Nieuws (655)

De aanhouder wint. Na een paar jaar werken én voet bij stuk houden, kan de Werkgroep Mobiliteit van beweging.net in Menen uitpakken met een internationale trage weg: de "Chemin de Lauwe". Het gaat om één van de verbindingen tussen Menen en de Franse stad Halluin. Een mooi grensgeval, dus.

De herfst is nog veraf en natuurlijk genieten wij nu van zomerse wandelingen in binnen- en buitenland. Maar de tijd vliegt en dus roepen we je vandaag al op om een activiteit uit te stippelen voor 15 of 16 oktober. Een feestmoment voor wandelaars, fietsers, erfgoed- en natuurliefhebbers. Een duidelijk signaal dat we meer en betere trage wegen willen, in alle seizoenen en niet alleen in de mooie, toeristische regio's. Geef je activiteit door vóór 21 juli, dan kunnen wij deze bekendmaken in de gedrukte brochure, die in heel Vlaanderen wordt verspreid.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar verkennen, beleven en verbeelden de trage wegen in Gent. Dat is Gangmakers en Koplopers! Van de lente tot de herfst zijn we samen onderweg en houden we halt bij 25 stapstenen (artistieke workshops). Tijdens de stapstenen verzamelen onze vondsten en bundelen onze wensen over de trage wegen en de publieke ruimte. 16 oktober is de dag! Dan tonen we tijdens onze op-tocht onze wensen over trage wegen aan de stad. We nemen iedereen mee langs steegjes en doorsteekjes, langs paadjes en plekjes! Gangmakers en Koplopers wordt geïnitieerd door Trage Wegen, zZmogh en Office for Public Play

Niets mooier dan een landschap onder het zachte licht op een zomeravond! Enthousiaste vrijwilligers van Pasar nemen je deze zomer weer op sleeptouw om de meest verrassende plekjes van Vlaanderen te ontdekken tijdens een avondlijke tragewegenwandeling of -fietstocht. Je vindt de activiteiten -per provincie- zorgvuldig elkaar op deze >>> webpagina.

In tijden van belastingsaangifte, kregen we een vraag over trage wegen en belastingen. Een interessante vraag, met - alweer - een complex antwoord.

Laten we beginnen bij het begin: wat is de onroerende voorheffing? Dat is een belasting die wordt geheven op de inkomsten die je ontvangt uit onroerende goederen (bv. huur of pacht). Maar ook het kadastraal inkomen van je eigendommen geldt voor de fiscus als belastbare inkomsten. De onroerende voorheffing hangt er rechtstreeks mee samen. Met andere woorden: eigenaars van gronden waarover een trage weg loopt, kunnen met deze voorheffing te maken krijgen. De vraag is dus: kan het deel van de eigendom waarover de weg loopt vrijgesteld worden?

Doorsteken voor fietsers en voetgangers zijn van essentieel belang voor verkeersveilige verplaatsingen. Zeker in een drukke stad als Brussel. Een goed mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsbeleid beschermt daarom zoveel mogelijk de bestaande doorsteken en gaat actief op zoek naar kansen voor nieuwe verbindingen.

Sedert 2013 ijvert een buurtcomité in Opwijk voor de heropening van drie op elkaar aansluitende buurtwegen in het natuurgebied De Dokkene. Een lange weg werd afgelegd om het dossier in beweging te krijgen. Maar het resultaat mag er wezen.

In 2013-2014 bracht Trage Wegen samen met een grote groep vrijwilligers alle paden, steegjes en voetgangersdoorsteken in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart. Aan de hand van deze schat aan gegevens publiceerden we een pocketatlas voor voetgangers en een navigeerbare website, beter bekend onde de naam STAPAS. Sinds april is Trage Wegen weer in Brussel aan de slag met twee grote projecten om onze hoofdstad voetgangersvriendelijker te maken.

10 jaar geleden overleed Jane Jacobs (04/05/1916-25/04/2006). Ze was een urbaniste en activiste die in haar artikels en boeken een nieuwe visie schetste over hoe steden functioneren, evolueren en uiteindelijk soms gewoon mislukken. We kunnen haar gerust de peetmoeder van de moderne stadsplanning noemen nu de meeste van haar ideeën gemeengoed zijn bij architecten en stadsplanners. Dit weekend zou ze 100 geworden zijn. Trage Wegen organiseert daarom tijdens het weekend van 6, 7 en 8 mei een aantal Jane's Walks in Gent.

Het Paardenloket fusioneerde met de Vlaamse Confederatie van het Paard. Dat resulteerde in het PaardenPunt Vlaanderen, de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector. PaardenPunt vertegenwoordigt meer dan veertig verenigingen met honderdduizenden leden. Het ondersteunt de overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving.

De werkgroep Oude Voetwegen Hoogstraten stelde ons deze maand een moeilijke vraag: een buurtweg die over een aarden brugje loopt wordt met de regelmaat van de klok versperd met een schrikkeldraad. Dat levert gevaarlijke toestanden op voor de voetgangers die er passeren. Die zien zich verplicht om over de brede gracht te springen of over de schrikkeldraad te klauteren. Te meer omdat het houten brugje dat er door de gemeente vlak naast werd geplaatst plots spoorloos verdween. Meldingen aan de gemeente leidden niet onmiddellijk tot actie, en dus vroeg de werkgroep zich af of ze eventueel zelf de draad mogen weghalen.

Op zondag 24 april ontmoetten de Oost-Vlaamse Wegspotters en beleidsmensen elkaar tijdens een provinciale ontmoetingsdag in Laarne. Samen evalueerden ze het proefproject Wegspotters, dat werd op gestart in 2014 en bijna klaar is om in 2017 de provincie te veroveren.

Sinds de invoeging van het Oost-Vlaams provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning bij de opmaak van een tragewegenbeleidsplan neemt de gemeente Erpe-Mere een voortrekkersrol op. De eerste jaren werd er vooral ingezet op inventarisatie, evaluatie en studie van het tragewegennetwerk op hun grondgebied. Sinds 2013-2014 worden er ook missing links aangepakt.

Op 19 mei vindt in Mechelen het derde Congres Publieke Ruimte plaats. Na een verwelkoming door schepen Greet Geypen (stad Mechelen) en Tom Dhollander (Infopunt Publieke Ruimte) staan twee topsprekers garant voor een boeiende voormiddag. Frédéric Saliez (UN Habitat Office for Europe and European Institutions) en Annemieke Molster (Molster Stedenbouw) geven hun visie op de bonus van publieke ruimte.

De stad Antwerpen en Kind & Samenleving vzw werken al jaren aan een integraal speelruimtebeleid. Samen zetten ze de traditie verder om tweejaarlijks een studiedag te organiseren rond kindvriendelijke publieke ruimte.In 2016 ligt de focus op uitdagingen die op steden afkomen, zoals bevolkingsgroei, vergroening en vergrijzing, verdichting, suburbanisatie en superdiversiteit. Het programma ziet er bijzonder goed uit. Het is moeilijk kiezen tussen de verschillende workshops.

Samen met Caldenberga voerde Trage Wegen in 2014 een onderzoek naar de erfgoedwaarde van historische wegen in opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een synthese van dat onderzoek kan je nalezen in het recentste nummer van Monumenten & Landschappen, het tijdschrift over monumenten, landschappen en archeologie.

Op donderdag 21 april 2016 organiseert Trage Wegen in het kader van de Mobiliteitsacademie een opleidingsdag gemeentelijk tragewegenbeleid. We focussen sterk op andere vormen van participatie. Ook de rol van ontwerp komt naar voor. Deze opleiding is bedoeld voor mobiliteitsambtenaren, wegbeheerders, ruimtelijke planners en studiebureaus. Ook medewerkers van lokale politiezones, schepenen en burgemeesters zijn meer dan welkom. 

15 en 16 oktober 2016: een weekend om met stip te noteren in je agenda. Want de Dag van de Trage Weg wil je niet missen. Na de recordeditie van vorig jaar met net geen 200 activiteiten en meer dan 20.000 deelnemers leggen we de lat dit jaar nóg een stukje hoger. En daarvoor hebben we jou nodig!

Organiseer ook een activiteit op, langs of over trage wegen. Van wandel- en fietstochten tot debat, inventarisatie, maaibeurten, culturele happenings en feest. Op het platteland of in de stad. Te voet, per fiets of te paard. Alles kan!

Inschrijven, info en inspiratie op www.dagvandetrageweg.be of bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 09/331 59 23.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.