Monday, 01 April 2019 11:43

Dit was de Trefdag // Regionaal samenwerken aan trage wegen - Samen staan we sterker

Trage wegen worden dikwijls bekeken als hyperlokale verbindingen. Maar dat klopt niet helemaal. Op deze Trefdag vertelden twee groepen over hun bovenlokale aanpak: de mensen van Natuur.Koepel in Zuid-West-Vlaanderen en de menwen van Trage Wegen Zuid-West-Brabant.

In de herfst van 2012 werd binnen Natuur.Koepel de werkgroep Trage Wegen opgericht door enkele geëngageerde vrijwilligers. Deze werkgroep maakt samen met de steden, gemeenten en provincie in hun regio werk van een opbouwend tragewegenbeleid dat de gemeentengrenzen overstijgt. Hun activiteiten variëren van wandelingen op de Dag van de Trage Weg, actievoeren met "Doorgang voor iedereen", naambordjes plaatsen en communiceren over het thema trage wegen via hun regionaal blad De Klimop. Bovendien hebben ze een tragewegenmeldpunt waar passanten problemen met trage wegen kunnen melden. Jaarlijks komen er een handvol binnen. Binnen Natuurpunt.Koepel vinden ze de samenwerking positief - onder meer omwille van het ruime bereik. Toch blijft het gevoel dat lokale besturen te weinig betrokken zijn. Voor enkele dossiers overwegen ze nu toch de gerechtelijke weg.

Trage Wegen Zuid-West-Brabant werd opgericht in 2004. De werkgroep zet zich in voor een beter gebruik en onderhoud van de bestaande trage wegen en de uitbouw van het tragewegennetwerk in Halle en ruime omgeving (Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en omliggende gemeenten). De werkgroep is essentieel een netwerk van een dertigtal gemotiveerde tragewegenliefhebbers uit de regio, die vaak nog een eigen streekvereniging vertegenwoordigen. Af en toe verspreiden ze een persbericht en houden ze een open publiekswandeling en natuurlijk zijn ze jaarlijks present op de Dag van de Trage Weg. Veel minder zichtbaar zijn de vele uren die de werkgroep steekt in het bijna dagelijks opvolgen van dossiers over concrete knelpunten en mogelijkheden. Ze nemen deel aan overlegprocessen i.v.m. ruimtelijke planning en grote openbare infrastructuurprojecten, verzenden tientallen brieven met adviezen naar de verschillende overheden en nemen deel aan openbare onderzoeken van projecten waar trage wegen aan bod komen en merken dat ze zo wel kunnen wegen op het beleid.

De aanpak van beide werkgroepen loopt sterk gelijk, al ligt de focus bij Trage Wegen Zuid-West-Brabant meer op de technische dossiers.  Dit vraagt echter veel tijd en kennis. De werkgroepen zien hier wel kansen in onderlinge uitwisseling, maar liefst zonder dat de vergaderlast toeneemt. De conclusie van het gesprek: het zou een grote hulp zijn als Trage Wegen extra werk maakt van standaarddocumenten en teksten die de werkgroepen kunnen gebruiken bij openbare onderzoeken of andere inspraakmomenten.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.