40 terug in gebruik genomen. De voetweg verbindt (op de grens van de deelgemeenten Huizingen en Lot) de Menisberg met de Sollenberg. Dit is een officiële buurtweg, ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen, die een korte en veilige dwarsverbinding vormt tussen de woonwijken. 

Sinds deze >>> zomer heeft onze Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is. Een mijlpaal, want hiermee sneuvelde de gedachte dat een weg enkel en alleen voor auto's bestaat. Een echt succesverhaal, dat hopelijk ook internationale navolging krijgt.

Trage wegen onderhouden is de taak van de gemeente. Maar het gebruik van de trage wegen levendig houden is evenzeer een belangrijke taak van de gemeente. De gemeente Wetteren neemt die alvast erg serieus. Om het wandelaar gemakkelijk te maken, zijn een groot aantal wegen in Wetteren aangeduid met een naambord.

Afgelopen maand lazen we in de nieuwsbrief van Kind & Samenleving een mooi artikel over de herinrichting van een schoolplein in Oostende. We nemen het - met toestemming van auteur Francis Vaningelgem - graag over.  Vele steden en gemeenten denken erover na hoe ze de omgeving van scholen, jeugdvoorzieningen, sportclubs en speelruimten aantrekkelijker, toegankelijker en beter bereikbaar kunnen maken. De buitenruimte van de school integreren in de algemene publieke ruimte is één van de mogelijkheden om hieraan te werken.

Langdurige blootstelling aan fijn stof is nefast voor de gezondheid, zelfs bij concentraties lager dan de normen van de Europese Unie. Dat blijkt uit de European Study of Cohorts for Air Polution Effect (ESCAPE). Dit onderzoek leidde al tot een reeks zorgwekkende conclusies over de gevolgen van fijn stof voor de gezondheid.

Meer en meer wordt er in de verschillende lokale beleidsdomeinen gewerkt met geografische informatie. Om deze te gebruiken had je tot voor kort dure softwarepakketen en dito opleiding nodig. Niet zo met Quantum Gis. Dit is een degelijk, vrij te downloaden gisprogramma waarmee je zowel basisbewerkingen als meer gevorderde analyses kunt uitvoeren.

In deze opleiding leren we jou de beginselen van gis en zetten we jou op weg met QuantumGis.

Een jaar geleden overleden Renate en Robert, twee van de bezielers van Trage Wegen Dilbeek. Twee schitterende mensen met een groot hart voor de Pedemolen, voor het huisje Montinckx en  voor trage wegen. Robert als molenaar en broodbakker, Renate met schildersfeesten, wandelingen met ezel Joske, het molencafé, ontvangst van schoolkinderen... Mede dankzij Renate en Robert - en hun vaardige pen, handigheid en doorzettingsvermogen - zijn vandaag een 15tal paden weer in gebruik. Trage wegen die enkele jaren geleden niet of nog amper toegankelijk waren.

In Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland, werd een loods gebouwd dwars over voetwegen 46 en 48. Nog voordat het openbaar onderzoek naar de gedeeltelijke afschaffing en verlegging van deze buurtwegen was afgerond.

Verplaatsingen in onze vrije tijd duurzaam maken rendeert: meer beweging, minder milieuvervuiling, een betere gezondheid. Maar ook: duurzaam op uitstap gaan is ook voordelig voor de lokale economie. Deze stelling wordt gestaafd door verschillende buitenlandse studies. In opdracht van het Netwerk Duurzame Mobiliteit verzamelde Trage Wegen vzw een reeks markante cijfers en 16 inspirerende praktijkvoorbeelden uit ons land. Het resultaat: de gids Duurzaam recreatief verkeer in de praktijk. Slimme investeringen, straffe resultaten.

Dit weekend – op 19 en 20 oktober – organiseren verenigingen, gemeentebesturen en vrijwilligers in 130 gemeenten de Dag van de Trage Weg. Meer aandacht voor trage wegen, dat is wat we willen. Trage wegen zijn van cruciaal belang om de mobiliteitsknoop te ontwarren. Door in te zetten op een degelijk netwerk van trage wegen kunnen zachte weggebruikers zich op een veilige en aangename manier verplaatsen.

In Heuvelland wordt er op de Dag van de Trage Weg een activiteit georganiseerd voor ruiters en menners.  Het parcours loopt speciaal die dag over onverharde voet- en buurtwegen.  De Ruiterschool 'Rode Berg' in Westouter dient als uitvalsbasis.

Voor meer info: Annie Vaneeckhoutte, 057/44 48 68

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.