Friday, 01 February 2019 14:39

Vraag van de maand: Hoe bewijs je het bestaan van een trage weg? (deel 3)

Het moet intussen één van de meest gestelde vragen zijn: “Kan ik een afgesloten wegje terug open krijgen dat niet in de Atlas der Buurtwegen staat?”. Ja, dat kan én rechtsleer erover is bekend: als een weg 30 jaar of langer ondubbelzinnig openbaar gebruikt geweest is, stelt zich automatisch een recht van doorgang voor het publiek in. We noemen deze wegen PRED’s (= publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang).

Recente rechtspraak

IMG 20180505 145846 640x480In juli 2017 gaven we reeds >>  een overzicht van de bewijzen die men moet aandragen en van de beschikbare rechtspraak. En intussen slagen meer en meer mensen en gemeenten erin PRED’s open te krijgen. We berichtten begin vorig jaar over >> een baanbrekend vonnis in Gent. Een bijzondere uitspraak omdat het de vermeldingen van een voetweg op historisch kaartmateriaal (teruggaand tot in de 18de eeuw) aanvaardde als één van de bewijzen voor een openbare weg. Daarnaast werd ook gesteld dat een gemeente een PRED moet onderhouden. Ook juridisch erg interessant: éénmaal een PRED is gevestigd, kan deze niet meer verjaren.

Stilaan wordt de PRED gekend bij onze rechtbanken. Een aantal andere vonnissen liggen in dezelfde lijn. In >> Overpelt eist de gemeente Overpelt het bestaan van een PRED op en de openstelling ervan. De vrederechter erkent de bewijskracht van topografische kaarten, aangevuld met een duidelijk zichtbaar spoor op oude luchtfoto’s. Ter herinnering: oude topografische kaarten kan je makkelijk raadplegen via >> play.osm.be en ook op onze eigen website via >> www.tragewegen.be/inmijnbuurt. Oude luchtfoto’s worden ontsloten via Cartesius.be, het NGI heeft ook een dienst waar je nieuwe afdrukken kan kopen op basis van de oorspronkelijke negatieven. Men bewaart er al luchtfoto’s sinds kort na de tweede wereldoorlog. Ook correct opgestelde getuigenverklaringen (>> een voorbeeld) zijn zeer waardevol. De rechter in Overpelt leidt af dat de weg “zeker als sinds 1945” wordt gebruikt omdat een getuige die werd geboren in 1938 verklaart: “De weg wordt gebruikt zolang als ik weet”.

In het vonnis van Overpelt tracht de tegenpartij de erkenning van de erfdienstbaarheid tegen tehouden door een tegengestelde verklaring van de eisende partij. Zo had de gemeente in 2010 verklaard bij het verstrekken van de vastgoedinformatie dat er géén erfdienstbaarheden bekend waren op de gronden van de tegenpartij waarover de weg loopt. De rechter weerlegt dit argument: “Evenmin kan het feit dat er naar aanleiding van de verkoop van de percelen […] door de gemeente werd verklaard dat er geen openbare erfdienstbaarheden op deze percelen gekend zijn, het effectieve bestaan van deze weg ontkrachten”, omdat de PRED op dat moment al ontstaan was.

In Waarbeke (Geraardsbergen) treedt een particulier op tegen de wegbeheerder, nl. de stad Geraardsbergen én tegen een andere particulier die een al sinds lang gebruikte verbinding had afgesloten. In >> het vonnis van de vrederechter van 25 juni 2018 wordt succesvol het bestaan van een PRED bewezen.

doorgang8 640x427Sleutelelement in het vonnis was briefwisseling tussen de toenmalige gemeenten Waarbeke en Galmaarden om de reeds in 1966 bestaande voetweg te verharden. De weg ligt immers op de grens van de twee gemeenten. De gemeente Galmaarden verzocht de gemeente Waarbeke om verharding aan te brengen op de voetweg, zodat er een comfortabele weg ontstond voor haar inwoners. Opnieuw zijn er getuigenissen: onder meer een 89-jarige dame getuigt over het feit dat ze als kind het wegje gebruikte om naar school te gaan. Rechtspraak is soms heuse volkskunde.

In Schilde procedeerde de gemeente Schilde, onder druk van een particulier, tegen de afsluiting van een reeds lang bestaande onverharde weg. De rechtbank >> oordeelde begin januari 2019 dat de weg een PRED is op grond van historisch kaartmateriaal (om. de Ferrariskaart uit 1777!). Het openbaar gebruik wordt aangetoond aan de hand van getuigenverklaringen, waarin het gaat over de periode 1950-1960. Opmerkelijk: de tegenpartij die de weg afsloot is zelf géén eigenaar van de weg. Het argument dat degene die wél eigenaar van de weg is nooit toestemming heeft gegeven om de weg te mogen gebruiken, wijst de Vrederechter van de hand als niet ter zake doende.

Ten slotte ook nog goed nieuws uit Kuringen, Hasselt. In hoger beroep tegen het >> vonnis van de vrederechter uit 2017 kregen de buurtbewoners die hun veilige en korte verbinding zagen verdwijnen >> over de hele lijn gelijk. Het vele kaartmateriaal en de getuigenissen bleken daarbij doorslaggevend.

Archief

Hoe bewijs je het bestaan van een trage weg - deel 1
Hoe bewijs je het bestaan van een trage weg - deel 2

Schrijf je in op onze nieuwsbriefTrage Wegen draagt zorg voor je privacy. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacyverklaring.