Nieuws (655)

Open ruimte is een brandend actueel thema. Op 17 en 18 maart organiseert de VRP (Vereniging voor Ruimte & Planning) samen met Ruimte Vlaanderen, de VLM en een heleboel partners een congres in Brussel. Open ruimte, open blik wil op een originele manier de kracht en het belang van open ruimte in de verf zetten.

Begin dit jaar verhuisde het tweede kantoor van Trage Wegen van Hasselt naar een groter en meer centraal gelegen kantoor in Leuven. De ideale uitvalsbasis voor onze projecten in het centrum en het oosten van het land. Het kantoor zal bemand worden door onze medewerkers Dries Elst en Zowie Vangeel en hun team van vrijwilligers.

Trage Wegen vzw
Tiensesteenweg 63
3010 Leuven

016 23 09 04

Voor alle duidelijkheid: het kantoor in Gent blijft operationeel.

We kondigden het aan als een uitwisselingsnamiddag. Ruim 180 aanwezigen waren gisteren getuige: de voorstelling van de toekomstvisie van Trage Wegen werd een gesmaakte tour de force die de trage wegen stevig verankert in het maatschappelijk debat over omgeving en mobiliteit. Een namiddag vol inspirerende ideeën, begeesterde discussies en sympathieke ontmoetingen die nog lang zullen nazinderen. Enkele sfeerbeelden.

Begin september 2015 schreven we al over de drieste aanpak van de VLM in de ruilverkaveling Willebringen De VLM wil er om te beginnen meer onverharde wegen dan afgesproken betonneren. En bovendien wil ze de betonstroken die voorzien waren voor de tweesporenwegen zodanig breed maken dat er het bijna niet meer over twee sporen gaat. Met die beslissingen legde de VLM het compromis dat na jarenlang onderhandelen met alle betrokkenen in het ruilverkavelingsgebied naast zich neer. Weg natuur- en erfgoedwaarde, hallo sluipverkeer.

Trage Wegen is op zoek naar een voltijdse medewerker medewerker voetgangersbeleid en cartografie Brussel. Een gedetailleerde omschrijving van taken en profiel vind je >> in deze pdf.
Solliciteren kan tot 15 februari. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en een proef op 17 februari 2016.
Meer inlichtingen over de functie: Andy Vandevyvere, 09 331 59 20, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor ons nieuwe kantoor in Leuven zijn we op zoek naar gemotiveerde secretariaatsvrijwilligers (m/v/x). Een gedetailleerde omschrijving vind je >> in deze pdf. We nodigen je dan uit voor een gesprek op kantoor in Leuven. Meer inlichtingen over het vrijwilligerswerk: Dries Elst, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trage Wegen is op zoek naar een voltijdse medewerker participatie / social design. Een gedetailleerde omschrijving van taken en profiel vind je >> in deze pdf.
Solliciteren kan tot 8 februari. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek en een proef op 11 februari 2016.
Meer inlichtingen over de functie: Andy Vandevyvere, 09 331 59 20, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vorige maand onderschepten we een 'thread' op de mailinglist van OSM.be waarop iemand aangaf dat er in Zemst plots een heel aantal nieuwe wegen werden ingetekend op OpenStreetmap. Of dit het gevolg is van de lancering van het >> nieuwe geo-loket voor trage wegen die we in het vorige e-zine aankondigden of gewoon een fervente wandelaar die nieuwe wegjes ontdekte, weten we niet. Maar we moedigen het zeker aan.

Cartesius is een gezamenlijk project van de Koninklijke Bibliotheek van België, het Rijksarchief in België, het Koninklijk museum voor Midden Afrika en het Nationaal Geografisch Instituut. Samen ontslutien ze hun historische geografische gegevens voor het grote publiek. Een ware goudmijn voor iedereen die van (historische) kaarten houdt.

In februari 2015 keurde de Gentse gemeenteraad het tragewegenplan Drongen goed. Hiermee gaf de stad het startschot voor de herwaardering van de trage wegen op haar grondgebied. Waar nodig werden een aantal wegen hersteld en kregen de trage wegen een speciaal naambordje. Dat alles met steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Op de Dag van de Trage Weg werd de eerste fase van het netwerk in Drongen geopend, goed voor zo'n 30 km trage weg. De komende jaren zullen wegen waar nu nog ingrepen moeten aan gebeuren, aan het bestaande netwerk toegevoegd worden. Dat gaat om een 5 à 10-tal km.

Met het Groot dictee der Nederlandse taal in ons achterhoofd, kregen we de voorbije dagen een taalkundige vraag binnen op het secretariaat. D. uit Z. vroeg ons het volgende: "Als een buurtweg 'verplaatst' wordt naar de bedding van een andere buurtweg (of straat) is dit dan een 'verplaatsing' of een 'afschaffing'?". Het antwoord bevindt zich op de dunne grens tussen de semantiek en het administratief recht.

Verenigingen Voor Verkeersveiligheid is een projectwerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Met Verenigingen voor Verkeersveiligheid wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit het Vlaamse verenigingsleven inspireren en activeren om ook binnen hun specifieke werking aandacht te hebben voor veilige en duurzame mobiliteit. Verenigingen voor Verkeersveiligheid werkt daartoe vooral op maat en biedt een ruim aanbod aan informatie, sensibiliseringsacties, begeleiding, expertise-uitbouw en financiële stimuli.

Alle info over de vacature vind je op >> www.duurzame-mobiliteit.be.

Op de Dag van de Trage Weg 2015 werden in Meerhout twee nieuwe trage bruggen ingehuldigd: een fiets- en wandelbrug over de Grote Nete die Meerhout met Balen verbindt en een boomstambrug die avonturiers naar het natuurgebied De Vloyen brengt. Een derde brug werd volledig vernieuwd. De bruggen werden meteen opgenomen in drie themawandelingen en maken deel uit van het wandelnetwerk 'Kempense Landduinen'. Dat alles onder het goedkeurend oog van meer dan 700 wandelaars.

Op 20 november stelde de provincie Limburg een nieuw subsidiereglement voor. Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: "Hiermee ondersteunt het provinciebestuur de Limburgse steden en gemeenten bij het behouden, verbeteren en uitbreiden van de netwerken van trage wegen op hun grondgebied. Dat het subsidiereglement tegemoet komt aan een concrete vraag van de steden en de gemeenten bewijzen de aanvragen die nu al in volle voorbereiding zijn. De gemeenten Wellen en Alken hebben aangegeven dat ze in de toekomst grensoverschrijdende trage verbindingen willen realiseren tussen de dorpscentra." 

Regelmatig krijgen we bij Trage Wegen de vraag waar mensen een kaart kunnen raadplegen van alle trage wegen in heel Vlaanderen. Buurtwegen en feitelijke wegen. Tot nu toe moesten we dan antwoorden dat zo'n kaart helaas niet bestaat. We verwezen de vraagsteller door naar de geoloketten van hun provincie, waar ze al de Atlas der Buurtwegen kunnen raadplegen.

Ons erfgoedproject Sporen in de Tijd zindert - een jaar na het einde van de tentoonstelling - nog na! Afgelopen vrijdag sleepte Sporen in de Tijd op de uitreiking van de zevende European Greenway Awards de eerste prijs in de categorie voorbeeldprojecten in de wacht.

Herinnert u zich nog het bericht over de trieste beslissing van de VLM om trage wegen in de ruilverkaveling van Willebringen (Hoegaarden-Boutersem) nodeloos te verharden? Dat met het betonneren van onverharde wegen en het effenen van holle wegen de erfgoedwaarde van een prachtig stuk landschap verloren zou gaan?

Noteer het alvast in de agenda's: 28 januari wordt een volgende mijlpaal voor Trage Wegen vzw. Dan maken we de toekomstvisie van Trage Wegen publiek. Je krijgt een mooie publicatie mee en verneemt welke accenten we de volgende jaren leggen. De toekomstvisie fungeert als intern richtsnoer én als visitekaartje voor nieuwe partners. We stellen meteen ook de nieuwe grafische huisstijl van de vereniging voor en heffen het glas op het werkingsjaar 2016.

Het voorstellingsmoment vindt plaats op 28 januari 2016 in de namiddag. Plaats van afspraak is het Designcenter De Winkelhaak in Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station. Meer info over programma en praktisch kader leest u in onze volgende e-zines.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.