Monday, 04 February 2019 14:28

Het kan wel: een overgroeide voetweg in Geel-Larum hersteld

Elders in deze nieuwsbrief word je uitgenodigd op de Trefdag van Trage Wegen in maart. Een fijne dag waar mensen uit heel Vlaanderen samen komen om hun ervaringen met lokaal tragewegenwerk uit te wisselen. Een van de groepen die hun komst al bevestigden zijn de mensen die van Werkgroep Trage Wegen Punt-Larum, een landelijk gehucht in Geel. Afgelopen zomer zorgden zij ervoor dat een voetweg die begin 2016 overwoekerd geraakte met netels en bramen weer bruikbaar werd.

Met vijf waren ze, de herstelploeg van voetweg 293 tussen de Velveken en het Zwaarvoerdersspoor. Op minder dan een dag tijd maakten ze de bedding weer vrij, zodat buurtbewoners er weer langs kunnen en kinderen er weer vrij kunnen spelen.

geellarum

Voetweg 293 is niet de enige trage weg in de gevarenzone in het dorp. De werkgroep maakte een dossier waarin ze de toestand van negen zorgenkindjes schetst:

  • de Velveekse voetweg (nr. 38): een oude verbinding die in onbruik dreigt te raken door gebrekkig onderhoud, misleidend privaat karakter en een aanpalende afsluitingsdraad die de belevingswaarde decimeert
  • trage weg 305: sinds 2010 ingeploegd in een akker
  • trage weg 242: bij een breed spoor dat deel uitmaakte van een toeristische route  verscheen plots een bordje 'private weg'; de aansluiting met een trage weg verderop is niet meer mogelijk
  • trage weg 718: een trage weg die versperd werd ter hoogte van een woning
  • trage weg 710: een bruggetje over een gracht op deze verbinding wordt systematisch onbruikbaar gemaakt
  • trage weg 223: een bestaande verbinding werd versperd door een afsluitingsdraad aan beide uiteinden van de weg
  • trage weg 711: een verbinding langs een paardenweide wordt op periodiek afgesloten omwille van de paarden
  • Koningshoefsedijk: een poort verspert de weg sinds enkele jaren
  • Molenstraatje: bij de bouw van een appartementencomplex dreigt de aanpalende trage weg op te gaan in de terrassen

De Werkgroep betreurt dat het feit dat de stad Geel nauwelijks in actie schiet. Nochtans ging het stadsbestuur in 2014 een samenwerking aan met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete om buurtwegen en veldpaden aan te pakken. Vrijwilligers trokken op pad om alle bestaande en verdwenen paden te inventariseren. “Bij het begin van dit project beloofde de stad dat het project na twee jaar zou afgerond worden”, vertelde de werkgroep aan de krant. “Maar het beloofde trage wegenplan is nergens te bespeuren.” In mei vorig jaar vroeg de Werkgroep nog aandacht voor de problematie met een ludieke actie, maar reactie van het beleid blijft uit. 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.