Nieuws (623)

Toekomst trage wegen gebaat bij correcte informatie. Trage Wegen vzw betreurt de consternatie die ontstaan is over een zaak in Aarschot (Guido Gezellelaan) waarbij er plots een buurtweg door een (vergund) woonhuis bleek te lopen.

Brussel en Antwerpen hebben de langste files van Europa. Een Belg verliest gemiddeld één gezond levensjaar door de luchtvervuiling in ons land. En toch is het voor een werkgever aantrekkelijker om werknemers te vergoeden met een wagen of brandstof dan met euro’s.

Het afgelopen jaar hebben Trage Wegen, Trein Tram Bus, Fietsersbond en Grote Routepaden met het project Kink in de Link de barrièrewerking van harde lijninfrastructuurlijnen voor zachte weggebruikers in kaart gebracht en hebben ze nagedacht over hoe het wel kan.

Het stond in de sterren geschreven: de Dag van de Trage Weg 2014 was voorbestemd om alle records te breken. Nooit eerder waren er zoveel organisatoren, nooit eerder was het weer zo prachtig. Het schitterende gevolg: een massale opkomst op de 118 activiteiten  overal in Vlaanderen. We noteerden tot 900 deelnemers op de grootste activiteiten

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wil op de SMOVE Inspiratiedag 2014 de wegbereiders van duurzame mobiliteit samenbrengen om bruggen te leggen, ervaringen te delen en banden te smeden. We doen dat in diverse workshops, een sessie toekomstplannen en tijdens het Diner Inspiré. Trage wegen komen uitgebreid aan bod.

Alle jeugdbewegingen in Vlaanderen lanceren vandaag samen de online portaalsite www.veiligopstap.be. De gloednieuwe webstek informeert en ondersteunt leiding om met hun groep fietsers of stappers veilig de weg op te gaan. De sector kan voor dit project rekenen op de ondersteuning van Verenigingen voor Verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid krijgt zo een plaats in de werking van liefst 2.500 lokale jeugdverenigingen, samen goed voor 240.000 leiding en leden.

Op 18 en 19 oktober vieren we de 8ste editie van de Dag van de Trage Weg. Met maar liefst 180 activiteiten van de Westhoek tot het Maasland kunnen wandelaars en fietsers hun hart ophalen. In het groen of in de wijk; op authentieke landwegen of langs verkeersveilige doorsteekjes in de buurt. Ook dit jaar kan je kiezen uit een brede waaier aan activiteiten. De klassiekers brengen steevast heel wat mensen op de been: een themawandeling, een fietstocht of een verkenning van 'vergeten' wegjes. En er is meer.

Tijdens de Week van de Mobiliteit gingen we met het Clean Link project  op stap om de luchtkwaliteit langs de Vlaamse wegen te onderzoeken.
Gewapend met onze aethalometer (toestel van de UGent dat de blootstelling aan roetdeeltjes meet) deden we meetwandelingen in Diest, Kontich, Ronse en Kortrijk.

In principe wel hoort een gracht steeds bij een buurtweg. Dit principe is zelfs expliciet opgenomen in de Buurtwegenwet.

De stad Geraardsbergen die bewijzen eist voor het feit dat bepaalde gronden tot het openbaar domein van de stad behoren. De vrederechter die beslist dat de trageweggebruiker het publiek recht van doorgang op buurtwegen moet aantonen. Onze verontwaardiging is groot. Wij roepen alle trageweggebruikers die iets in dit dossier kunnen betekenen, dan ook op om deze absurditeit mee te verhelpen.

De herfst komt met rasse schreden dichterbij. Daarom herinneren we je eraan een activiteit uit te stippelen voor 18 of 19 oktober: dé Dag van de Trage Weg. Een feestmoment voor wandelaars, fietsers, erfgoed- en natuurliefhebbers. Een duidelijk signaal dat we meer en betere trage wegen willen, in alle seizoenen en niet alleen in de mooie, toeristische regio's. Inschrijven kan nog de hele maand september!

Op dinsdag 2 september ben je van harte welkom op de infoavond van Kink in de Link. Doel van Kink in de Link is het in kaart brengen van obstakels die fietsers en wandelaars ondervinden op hun routes.

Bij decreet van 4 april 2014 werden de Buurtwegenwet en het Rooilijnendecreet gewijzigd. Deze wijzigingen traden op 25 april 2014 in werking. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 20 juni 2014 een besluit goed tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 14 augustus 2014 en is dus in werking getreden op 24 augustus.

Heel wat trage wegen op het platteland lopen langs weiden. Soms kan je zelfs via overstapjes dóór de weide heen gaan, om zo tussen de koeien door je weg te vervolgen. Maar wat als één van deze dieren je een flinke trap verkoopt? Wie is er dan aansprakelijk?

In Beselare wil men voetweg 32 gedeeltelijk afschaffen.  De voetweg is een deels verharde, deels onverharde wandelweg die begint aan de sporthal in Beselare in de Molenhoekstraat. Deze sluit via de Dragonderstraat aan op de Mispelarestraat en biedt de mogelijkheid om van aan de dorpskern van Beselare te wandelen tot aan het Tynecot Cemetry te Passendale.

Mensen die bezwaar willen indienen tegen deze afschaffing kunnen gebruik maken van onderstaande documenten.  Meer info kan je krijgen bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 0475715588.

Begin april 2014 bracht het Vlaams Parlement voor het eerst in bijna 70 jaar een (beperkte) wijziging aan in de Buurtwegenwet. Voortaan is er één geïntegreerde procedure voor elke wijziging aan een buurtweg en het opstellen van het daarvoor verplichte rooilijnplan. Maar het werk was nog niet klaar.

Onder het motto op STAPAS partout! startte Trage Wegen vzw een dik jaar geleden met de inventarisatie van alle trage wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met de hulp van een honderdtal vrijwilligers brachten we de actuele toestand van doorsteekjes, stegen, wandelpaden en andere trage wegen in het 161km² grote gewest in kaart. Een huzarenstukje - al zeggen we het zelf. Twee weken geleden stelden we op het voetgangerscolloquium de voetgangersatlas en de online routeplanner op maat van de voetganger voor.

De herfst is nog veraf en natuurlijk genieten wij nu van zomerse wandelingen in binnen- en buitenland. Maar de tijd vliegt en dus roepen we je vandaag al op om een activiteit uit te stippelen voor 18 of 19 oktober: het weekend van de Dag van de Trage Weg. Een feestmoment voor wandelaars, fietsers, erfgoed- en natuurliefhebbers. Een duidelijk signaal dat we meer en betere trage wegen willen, in alle seizoenen en niet alleen in de mooie, toeristische regio's. Geef je activiteit door vóór 15 augustus; dan kunnen wij deze bekendmaken in de gedrukte brochure, die in heel Vlaanderen wordt verspreid.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.