Monday, 20 April 2020 21:59

Vraag van de maand: wat houdt de (tijdelijke) aanpassing aan het gemeentewegendecreet in?

Vorige maand berichtten we over het feit dat de procedures in de omgevingsvergunningen tijdelijk werden aangepast omwille van de coronacrisis, maar dat alles inzake gemeentewegen gewoon doorloopt. Intussen is dat veranderd. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 wijzigt –tijdelijk- een aantal termijnen in het Gemeentewegendecreet.

Met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 worden twee zaken omwille van de coronacrisis aangepast:
(1) De termijnen om rooilijnplannen en/of grafische plannen definitief vast te stellen, worden verlengd met 30 dagen:
- als het openbaar onderzoek afgelopen is vóór 16 maart
- en als de gemeenteraad de plannen nog niet definitief heeft vastgesteld vóór 10 april.

(2) Als de gemeenteraad een definitieve beslissing heeft genomen over een rooilijnplan of grafisch plan nà 16 maart, wordt de termijn om administratief beroep in te stellen geschorst vanaf 16 maart. Administratieve beroepen die werden ingediend vanaf 16 maart zijn dus ontvankelijk en zullen worden behandeld door de Vlaamse Regering.

De volledige regeling wordt omstandig uitgelegd op de website van de Vlaamse Overheid >>> https://www.vlaanderen.be/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-van-gemeenten/gemeentewegendecreet/coronamaatregelen-bij-gemeentewegen

De maatregelen blijven van kracht tot zolang de Vlaamse Regering geen nieuw besluit ter zake neemt.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.