Monday, 01 April 2019 11:43

Vraag van de maand // Hoe staat het nog met het gemeentewegendecreet?

Het is inmiddels wel bekend in tragewegenmiddens: met het einde van de legislatuur in zicht ligt het voorstel tot decreet over de gemeentewegen opnieuw voor in het parlement. En daar hebben burgers en besturen heel wat vragen over. Vooralsnog is het decreet niet gestemd en blijft de gekende wetgeving van kracht. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement stemde al in met het voorstel.

Dat gebeurde na een hoorzitting, waarop drie organisaties die met het thema wegen bezig zijn of die betrokken partij zijn werden uitgenodigd: de VVSG, de Landelijke Gilden en Trage Wegen. Onze beleidsman Steven maande de partijen van meerderheid en oppositie nog eens aan om goed na te denken over enkele valkuilen die het nieuwe decreet voor trage wegen kan betekenen. Een verhelderend verhaal, dat je op >> Youtube kan herbekijken. Ook op de Trefdag bracht onze beleidsman Steven een uitgebreid exposé over de kansen en de bedreigingen van het voorliggende voorstel.

We volgen de parlementaire werkzaamheden rond het nieuwe decreet van dichtbij op.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.