Monday, 04 May 2020 21:57

Het kan wel: stap voor stap trage wegen weer openen in Everbeek (Brakel)

Planmatig werken aan trage wegen: het kan wel degelijk. Al blijft het al te vaak een weg van uiterste geleidelijkheid, om tal van uiteenlopende redenen. Dit voorjaar realiseerde de gemeente Brakel een prioriteit die al bijna 8 jaar op de radar stond: de heropening van een aantal voetwegen op de Plankkouter in Everbeek-Beneden.

202004 kanwel-1Het verhaal begint al in 2012, bij de opmaak van het tragewegenplan voor Everbeek-Beneden.  Het lokale middenveld en de bewoners duidden op de kansen voor het heropenen van een aantal voetwegen in het >> gebied gelegen tussen de Plankkouter, de Donkerstraat, de Bergstraat en Terkleppe. Een uitsnede uit de wenselijkheidskaart op basis van de publieksbevraging maakt dit duidelijk: de dikke rode lijnen tonen de gewenste verbindingen aan. Bemerk ook de vele voetwegen in de buurt, die geheel of gedeeltelijk afgesloten of verdwenen zijn, vaak al sinds de jaren 1960. Het voorstel: door het herstellen van een aantal goed gekozen paden, een samenhangend netwerk worden gebouwd.

202004 kanwel-2


 

 

 

Uitsnede uit de topografische kaart van 1989: enkele aanzetten zijn nog zichtbaar, maar doorgaande wegen zijn verdwenen.

202004 kanwel-3

 

 

 

Diezelfde plek in 1969 – het verschil is groot: bemerk de vele kleine wegjes doorheen de velden, akkers en weilanden.

 

Een andere structuur valt ook op: het talud (en op bepaalde plaatsen: de sleuf) van de trambedding Geraardsbergen-Flobecq (Trams reden er toen al meer dan 10 jaar niet meer, maar dat is >> een ander verhaal).

Het tragewegenplan van Everbeek-Beneden wekte enthousiasme op en de gemeente Brakel ging meteen voor het uitvoeren van een aantal prioriteiten. De provincie Oost-Vlaanderen deed een flinke duit in het zakje door het opmaken van de uitvoeringsdossiers te ondersteunen. Voor de Plankkouter betekende dat Trage Wegen in 2013 werd aangesteld om op het terrein te gaan onderhandelen. Het resultaat van die onderhandelingen werd vervolgens vertaald in een uitvoeringsplan: een aantal kleine verleggingen naar de perceelsgrenzen, nieuwe weidepalen en vervolgens vrijmaken. Een koud kunstje, zo leek het.

202004 kanwel-4

 

 

 

 

 

 

Oorspronkelijk verleggingsvoorstel voor de voetweg nr. 36, officieel nog steeds ‘Sortie de l’Eglise’ (‘Kerklos’) in Everbeek-Beneden, Brakel.

 

De saga van het rooilijnplan

Het ligt al enige tijd achter ons, maar eind 2013 barstte een klein juridisch-administratief bommetje bij het zoveelste arrest van de Raad van State dat bij élke verlegging van een buurtweg bevestigde dat er ook een rooilijnplan moest worden opgemaakt (voor de liefhebbers: het ging om >> arrest nr. 223.589, Van Havere en Los van 24 mei 2013). Dat moest bovendien nog via een afzonderlijke procedure. We besparen jullie de details, wat voor dit verhaal van belang is, is dat de Buurtwegenwet in 2014 wijzigde en de opmaak van het rooilijnplan ondubbelzinnig verplichtte.

Zoals geschreven, rooilijnplannen opmaken voor kleine voetwegen was nog lang geen courante praktijk voor lokale besturen. Aangezien ook er ook een landmeter diende aangesteld te worden (en dit voor meerdere voetwegen), hing er ook een prijskaartje aan vast. Tot dusver de ‘quick-win’. Een eerste openbaar onderzoek diende bovendien te worden overgedaan, toen het dossier niet aan de richtlijnen voor het rooilijnplan bleek te voldoen.  Deze tegenslag blokkeerde in elk geval de vlotte realisatie van de verbinding. De verlegging belandde voor enige tijd ‘in de kast’, tot het in 2016 opnieuw werd geactiveerd.

Administratieve trektocht

Een landmeter werd aangesteld voor het broodnodige rooilijnplan, dat nog lichtjes werd aangepast.

202004 kanwel-5

De routine die bestaat in procedures over pakweg omgevingsvergunningen is een stuk minder aanwezig op het vlak van trage wegen. Een openbaar onderzoek  aankondigen voor de verlegging van een stukje aardeweg in het Belgisch Staatsblad? De kleur van de lijnstukken op de plannen? De bewoordingen van het gemeenteraadsbesluit? Een onzorgvuldigheid of een foutje is snel gemaakt. Adviezen heen-en-weer over elke te volgen stap zorgden ervoor dat het verleggingsdossier  (inclusief rooilijnplan!) uiteindelijk in 2018 succesvol werd afgerond. 

Inrichting

Administratief verleggen is één, openen en inrichten is twee. Dat was eerder beperkt: een aannemer werd aangesteld om aan de perceelsranden een extra reeks weidepalen en afsluitingsdraad te plaatsen. De weg loopt doorheen een bronnengebied en over de natste stukken moest er vlonders (plankenpaden) worden geïnstalleerd. Kers op de taart voor nog meer beleving: twee klappoortjes doorheen een klein stukje weide. En ja, in de loop van februari-maart werd alles netjes geplaatst.

202004 kanwel-6

202004 kanwel-7

 

 

 

 

 

 

 

(locatie foto L - locatie foto R)

Versterking van het wandelknooppuntennetwerk

Ook buurtweg nr. 60, “Sortie de Cosyns” (Cosynslos) werd aangepakt. Hier géén zwaar verleggingsdossier, maar gewoon een stevige maaibeurt om de verwilderde passage doorheen het bos weer vrij te krijgen.  Er ontstaat een mooie verbinding van tussen wandelknooppunten 89 & 82. Toerisme Oost-Vlaanderen heeft in elk geval al een aantal palen voorzien om deze verbinding op het terrein te bewegwijzeren. Daarbij passeer je momenteel door een prachtig voorjaarbos, langs akkerland en op rustige veldwegen. Coronawandelaars kunnen hun hartje ophalen!

202004 kanwel-8

 

 

 

 

 

 

 

(locatie foto)
 

Als uitsmijter nog een aantal voor- en na-beelden (2012-2020) van een deugddoend bezoek!
Het kan dus wél!

 

202004 kanwel-10samen

202004 kanwel-11samen

202004 kanwel-12samen

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.