Monday, 01 April 2019 11:30

Dit was de Trefdag // Hoe start je een werkgroep?

Pas gestarte werkgroepen en ervaren tragewegenvolk ontmoetten elkaar bij de sessie Hoe start je een werkgroep? De mensen van Kapellen-op-den-Bos en Geel-Larum vertelden over hoe zij er jaren geleden aan begonnen, welke struikelblokken ze onderweg tegenkwamen en welke acties succesvol bleken. Wim van het burgerplatform TWIJG, dat nog in februari is opgestart in de IJzergemeenten luisterde aandacht mee en lichtte daarna toe met welke vragen zo'n nieuw initiatief te maken krijgt en waar ze meer omkadering nodig hebben.

Marc vertelde hoe de werkgroep in Kapellen-op-den-Bos in 2007 startte naar aanleiding van het plan van de gemeente om - in samenwerking met Trage Wegen vzw - een inventaris en een stappenplan voor een lokaal tragewegenbeleid uit te werken. Zoals veel andere werkegroepen concentreerde de werkgroep zich aanvankelijk vooral op het vrijmaken van buurtwegen en de inventaris. Daarnaast organiseerden ze wekelijks wandelingen op woensdag en beten ze zich vast in een aantal belangrijke dossiers. Na een paar successen - zoals het herstel van het Hoogveld - en heel wat tegenslagen - de sluiting van de tunnels onder de spoorwegen, het afsluiten van feitelijke wegen in de buurt van het kasteel van Ramsdonk - viel de werking bijna stil. In 2015 kwam er een doorstart met een nieuwe naam (Trage Wegen Kapellen-op-den-Bos) en een nieuwe voorzitter. De groep organiseert nu 6 à 7 publiekswandelingen per jaar van maximum 8 km, op zondag. De ideale aanleiding om problemen aan te kaarten, verwezenlijkingen te tonen en plannen aan te kondigen. Hoewel Trage Wegen Kapellen-op-den-Bos bewust niet veel reclame maakt voor hun wandelingen komt er toch telkens een hoop nieuw volk op af. De kracht van mond-op-mond-reclame. Andere bekende recepten die ze inzetten: naambordjes, activiteiten op de Dag van de Trage Weg en Doorgang voor Iedereen. Eind 2018 stelde de groep het totaal vernieuwde tragewegenplan voor. Na de bestuurswissel blijft het de vraag of de nieuwe coalitie het tragewegenplan gaat volgen.

Ook bij de werkgroep Trage Wegen Geel-Punt en Larum is gehoor vinden bij het stadsbestuur een probleem. Die werkgroep ontstond in 2012 uit een groepje mensen bij Femma en KWB die bij wandelingen vaststelden dat de weinige trage wegen in hun gehucht aan 't verdwijnen waren. Geel bleef achter ten opzichte van de buurgemeenten, maar probeerde daar in 2013 verandering in te brengen door een samenwerking op te starten met het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. De werkgroep voerde talloze gesprekken met de bevoegde schepen, maar na een paar jaar stelden ze vast dat er geen schot in de zaak kwam. De stad treedt niet op tegen mensen die een trage weg versperren, ondanks herhaaldelijke meldingen. Moe getergd, besliste de werkgroep het geweer van schouder te veranderen. Met een aantal ludieke acties - zoals de Straffen Toebakprijs - haalde de werkgroep veel persbelangstelling en kregen ze veel steun van buurtbewoners. Maar opnieuw blijft de reactie van de stad en de politie uit. Een probleem waar de werkgroep mee worstelt is hoe ze een draagvlak kunnen creëren bij de Landelijke Gilden en de landbouwmiddens. De laatste twee legislaturen zijn er veel wegen in landbouwgebieden afgeschaft.

Als laatste - en helaas met maar weinig tijd over in de sessie - kwam Wim aan het woord. Hij is de initiatiefnemer van een bovenlokale interessegroep Trage Wegen IJzergemeenten. De groep telt een 15-tal mensen uit de regio Diksmuide die een constructief platform willen opzetten. De vrijwilligers hebben een heel diverse achtergrond, maar delen hun wil om het bovenlokaal tragewegennetwerk uit te bouwen. Door hun werking willen ze de buurgemeenten - waar tot nu toe weinig animo is voor trage wegen - inspireren. De groep worstelt nu vooral met praktische vragen in verband met financiering, (politieke) afhankelijkheid en de samenwerking met andere organisaties. Belangrijke vragen waarmee we bij Trage Wegen beter ondersteuning zouden kunnen bieden.

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.