Nieuws (647)

In februari 2015 keurde de Gentse gemeenteraad het tragewegenplan Drongen goed. Hiermee gaf de stad het startschot voor de herwaardering van de trage wegen op haar grondgebied. Waar nodig werden een aantal wegen hersteld en kregen de trage wegen een speciaal naambordje. Dat alles met steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Op de Dag van de Trage Weg werd de eerste fase van het netwerk in Drongen geopend, goed voor zo'n 30 km trage weg. De komende jaren zullen wegen waar nu nog ingrepen moeten aan gebeuren, aan het bestaande netwerk toegevoegd worden. Dat gaat om een 5 à 10-tal km.

Met het Groot dictee der Nederlandse taal in ons achterhoofd, kregen we de voorbije dagen een taalkundige vraag binnen op het secretariaat. D. uit Z. vroeg ons het volgende: "Als een buurtweg 'verplaatst' wordt naar de bedding van een andere buurtweg (of straat) is dit dan een 'verplaatsing' of een 'afschaffing'?". Het antwoord bevindt zich op de dunne grens tussen de semantiek en het administratief recht.

Verenigingen Voor Verkeersveiligheid is een projectwerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Met Verenigingen voor Verkeersveiligheid wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit het Vlaamse verenigingsleven inspireren en activeren om ook binnen hun specifieke werking aandacht te hebben voor veilige en duurzame mobiliteit. Verenigingen voor Verkeersveiligheid werkt daartoe vooral op maat en biedt een ruim aanbod aan informatie, sensibiliseringsacties, begeleiding, expertise-uitbouw en financiële stimuli.

Alle info over de vacature vind je op >> www.duurzame-mobiliteit.be.

Op de Dag van de Trage Weg 2015 werden in Meerhout twee nieuwe trage bruggen ingehuldigd: een fiets- en wandelbrug over de Grote Nete die Meerhout met Balen verbindt en een boomstambrug die avonturiers naar het natuurgebied De Vloyen brengt. Een derde brug werd volledig vernieuwd. De bruggen werden meteen opgenomen in drie themawandelingen en maken deel uit van het wandelnetwerk 'Kempense Landduinen'. Dat alles onder het goedkeurend oog van meer dan 700 wandelaars.

Op 20 november stelde de provincie Limburg een nieuw subsidiereglement voor. Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: "Hiermee ondersteunt het provinciebestuur de Limburgse steden en gemeenten bij het behouden, verbeteren en uitbreiden van de netwerken van trage wegen op hun grondgebied. Dat het subsidiereglement tegemoet komt aan een concrete vraag van de steden en de gemeenten bewijzen de aanvragen die nu al in volle voorbereiding zijn. De gemeenten Wellen en Alken hebben aangegeven dat ze in de toekomst grensoverschrijdende trage verbindingen willen realiseren tussen de dorpscentra." 

Regelmatig krijgen we bij Trage Wegen de vraag waar mensen een kaart kunnen raadplegen van alle trage wegen in heel Vlaanderen. Buurtwegen en feitelijke wegen. Tot nu toe moesten we dan antwoorden dat zo'n kaart helaas niet bestaat. We verwezen de vraagsteller door naar de geoloketten van hun provincie, waar ze al de Atlas der Buurtwegen kunnen raadplegen.

Ons erfgoedproject Sporen in de Tijd zindert - een jaar na het einde van de tentoonstelling - nog na! Afgelopen vrijdag sleepte Sporen in de Tijd op de uitreiking van de zevende European Greenway Awards de eerste prijs in de categorie voorbeeldprojecten in de wacht.

Herinnert u zich nog het bericht over de trieste beslissing van de VLM om trage wegen in de ruilverkaveling van Willebringen (Hoegaarden-Boutersem) nodeloos te verharden? Dat met het betonneren van onverharde wegen en het effenen van holle wegen de erfgoedwaarde van een prachtig stuk landschap verloren zou gaan?

Noteer het alvast in de agenda's: 28 januari wordt een volgende mijlpaal voor Trage Wegen vzw. Dan maken we de toekomstvisie van Trage Wegen publiek. Je krijgt een mooie publicatie mee en verneemt welke accenten we de volgende jaren leggen. De toekomstvisie fungeert als intern richtsnoer én als visitekaartje voor nieuwe partners. We stellen meteen ook de nieuwe grafische huisstijl van de vereniging voor en heffen het glas op het werkingsjaar 2016.

Het voorstellingsmoment vindt plaats op 28 januari 2016 in de namiddag. Plaats van afspraak is het Designcenter De Winkelhaak in Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station. Meer info over programma en praktisch kader leest u in onze volgende e-zines.

Onlangs kregen we deze vraag binnen bij ons op het secretariaat: "Omtrent de benaming van trage wegen is er enige discussie op onze diensten ontstaan over de schrijfwijze bij het plaatsen van naambordjes. De meeste voetwegen hebben een naam volgens de atlas der buurtwegen. Deze worden aangepast aan de huidige schrijfwijze. (...)"

De negende editie van de Dag van de Trage Weg komt er aan. Op 17 en 18 oktober halen wandelaars, fietsers en ruiters hun hart op langs authentieke landwegen of verkeersveilige doorsteekjes in de wijk. Samen met jou geven we een krachtig signaal voor meer en betere trage wegen.

Het Lanschapspark Zuidrand zit vol verborgen plekjes. Open landschap – verborgen achter woonwijken en lintbebouwing – toegankelijk en beleefbaar maken voor wandelaars of buurtbewoners is één van de doelstellingen binnen het open ruimte project Zuidrand. Eén van die plekjes is de Luitersheide op de grens van de gemeenten Lint en Hove.

Op zondag 20 september konden we de straat veroveren op Koning Auto. Autovrije Zondag is het hoogtepunt van de Week van de Mobiliteit (16 – 22 september). In 33 Vlaamse steden en gemeenten werd de auto uit het centrum gebannen. Zo ook in onze stad, Kortrijk.

Klimaatverandering: we zijn de eerste generatie die de gevolgen ervan ondervindt. We zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen. Wandel daarom van 1 t/m 29 november mee met The Climate Miles. Meer dan 500 kilometer van Utrecht naar de Klimaattop in Parijs, waar regeringsleiders onderhandelen over wat zij tegen klimaatverandering gaan doen. Meer info en inschrijven: www.theclimatemiles.nl

Nostalgeo bèta is een nieuwe web toepassing die oude postkaarten of foto's van straatzichten verzamelt en vergelijkt met het straatzicht van vandaag. Hierdoor ontstaat er een 'streetview of the past', waarbij grote veranderingen (of net niet) meteen duidelijk worden. Een leuk idee voor jouw erfgoedwandeling op de Dag van de Trage Weg?

Learning by Doing – Landlopen met gids Hans Jungerius (ontdekkingsreiziger). Stroom Den Haag is een toonaangevend kenniscentrum voor architectuur en nieuwe stedelijkheid. In hun activiteitenaanbod is De Stadsklas een nieuw, intensief en onorthodox programma
voor ‘ruimteveranderaars’ zoals architecten, stedenbouwers, ontwerpers, kunstenaars, onderzoekers, ondernemers of eender wie met een bepaalde expertise of interesse.

Trage wegen vzw heeft een bijzondere band met de ruilverkaveling Willebringen in het Haspengouwse landschap van Boutersem, Hoegaarden en Tienen. In 2003 stelde de lokale Natuurpunt-afdeling Velpe-Mene haar 'memorandum van Willebringen' voor, naar aanleiding van de geplande betonnering van een uniek netwerk aan onverharde veldwegen, holle wegen en kasseiwegen.

‘Trage Wegen Gent’ is een groots project van Trage Wegen vzw i.s.m. de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen. We verkennen wandelpaadjes, doorsteekjes en fietswegen. Inwoners gaan op pad om de wegen in kaart te brengen. Via o.a. een interactieve site formuleren wandelaars en fietsers voorstellen en ideeën? Wat kan beter of anders? Hoe kan het netwerk van paden en wegen versterkt worden? Hoe kunnen trage wegen bijdragen aan de leefkwaliteit van de stad? Samen met de Gentenaars ontwikkelen we een toekomstbeeld voor het tragewegennetwerk van Gent en hoe dit past binnen het stadsinitiatief ‘Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030’.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.