Tuesday, 08 September 2020 17:10

Vraag van de maand: hoe verloopt de aanmaak, wijziging of opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan (deel 2: de autonome vs. de geïntegreerde procedure)?

De tijd gaat snel: het Gemeentewegendecreet blies intussen zijn eerste verjaardagskaarsje uit. Op 1 september 2019 veranderden de regels die van toepassing zijn op trage wegen ingrijpend. > Eerder legden we al uit dat de grenzen van elke gemeenteweg bepaald worden door de rooilijnen ervan en dat die rooilijnen worden vastgesteld en gewijzigd door het aannemen van rooilijnplannen.


Initiatiefrecht

In grote lijnen zijn er twee mogelijkheden om deze rooilijnplannen te maken, te wijzigen of op te heffen. We bespraken eerder al > de autonome procedure. Daarnaast is er ook de geïntegreerde procedure. Die wordt zo genoemd, omdat ze het mogelijk maakt een omgevingsvergunning toe te kennen waarin tegelijk ook de rooilijn van een gemeenteweg wordt aangemaakt, gewijzigd of opgeheven.

Het fundamentele verschil tussen beide procedures schuilt in het initiatiefrecht. Bij de autonome procedure sluit het decreet expliciet uit dat particulieren deze zelf kunnen aanvragen kunnen indienen om gemeentewegen aan te leggen, te wijzigen of op te heffen. Het initiatief ligt steeds bij de gemeente zelf (Gemeentewegendecreet, art. 11).

Bij de geïntegreerde procedure ligt de zaak anders: particulieren en private rechtspersonen kunnen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning (bv. voor het bouwen van een woning) een voorstel van een rooilijnplan voegen, waardoor een gemeenteweg wordt verplaatst.

Voorwaarden

Die mogelijkheid tot integratie om een gemeenteweg te wijzigen is onderworpen aan de voorwaarden van het Gemeentewegendecreet, art. 12:

  • Het gaat over een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (‘bouwvergunning’) of voor het verkavelen van gronden (‘verkavelingsvergunning’);
  • Het voorgestelde rooilijnplan past in het kader van de realisatie van de planologische bestemming van de gronden. Dat is natuurlijk voor interpretatie vatbaar: als je een vergunning aanvraagt voor het graven van een vijver en tegelijk een rooilijnplan indient om op hetzelfde perceel, maar op een andere plek een gemeenteweg te verplaatsen, dan lijkt die voorwaarde niet vervuld.
  • Het rooilijnplan moet qua vorm en inhoud helemaal voldoen aan de eisen van > Gemeentewegendecreet, art. 16. Dus: inclusief schattingsverslag van de meer- of minwaarde ten gevolge van het wijzigen van de gemeenteweg.
  • Als de rooilijn van de gemeenteweg is opgenomen in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of in een plan van aanleg (bv. BPA), dan kan je deze niet wijzigen via de geïntegreerde procedure. In dat geval moet de rooilijn worden gewijzigd volgens de procedure voor het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De opeenvolgende stappen van de geïntegreerde procedure verlopen volgens het Omgevingsvergunningendecreet, niet volgens het Gemeentewegendecreet. Afhankelijk van het ‘voorwerp’ van de vergunningsaanvraag, zal de overheid die het dossier behandelt verschillen. In de meeste gevallen zal dat allicht het College van Burgemeester en Schepenen zijn. Wie ook het dossier in ‘eerste aanleg’ behandelt, de gemeenteraad is steeds aan zet en zal zich moeten uitspreken over de wegeniskwestie.

Volgende maand bespreken we uitgebreid het procedureverloop zelf, alsook de mogelijkheid tot beroep indienen tegen het ‘wegenisonderdeel’ van een dossier dat de geïntegreerde procedure doorloopt.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.