Monday, 01 April 2019 11:43

Dit was de Trefdag // Heusden-Zolder gaat voor meer duurzame mobiliteit dankzij trage wegen

Paul Coolen is lid van de dorpsraad Heusden en initiatiefnemer van verschillende maatschappelijke projecten. Een gedreven man met een vurig pleidooi voor trage en stille wegen & duurzame mobiliteit. Een inspirerend verhaal, dat nog versterkt werd door de ideën van het publiek.

Al sinds 2012 is er in Heusden-Zolder een vruchtbare samenwerking tussen de gemeente, de zeven dorpsraden en Trage Wegen. In een eerste stap inventariseerden heel wat enthousiaste vrijwilligers alle mogelijke trage wegen op het grondgebied. En wat bleek? In Heusden-Zolder zijn er meer dan 200 km aan trage wegen, een enorm potentieel. In een volgende stap verzamelden we in een reeks van workshops lokale kansen, uitdagingen en prioriteiten. In dat visievormingsproces werden ook de grote lijnen uitgezet: het verbinden van de verschillende kerkdorpen maar ook verbinding zoeken met buurgemeenten terwijl de Mangelbeekvallei en het oude kolenspoor belangrijke ruimtelijke dragers of geleiders van trage wegen (kunnen) zijn. Wat betreft het realiseren van het tragewegenplan worden de laatste jaren ook resultaten geboekt op het terrein mede dankzij de budgetten die de gemeente structureel voorziet.

De beoogde herwaardering van een bepaalde trage weg kan soms bemoeilijkt worden door een complexe lokale of ruimtelijke context. Voorbeeld: een trage weg ligt in een woonuitbreidingsgebied dat mogelijk ontwikkeld wordt waardoor een gemeente geneigd kan zijn om te temporiseren bij een hangend tragewegendossier. Daartegenover staat dat dit net een kans kan zijn om de zone doorwaadbaar te maken voor trageweggebruikers. Een woonuitbreidingsgebied hoeft ook niet altijd een uitbreiding van de infrastructuur voor de auto te betekenen.

Een tweede voorbeeld: door onduidelijkheid rond het statuut van een trage weg ontbreekt het de gemeente vaak aan kordaatheid om tegen overtredingen op te treden. Voorbeeld: Beoogde maatregelen ter hoogte van infrastructuur van NMBS / Infrabel zijn niet gemakkelijk te realiseren of duren soms lang omdat het opstarten en onderhouden van een samenwerking niet evident is. Maar ook in moeilijkere dossiers kan een werkgroep impact hebben door te blijven aandringen, ijveren voor en dromen over een bepaalde prioriteit die belangrijker is voor de inwoners dan andere, veel duurdere infrastructuurwerken.

Paul is ook de drijvende kracht achter het burgerinitiatief ‘fietsen van H tot Z’ en voorzitter van de pas opgerichte Fietsersbond Heusden-Zolder. Samen met de gemeente engageert dit partnerschap zich voor een omslag naar duurzame mobiliteit in Heusden-Zolder, voor het milieu, de gezondheid en veiligheid van de inwoners. Verschillende verkeerstellingen hebben uitgewezen dat er heel veel autoverkeer is in sommige delen van Heusden-Zolder. En dat meer dan 80% van dat verkeer niet van doorgaande aard is maar van lokale aard. De ambitieuze doelstelling van het partnerschap is dan ook om tegen 2025 het aantal autoverplaatsingen in Heusden-Zolder terug te dringen met 25%. Dergelijke ambities hangen natuurlijk ook samen met de omzetting van ruimte voor de wagen naar ruimte voor de actieve weggebruiker. Zonder trage wegen zijn er geen trageweggebruikers maar ook omgekeerd is dat helemaal waar.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.